Geldrop in oude ansichten deel 2

Geldrop in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2001-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Op deze foto ziet u het kruispunt Kerkstraat (deze vele eeuwen oude naam is in 1977 veranderd in Heuvel)-Korte Kerkstraat-Stationsstraat-Nieuwendijk. Op de plaats van het pand VEDA en de open plek ernaast staat nu het gebouw van de Rabobank, thans hoek Heuvel-Korte Kerkstraat. Het eerste grote huis links aan de Korte Kerkstraat was het vroegere cafe "De Swaan", exploitant Nol van Kuijk, De gehele oostkant van de Korte Kerkstraat is gesloopt ten behoeve van de winkelgalerij aldaar (geopend in 1981). Op de plaats van de winkel van Albert Heijn, reehts op de foto, staat thans cafe "De Zwaan".

20. De foto van deze twee huizen in de Korte Kerkstraat werd genomen omstreeks 1920. In het eerste huis links op de foto was de bakkerswinkel van Jan van Bakel. Achter was de bakkerij. In het tweede huis was het cafe van Van Bakel. Boven werd met de kermis gedanst. In 1925 en 1957 hadden er verbouwingen plaats. In 1967 werden beide pan den gesloopt. Op de plaats daarvan is thans het hotel-restaurant "De Gouden Leeuw" gevestigd. De namen van de op de foto voorkomende personen zijn: meisje met fiets Zus van Bakel, let van Bakel, Frans van Bakel en Jan van Bakel, de bakker.

21. Hier een foto (1915) van het pand aan de Korte Kerkstraat (gesloopt rend 1960) van de slachter G. van de Burgt, Op deze plaats is thans het stoffenhuis "Rozel" gevestigd, Van links naar rechts: Piet van de Burgt (zoon), Fried van de Burgt (vader), Mina, de echtgenote van Fried, dochter Marietje en zoon Willeke.

22. Wij vermeldden reeds dat de gehele oostkant van de Korte Kerkstraat werd gesloopt ten behoeve van de te bouwen winkelgalerij. Op de rechterzijde van deze foto ziet u hoe de bebouwing aan de oostkant van de straat vroeger was.

Langs/raaf

23. De Langstraat omstreeks 1928. De plaatsruimte laat niet toe van elk huis gegevens te geven, Foto rechts: vooraan de bakkerij van Pauke Maas en het woonhuis van J. Beurskens (later modezaak "Maison Tiny" van Alb. v.d. Hurk). Thans zijn hier respectievelijk drogisterij Parren en wijnkoperij Vigneron. In het pand met uithangbord "Singer" is thans de bar ,,'t Weverke" gevestigd. In het pand van de vroegere groentehandel M. van Oevelen is de modezaak "Carre". Daarnaast was de oude Cooperatiewinkel.

Foto links: in het eerste huis woonde J .. Vlemmings, garagebedrijf. Thans is hier patisserie Van Bragt. Hiernaast was de oude slagerij van Jac van Zeeland. Nu is er de zaak "Herez". Op de plaats van de kruidenierswinkel van Nel van Schijndel is thans de nieuwe slagerij van Van Zeeland. Op de plaats waar Cato Vinks, maakster van Brabantse rnutsjes en poffers, en Helmeske van de Ven, schoenmaker, woonden, is thans de textielzaak van Zeeman. De panden waarin de firma Kunnen en "De Kaasbaas" gevestigd zijn waren vroeger woonhuizen. In het laatste pand was het schildersbedrijf J. Foole gevestigd, thans muziek- en pianohandel H. Foole.

24. Als curiositeit deze op zondag 6 september 1936 in de Langstraat genomen foto, omdat hierop zo goed het machtige luchtschip de "Hindenburg" te zien is. Op genoemde datum nam het weer eens zijn koers over Geldrop. In 1937 is de "Hindenburg" bij Lakehurst (USA) verongeIukt. Op de achtergrond ziet men het oude St-Annaziekenhuis met het torentje van de kapel. Rechts, met plusfour, H. Foole, thans eigenaar van de Geldropse muziekhandel. De jongen met de fiets is Ton van Stratum.

25. Op enkele andere foto's van de Langstraat komt "bijna onzichtbaar" de in het verleden zo bekende stoomweverij van Vissers en Eijcken voor, in de vo1ksmond ,,'t Machinaal" genoemd. Omdat deze fabriek in 1982 is gesloopt, geven wij hier een foto van het gehee1 (circa 1925). In de schoorsteen was een grote steen gemetseld, waarin gebeiteld staat: "De eerste steen gelegd den 6.Junij 1863 door Henri c.J. Eijcken." Deze steen is thans aanwezig in de gemeentelijke oudheidkamer. Op de achtergrond ziet men de bleekweide, waar het linnen van de fabriek te bleken werd gelegd. Jansen de Wit N. V. Kousenen Sokkenfabriek, die sedert 1940 in ,,'t Machinaal" was gevestigd, heeft in 1982 haar produktie overgebracht naar het industrieterrein "De Spaarpot". (Copyright KLM.)

K. L M.-Foto. Copyright.

. I : f

. . ;,

fASRIKANTE "l. ~ _!; , t ?.

VAN WOLLEN EN HMFVVOLLEN jYIANUFACTUREN

-, ,

- "l'g ????.?? A., ~ VA'" OIP ?? c; ??.. o ?. ,. z.oo,. 1m Tr.Le.PHOON -29

_//-

26. De fabriek van wollen en halfwollen manufacturen A. v.d. Heijden & Zoon aan de Mierloseweg werd in het midden van de vorige eeuw opgericht De fabric age werd opgeheven omstreeks 1960. De gebouwen werden rond 1975 gesloopt met uitzondering van het kantoorgebouw, waarin thans het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening is gehuisvest. Op de voorgrond ziet men de stoomtram Eindhoven-Geldrop-Mierlo-Helmond VV, die geexploiteerd werd door de tramwegmaatschappij "De Meijerij". De BBA (Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten) nam het vervoer in 1935 over.

27. Een foto van de in 1923 aan de Mierloseweg 60 gebouwde boerderij van Van de Hurk, ongeveer gelegen tegenover de huidige Tricotstraat. Op de plaats van de omstreeks 1965 gesloopte boerderij zijn enige woningen gebouwd (thans Mierloseweg 100-106). De namen van de op de foto voorkomende personen zijn, van links naar rechts: Martina van de Hurk, Nel van de Hurk en mevrouw Van de Hark-van Hoeij. Het op de foto voorkomende kruisbeeld is thans geplaatst naast de E-3, tussen het viaduct Bogardeind en het viaduct naar de Strabrechtse Heide.

28. Op verzoek van de gemeente Geldrop werd door de dienst gemeentewerken van Eindhoven een rioleringsplan voor geheel Geldrop gemaakt Dit plan, dat in 1930 gereed was, werd in gedeelten uitgevoerd. Hier een foto uit 1934 van de aanleg van het riool in de Molenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek