Geldrop in oude ansichten deel 2

Geldrop in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2001-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In de riehting Strabrechtse Heide lag vroeger aan de Oude Goorstraat 64 de in 1968 gesloopte boerderij van de familie Van de Kruijs. Thans bevindt zich op de plaats van de voormalige boerderij de T-kruising van de Laan der Vier Heemskinderen en de Willem Barentszweg (tegenover het winkelcentrum "Coevering").

10. Een gedeelte van de Oude Goorstraat 37-59, gezien vanaf het pleintje "de Heesters", In verband met de aanieg van de wijk "Coevering" werden de woningen ornstreeks 1969 gesloopt. Op de plaats van de gesloopte panden is thans een gedeelte van de Reinoutlaan en weI tussen de noord-zuid gerichte flat (middelste van drie flats) en de eengezinswoningen met de huisnurnrners 115-125.

11. In de Heggestraat was onder andere het bekende winkeltje van Van der Stappen, alias Frits Struis. Men ziet hem hier vaar zijn huis met zijn hondo Frits had veel klandizie van de leerlingenvan de thans nog in de Heggestraat gelegen mavoschool. Het pandje van Van der Stappen werd samen met het hele blok, waarvan het deel uit maakte, in verband met de bouw van het nieuwe St.-Annaziekenhuis gesloopt, (Het ziekenhuis werd geopend in 1972.)

12. Hier een foto (circa 1910) van de fabriek in de Helze. In de loop der jaren zijn daarin verschillende bedrijven voor kortere of langere tijd gevestigd geweest. Wij noemen er enkele: Dekenfabriek De Wit, Wollenstoffenfabriek Pessers, Kousenfabriek Jansen de Wit en St. Oda, stalen meubelen. In verb and met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Helze-Wielewaal werd het gebouw in 1964 gesloopt. Vermeld dient nog te worden dat tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in 1914 Belgische vluchtelingen tijdelijk in deze fabriek waren ondergebracht.

32. ()

N.v. WOLLENSTOFFENFABRIEK.

21 Hov.

:tP 16

TELEt=OOXNUMMER 36.

(HOLl.AND)

ARCHIEF No.

13. Aan de Heuvel-Wielstraat en de Molenstraat was de Wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel en Zoon gevestigd, Deze fabriek werd opgericht in 1854. Vanaf 1980 geschiedde de produktie te Veldhoven. In 1981 is de fabricage geheel opgeheven. De gebouwen zijn in andere handen overgegaan. Tot tevredenheid kan worden vermeld dat het eerste gebouw, links op de foto, gelegen aan de Heuvel hoek Wielstraat, is opgenomen op de plaatselijke monumentenlijst.

14. Hier een foto, uit de vorige eeuw, van een van de weinige voorname woningen die er toen te Geldrop waren. Dit huis met grote tuin was gelegen aan de Heuvel. Eigenaar is onder anderen Henricus Eijcken geweest. In 1902 werd het geheel verkocht aan de bierbrouwer Bolsius, Het huis werd in 1903 gesloopt. Op de door hem aangekochte percelen liet de heer Bolsius in 1903 een herenhuis bouwen. Naast dit herenhuis (thans muziekinstrumentenatelier) werd in 1939, gedeeltelijk op de plaats van het in 1903 gesloopte deftige huis, nog een herenhuis gebouwd. Dit werd in 1953 door de gemeente Geldrop aangekocht van mejuffrouw Coolen. Ret gemeentebestuur bestemde het tot ambtswoning voor de burgemeester van Geldrop, hetgeen het nu nog is.

15. Vele ingezetenen zullen zich de muziektent op de Heuvel nog herinneren. Zij werd in 1924 gebouwd op initiatief van de toenmalige fanfare "La Reunion Musicale". In verband met het toenemend verkeer moest zij rond 1960 verdwijnen en werd vervangen door een uitneembare kiosk. Op de foto is nog te zien de autobus van de EG AD (Eerste Geldropse Autobusdienst) van Henk van de Nieuwenhof.

Foto onder: de feestelijke opening van de kiosk in 1924 door burgemeester Fleskens, Links op de foto (met hoge hoed) Jan Sanders, wethouder, en Sjef Verleg (met blaasinstrument). Rechts op de foto zien we nog veldwachter Van Mol.

Heuoel plein, Geldrop.

16. Hier ziet u een foto uit de vorige eeuw van de twee laatste huizen aan de oostzijde van de Hofstraat, Op de p1aats van het in 1966 gesloopte deftige huis, daterende van de tweede helft van de zeventiende eeuw, is thans een parkeerplaats. Ret kleine huis links op de foto dateerde van omstreeks 1800. Achter dit huis ziet men nog het torentje van de in 1874 gebouwde en in 1964 gesloopte protestantse kerk. Omtrent de eeuwwisseling werd het kleine huis gesloopt en herbouwd. Verschil1ende Van Zeelands zijn er de bewoners van geweest. Ret herbouwde huis werd in 1954 verkocht aan de Boerenleenbank (later Rabobank). Deze verkocht het in 1967 aan de gemeente Geldrop, die er de centrale kas van de gemeente vestigde.

GELOROP

lieuwendijk

..

- .

=

17. Hier nog een foto van de Nieuwendijk uit het begin van deze eeuw. De panden links op de foto zijn alle gesloopt in verband met de doorbraak Mierloseweg-Nieuwendijk (1964-1965). Van de gebouwen reehts op de foto zijn de meeste gemoderniseerd.

18. Op enkele andere fete's van de Kerkstraat (sedert 1977 Heuvel) komt de pastorie van de rooms-katholieke parochie H. Brigida wat onduidelijk voor. Daarom geven wij hier een afzonderlijke foto van het statige huis, gebouwd in 1854, dat bij de totstandkoming van het winkelcentrum op de Heuvel in 1973 helaas moest verdwijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek