Geldrop in oude ansichten deel 2

Geldrop in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2001-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1969 verscheen dee 1 1 van "Geldrop in oude ansichten". In 1972 verscheen het boekje "Kent u ze nog ... de Geldroppenaren", met foto's van leden van gezelschappen, leerlingen van scholen, enzovoort. De foto's waren respectievelijk uit de periode van 1890-1930 en 1890-1940.

Uit de nog aanwezige foto's uit gemelde perioden hebben wij een keuze gemaakt voor de publikatie van dit deel 2, waarin naast foto's van gebouwen van voor 1940 ook zijn opgenomen foto's van afzonderlijke personen, van leden van gezelschappen, enzovoort.

Bij de inleiding van deel 1 gaven wij enige gegevens om trent de toestand van de gemeente Geldrop rond 1930. Thans volgt een summiere opsomming van het gebeurde uit de periode 1930-1940 en de toestand rond 1940.

In 1931 kwam een voor die tijd modern en goed geoutilleerd ziekenhuis tot stand. De inwoners van Geldrop waren eerst voor de eenvoudigste ziektegevallen aangewezen op een ziekenhuis buiten de gemeente. Ret aantal scholen breidde zich uit van zeven tot negen. In 1932 werd een huishoudschool opgericht. Op verschillend gebied werden cursussen gegeven, bij voorbeeld het landbouwonderwijs.

De straatverlichting werd uitgebreid. Grote aandacht

werd besteed aan de verbetering van de straten. De gas-, water- en elektriciteitsleidingen werden uitgebreid. Begonnen werd met de uitvoering van het vastgestelde uitbreidingsplan Braakhuizen.

De werkloosheid in de jaren dertig was ook te Geldrop groot. Er werd een agentschap voor arbeidsbemiddeling ingesteld.

Ret aantal inwoners van Geldrop op 1 januari 1941 was 11.041. De volgende fabrieken waren er: N.V. Tweka, Wollenstoffenfabriek v/h v.d. Heuvel & Zn., De Wit's Dekenfabrieken, Eijcken & Zonen, Wollenstoffenfabriek, Van Agt Linnen- en Katoenweverij, Jansen de Wit Kousenfabriek, Wollenstoffenfabriek A. Pessers, Wollendekenfabriek Nederland, A. v.d, Heyden & Zn., Peijnenburgs Koekfabrieken, Serva Rijwielfabriek, P.J. Zweegers Landbouwmachinefabriek en Hegering Sigarenfabriek firma v.d, Nieuwenhoven. De meeste fabrieken die hier genoemd werden, zijn thans opgeheven.

Moge dit boekje voor de lezer ook een herinnering zijn aan een verleden tiid.

Aan allen die op enigerlei wijze hebben medegewerkt om de uitgave van dit deel 2 mogeliik te maken, wordt oprechte dank betuigd,

1. Deze foto werd in 1936 genomen vanaf de toren van de Brigidakerk. Op de voorgrond, links op de foto, ziet men de huizen aan de voormalige Kerkstraat, thans Heuvel genaamd. De verschillende panden werden gesloopt ten behoeve van het winkelcentrum en een parkeerplaats. Op de achtergrond is de voormalige fabriek (met schoorsteen) van Eijcken & Zonen ("De Scher') nog te zien. Het gebouw brandde af in 1979.

2. Hier nog een gezicht op enkele huizen (rechts op de foto) aan de voormalige Kerkstraat (thans Heuvel). De foto werd genomen in 1936 vanaf de Brigidakerk. De meeste panden zijn inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwe, onder andere dat van de Amrobank en de tandartsenpraktijk Theunissen.

3. Hier een foto van het voormalig Rooms-Katholiek Bondsgebouw aan het Bogardeind, dat in 1905 door het kerkbestuur van de parochie H. Brigida te Geldrop werd gebouwd. Het werd tegen een jaarlijkse som van vijfhonderd gulden verhuurd aan de Rooms-Katholieke Vakorganisatie te Geldrop. Buiten de eigen activiteiten kon deze het gebouw verhuren aan andere verenigingen voor uitvoering van muziek, opvoering van toneelstukken, enzovoort. Vele Geldroppenaren hebben daaraan nog aangename herinneringen. In 1930 werd het Bondsgebouw voor f 15.000,- verkocht aan de in 1914 opgerichte Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging te Geldrop. Deze verkocht het gebouw in 1942 aan de Eindhovense Bioscoop Maatschappij (directeur M. Desmet). Het pand werd toen verbouwd tot bioscoop. Na jarenlange leegstand werd het vervallen pand in 1975 gesloopt.

4. Op deze foto ziet u enige voormalige huizen aan het Bogardeind tegenover de Slachthuisstraat. Zij werden aile gesloopt in verband met de bouw van het nieuwe St.-Annaziekenhuis (geopend 13 april 1972). Op de plaats van de gesloopte panden zijn thans het plantsoen en de kleine parkeerplaats van het ziekenhuis.

5. De boerderij van de familie Derks aan het Bogardeind 168. Jammer dat zij in verband met de reconstructie van het kruispunt Bogardeind-Emopad in 1974 moest verdwijnen. Op de plaats van het woongedeelte van de boerderij zijn thans de opslagplaats en het kantoor van de .Kwekerf Gustaaf", Dewaard gebleven is het gebouwtje aan de achterkant van de boerderij, waarin vroeger onder andere de bakoven was ondergebracht.

6. In verband met de bouw van het nieuwe St.-Annaziekenhuis moest voor de zusters van het St.-Annagesticht een nieuw klooster gebouwd worden. Dit staat thans gedeeltelijk op de plaats van het in 1881 aangelegde en in 1967 opgeheven rooms-katholieke kerkhof aan het Bogardeind. De aanwezige stoffelijke resten zijn overgebracht naar de begraafplaats ,,'t Zand" op Zesgehuchten.

---

7. Op de hoek Eindhovenseweg!Willem-Alexanderlaan stond de boerderij van Wilh. de Laat. Op de plaats van de voormalige boerderij, gesloopt rond 1960, staat thans het benzinestation van de firma Vlemmings.

8. Hier ziet u "Den Hoek", een zijweg van de Oude Goorstraat. De lange boerderij links op de foto werd jarenlang bewoond door Manders, bijgenaamd "de rekenmaker". (Een reek was een houten hooihark.) De laatste bewoner van het pand was Piet Swinkels, gehuwd met een dochter van genoemde Manders. AIle op deze foto voorkomende gebouwen zijn gesloopt ten behoeve van de aanleg van de wijk "Coevering" in 1964-1970. Op de plaats van de gesloopte panden is thans een gedeelte van de Reinoutlaan gelegen, tussen de woningen nummer 235-245.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek