Geldrop in oude ansichten deel 1

Geldrop in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1105-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De foto's in dit boekje zijn uit de periode van ± 1890± 1930.

Aan het begin van dit tijdvak woonden er in Geldrop 2599 mensen. Er was een Rooms Katholieke en een Nederlands Hervormde kerk, een openbare en een bijzondere school, de laatste voor meisjes. De openbare orde werd toen gehandhaafd door een veldwachter en een nachtwaker. Het vervoer vond plaats per paardetram en wagendienst.

Het grootste deel van de werkende bevolking vond werkgelegenheid bij de plaatselijke textielindustrie (zes fabrieken). Veel thuiswevers verdienden met hard werken aan hun weefstoelen een zeer bescheiden loon. Er was een kleine middenstand, bestaande uit enige ambachtslieden, kooplieden en marskramers.

Een plattelandsheelmeester-vroedmeester was belast met de geneeskundige zorg, terwijl in het gasthuis ouden van dagen en behoeftigen verpleegd werden.

Het verenigingsleven was nagenoeg onbekend.

Wat is er tussen het begin en het eind van de periode, waaruit de beelden afkomstig zijn, gebeurd?

Het aantal inwoners bedroeg in 1932: 8763. De plaatselijke industrie had zich in overeenstemming met deze toename sterk uitgebreid.

In 1932 waren er: 4 grote wollenstoffenfabrieken. 2 linnen- en katoenweverijen, 1 grote tricotagefabriek, 2 dekenweverijen, I kamgarenspinnerij, I rijwielfabriek, 1 stroohulzenfabriek, I houtbewerkingsbedrijf, 1 machinefabriek, 1 sigarenfabriek en nog verschillende kleinere bedrijven. De weefstoel in de woning van

de thuiswever was in 1932 geheel verdwenen.

In 1906 kwam een stoomtram in exploitatie terwijl in 1913 de aansluiting op het spoorwegnet tot stand kwam i.v.m. de opening van de spoorweg EindhovenWeert. In deze tijd werden verkeerswegen verbeterd. Op 1 mei 192 I werden de gemeenten Geldrop en Zesgehuchten verenigd.

De middenstand paste zich aan de gewijzigde omstandigheden aan. Ook op sociaal gebied bleef Geldrop niet achter. In 1932 waren er een werkliedenvereniging, verschillende vakorganisaties, studie- en propagandaclubs, jeugdorganisaties als Patronaat, Jonge Werkman en de K.J. V. voor meisjes. Verder het Wit-Gele Kruis, het doktersfonds. een instelling van de R.K. Werkliedenvereniging.

V oorts werd de grondslag gelegd voor het latere ziekenhuis. Het aantal scholen breidde zich uit van 2 tot 7. De parochies van één tot vier. De woningbouw werd krachtig ter hand genomen.

Dit is een summiere opsomming uit het jaar 1932.

Veel gebouwen, waarvan een foto is opgenomen, zijn vervangen door nieuwe of hebben plaats moeten maken voor het toenemend verkeer.

Moge daarom dit boekje voor de lezer een herinnering zijn aan een verleden tijd.

Aan allen, die op enigerlei wijze hebben medegewerkt om de uitgave van dit boekje mogelijk te maken, wordt oprechte dank betuigd.

Augustus 1969

~ ?? I ?..??? t::h._ . .....?. _.,..-.

_ . __ ,c,--.y _I_-.T

-"'" r..,...

... ~ ...? ,.,.

I

- Z

Kaart van Geldrop en Zesgehuchten uit de Gemeente-atlas van J. Kuyper, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1866.

Met ingang van 1 mei 1921 werden de gemeenten Geldrop en Zesgehuchten verenigd. De verenigde gemeente draagt de naam van Geldrop.

Aantal ingezetenen: Geldrop

1860 1775

1900 2506

1920 3686

Na de vereniging was het aantal ingezetenen van Geldrop: 1922 1930

Zesgehuchten

1860 959

1900 1007

1920 1302

5039 7391

(Op 1 januari 1969 was het aantal 26145)

ge/orap

Panorama

6

Panorama van Geldrop in het begin van deze eeuw.

~ k C'· Q-OZ ~L.U..6 d~4!j1?tJ?a?v1~t:P'

-I-~ c.&<V::~f/ d""C-?~'" h:f~ cL~ ~"'~'

Groet uit ~eldrGp 06f1t? &ulII ~d1'

Enkele straten van Geldrop omstreeks 1900.

7

De voormalige Brigidakerk uit de 14de eeuw. Zij werd in 1887 afgebroken en vervangen door de huidige kerk. Het was de bedoeling de toren van de oude kerk te behouden, deze stortte echter in tengevolge van een zware storm op 30 oktober 1887.

De toren van de Brigidakerk, getekend daags na de gedeeltelijke instorting tengevolge van de storm op 30 oktober 1887. Het nog overeind staande gedeelte werd opgeblazen door het personeel van de Genie.

10

De opbouw van de huidige Brigidakerk in 1889.

De kerk werd op 3 augustus 1891 door Mgr. Godschalk, bisschop van Den Bosch, ingewijd.

11

12

Het interieur van de nieuwe Brigidakerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek