Geldrop in oude ansichten deel 1

Geldrop in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1105-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1906 werd deze foto genomen ter gelegenheid van de verkoping van een inventaris in de Z.g. "Gribus" (zes huizen aan het Bogardeind). Voor de kar rechts staat de bekende zwerver die de bijnaam had Piet de Vonk. In het eerste huis rechts woonde een thuiswever die nog een van de weinige handweefgetouwen bediende.

33

GRLDROP.

34

Het Bogardeind rond de eeuwwisseling. Het eerste huis rechts was café Kruis, waarachter een beugelbaan gelegen was. Het witte huis op de hoek Korte Kerkstraat-Langstraat was de drukkerij van Sweegers, later werd het o.a. café "De Sport". Links was de ingang van het Liefde-Gasthuis.

Geldrop

Boogaardseinde

Hier nog een ansicht van het Bogardeind doch wat later genomen nl. in 1920. Links het huis en de school welke gesloopt zijn. De ingang rechts was vroeger de oprit naar de villa van P. van den Heuvel, waarin later het kantoor van de firma Van Agt gevestigd werd.

35

36

De Hofstraat in 1905. Rechts was de woning van de rentmeester van Mr. H. N. C. baron van Tuyll van Serooskerken. Het huis Kampzicht, dat ernaast lag, verdween in 1911; hiervoor in de plaats kwam het nieuwe huis van J. M. baron van TuylJ van Serooskerken. Thans wordt het bewoond door dokter Van Kimmenade. Het deftige huis met de kettingen dateerde uit de tweede helft van de 17de eeuw, jammer dat het in 1966 verdwijnen moest. Het is o.a. bewoond door: Mej. Eijcken, Ds. Meyers en notaris Mertens.

I I

Geldrop

Hofstraai

De Hofstraat in 1915. Links het voormalige postkantoor, door de Dienst der Gemeentebedrijven in 1967 in gebruik genomen.

37

38

.. ;

--,

.?

Het vroegere woonhuis van de families Eijcken en Schellens stond aan de Hofstraat no. 4 (gebouwd plm. 1880). In 1921 werd het van de fam. Schellens gekocht om bestemd te worden als gemeentehuis. Het is officieel als zodanig in gebruik genomen op 2 november 1922.

Anno 1922. Heuvel. Kijkje in de fabriek van H. Eijcken en Zonen, fabrikanten van wollen en halfwollen stoffen voor dames- en herenkleding, opgericht in 1855. De eigenaresse sedert 1886 was de fam. SchelJens. In 1960 werd de fabriek opgeheven. Na de brand in 1896 werd de fabriek herbouwd. Hieraan herinnert nog de legging van de eerste steen met het opschrift: "Door Antoon Schellens werd ik neergelegd

Zyn broertje Herman heeft my vastgehecht Alphons de jongste stond hem trouw terzy

Gods zegen dale op het werk van primo Mei 1897."

39

40

Deze opname is gemaakt in 1920 voor het hotel Knaapen. Het is hoofdzakelijk een fabrikantengezelschap. Het zijn: A. van der Heijden, J. Venrnans, J. Sprengers. W. Pessers, A. Schellens, J. de Heer (oprichter van de Tweka), W. Pessers, H. van der Heijden, mevrouw Pessers en de heer De Kort, het hoofd der Openbare Lagere school.

Het kasteel van Geldrop werd in 1616 gebouwd door Amandus van Home, Heer van Geldrop. Thans wordt het bewoond door douairière baronesse van Tuyll van Serooskerken geboren Quarles van Ufford, wier echtgenoot, J. M. baron van Tuyll van Serooskerken, van 1917-1938 het algemeen belang van Geldrop, als wethouder der gemeente, heeft gediend.

41

P.M. RL. V.~[.

D . .t1MA.VDi DE HOR.."lES D. ilf.4.RT.: couiris DE HOi'"TKERCKE ExD. C.A.TH': DE HOR.NES FÏL'Y D.D:E: GELDROP. OB.JIÏJ7.EX BA.RB~

DE iEVDE' C1!ASXÏLLON Eivs cosivois.

D, AJul'i1)j DE H011NXS DE G-EEDBOP D.Ft OB. JIf50.ET .D.iSAsEL ': DELLAFAÎLLE DE NEVELE sivs CONivCJs.

D.AJUNDis DE HOJl.!I/ES D.DE CELDBOP ET W.ARLll EP. O.O.ET SiBi P.C. OB. JO NO. J07:!.

D. iOES. FBAJVCiSci DE HOB..'VEs.D.DE JLtBDiCHYEL!1' ET WABEM svivs FRis OS. J6. OC~ J701.ET D. JLWtE-ÏSABEL.~

Dy. CARitEVL. OB. Coxirevn:

..

'B.

I'

Afbeelding van de steen op het familiegraf van de Van Homes, Heren van Geldrop, 1462-1768, in het hoogkoor van de oude Brigidakerk. De steen is bij de afbraak van de kerk in 1887 verloren gegaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek