Geldrop in oude ansichten deel 2

Geldrop in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2001-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Op de plaats van deze twee huizen aan de Nieuwendijk (tegenover de Brigidakerk) zijn thans een Chinees restaurant en twee winkelpanden gevestigd. Het eerste huis links was de kruidenierswinkel van Hanneke Sprengers. In het tweede huis was de kIeerrnakerij van Hein van Schijndel gevestigd. Van links naar rechts: Hanneke Sprengers, Harry Peijnenburg, Fien van Schijndel en Hein van Schijndel.

30. De bakkerij van Toon Maas was gevestigd aan de Nieuwendijk 6. (Foto circa 1920.) In verband met de doorbraak Mierloseweg-Nieuwendijk, in 1964, moest het pand gesloopt worden. Een gedeelte van het kruispunt Mierloseweg-Nieuwendijk (oude ingang Helze) is de plaats waar de voormalige bakkerij Maas was.

31. Deze molen aan de Nieuwendijk, langs de oude Beekloop (thans Beekpad), werd gebouwd in 1865-1866 door J. Smulders. Opeenvolgende eigenaren waren J. Schuurmans en J. Sprengers. Sprengers verhuurde de molen van 1923 tot 1 april 1927 aan N.F. Kuijpers. Toen in datjaar de molen enige gebreken vertoonde, beslootde heer Sprengers hem afte broken, Dit geschiedde in augustus/september 1927. Was er toen al een Monumentenwet geweest, dan zou de gemeente de molen wei voor het nageslacht bewaard hebben. Op de plaats van het pakhuis, behorende bij de gesloopte molen, werden twee herenhuizen gebouwd. Zij zijn gelegen tegenover het benzinestation van Vlemmings. Rechts zien we de opslagplaats van de in 1936 afgebrande strohuizenfabriek van J. Govers.

32. Bij de realisatie van het in 1963 vastgestelde bestemmingsplan "Oranjeveld", moest ook het huis rechts op de foto, aan het einde van de Sluisstraat, gesloopt worden. De laatste bewoner van dit huis was Jan van Nuland. Links op de foto ziet men de eveneens gesloopte "heihuiskes".

Station N. S. 6eldrop.

33. In 1974 werd het oude stationsgebouw (in 1913 gebouwd bij de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Weert) gesloopt en kreeg het Stationsplein een fraaier aanzien. Het perron bleef gehandhaafd en de reeds gebouwde fiets- en voetgangerstunnel zorgde vo or een betere verbinding tussen het centrum en Zesgehuchten. Door middel van een nieuwe ingang bereikt men nu via de oude trappen het perron.

Geldrop.

34. Omdat thans veel gediscussieerd wordt over goedkope woningen, hier een foto van de eerste woningwetwoningen (ingevolge de Woningwet 1901) in Geldrop. Zij werden gebouwd door de gemeente tussen 1913 en 1923 aan de C.l. ter Borghstraat, vroeger in de volksmond ook de "naaie" (nieuwe) weg genoemd. Het gebouw in het midden (rechts op de foto) is de Franciscus Xaveriusschool, gebouwd als openbare lagere school in 1922. In 1931 werd deze school omgezet in een roomskatholieke jongensschool.

T~L.E01tAf'o': Ao7U!:s:

SCl-l~LLItNS GII!:LOROP

I'" T~Lr::l"OON INT~RC. N?.35 LA.B.C. CO"" 5'" E".

, :-- ,- V -¢--

WOLLENSTOFFENFABRIEK

8 J"un1 /f) I?

O'CT.AS.

35. Een briefhoofd van de voormalige Wollenstoffenfabriek H. Eijcken & Zonen aan de Wielstraat. De firma werd opgericht in 1855. In 1896 brandde de fabriek af. Zij werd in 1897 herbouwd (het grote gebouw midden op de foto). In 1960 werd de fabricage opgeheven. Hierna werd de fabriek opslagplaats voor verschillende instellingen. In 1979 werd het gebouw door brand verwoest.

.. O~l1~£RBROUWERIJ IM

. ',0 :JlJ ()lfrt/r r.

, V

"C'AMBR,INUS."

e5 PEelALI TEIT IN:

qe01ell O;!1!el:.§ler.-

--7"tY' V!?'~· 3cJ~/ '

36. Een briefhoofd van de destijds bekende bierbrouwerij van Jos Bolsius, gevestigd aan het einde van de Molenstraat voor de eerste Dommelbrug. De heer Boisius noemde zijn brouwerij "Cambrinus". Cambrinus wordt, voornamelijk in Belgie en Duitsland, beschouwd als de koning of god van het bier en de bierbrouwers. Bij de historici bestaat echter verschil van mening over de herkomst van de naam Cambrinus. In 1948, toen de brouwerij voor andere doeleinden werd gebruikt, brandde het pand geheel af. Op de plaats ervan is thans het parkeerterrein tussen het postkantoor en de Dommel.

Nieuwendijk Geldrop

37. De Nieuwendijk heeft na de Eerste Wereldoorlog een ander aanzien gekregen. De meeste panden rechts op de foto zijn verbouwd of gerenoveerd.

38. Deze foto werd gcnornen in 1939, bij het vijfentwintigjarig bestaan van de Roorns-Kathclieke Werkliedenvereniging St. Joseph te Geldrop, opgericht in 1914. Zij was aangesloten bij het RoomsKatholiek Werkliedenverbond in Nederland. Doel van de vereniging was de bevordering van de godsdienstige, rnaatschappelijke, zedelijke en stoffelijke belangen van de leden. In 1941 werd het Werkliedenverbond door de Duitse bezetting geliquideerd. Na de bevrijding van ons land, in 1945, werd de naam van het verbond KAB (Katholiekc Arbeiders Beweging). Van links naar rechts: H. van Hoof, A. van Lieshout, G. v.d, Linden, 1. Jansen, H. Delissen, A. Verhappen, kapelaan Custers, G. Hendriks, M. Gabriels, v.d. Berk en H. Jacobs.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek