Geldrop in oude ansichten deel 2

Geldrop in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2001-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een foto uit 1915 van de brood- en koekbakkerij van Harry Peijnenburg-Seheepers aan de Kerkstraat (thans Heuvel). Op de plaats van het inmiddels gesloopte pand bevond zieh voorheen de ingang van de Rabobank. De nieuwe ingang ligt nu op de hoek Heuvel-Korte Kerkstraat, Van links naar rechts: oom Jasje Peijnenburg, Leo Verest, Antoon Maas, Harry Peijnenburg (eigenaar) en Frans Peijnenburg (met fiets). Deze Frans was later mede beherend vennoot van de in 1917 door Johan Peijnenburg opgerichte Brabantse koekfabriek "De Bijenkorf" te Geldrop.

40. Een foto van de bekende geleerde Adrianus van Gestel 8J. Hij werd geboren te Geldrop in 1830 en overleed te Maastricht in 1900. Hij studeerde aan de Latijnse School te Eindhoven en deed in 1849 zijn intrede bij de Societeit van J ezus. Hij zette zijn studie voort aan de Gregoriaanse universiteit te Rome en werd priester gewijd in 1858. Van Gestel was vierendertig jaren professor in de godgeleerdheid te Maastricht. Hij publiceerde talloze tijdschrift- en dagbladartikelen, verschillende geleerde werken en populaire boeken ter verdediging van het katholieke geloof. Hij wordt ook wei "de christelijke staatsfilosoof" genoemd. Onder de schuilnaam A. van Geldrop schreef hij onder andere "Het Christendom en de Staat in onze tijd", verschenen in 1864. Van Gestel heeft jarenlang gestreden voor de vrije katholieke schooL

41. In 1904 liet het personeel van mevrouw Hoevenaar-Holmberg de Beckfelt, de toenmalige bewoonster van het kasteel te Geldrop, deze foto maken. Boven, van links naar rechts: Leentje Marijnis (geboren te Stratum), dienstmeisje; Carolina Petronella Schrij (geboren te Someren), linnenmeisje; Cornelia van Duinhouwen (geboren te Scherpenisse), keukenrneisje, en Elisabeth Walraven (geboren te Nuenen), dagdienstbode. Zij huwde later met H. Konings te Geldrop. Beneden, van links naar rechts:

Sterken (? ), tuinman, W. Nienhuis (geboren te Hoogkerk), eerst palfrenier-koetsier, later rentmeester van baron Van Tuyll van Serooskerken; Cornelis Sluyk (geboren te Ginneken), tuinman; Jan Evert Zoutendijk (geboren te 's-Gravenhage), palfrenier, en Jan Adriaan Nunnikhoven (geboren te Chaarn), timmerman. De laatste bewoonster van het kasteel was de douairiere baronesse Van Tuyl van Serooskerken-jonkvrouwe Quarles van Ufford, overleden in 1972. In 1974 werd het kasteel gekocht door de gemeente Geldrop. Na de restauratie werd het in 1977 voor het publiek toegankelijk.

42. Een foto van omstreeks 1930 van bakker H. Slaats. Hij had zijn bakkerij op de plaats waar thans de herberg ,,'t Hout" is. In de buurt van zijn bakkerij werden op het zogenaamde zandbaantje door "Trap met Lust" wielerwedstrijden georganiseerd. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat Slaats tijdens gemelde wedstrijden krentenmikken uitloofde als premie.

43. Ter gelegenheid van de verjaardag van mejuffrouw Lucie van den Heuvel (thans mevrouw v.d. Weijst-van den Heuvel) werd in 1916 deze foto genomen van de meisjes uit de zesde klas van de bijzondere lagere school aan het Bogardeind. De meisjes ontvingen Franse les van mejuffrouw Lucie van den Heuvel. Van links naar rechts, staand: Mariet Meulendijks, Willemien Sweegers, Frieda Deelen, Pauline v.d. Heuvel, Maria Waters, Miet v.d. Sommen, Antoinette Bolsius en Lena Mertens. Zittend:

Anna Schonk, J 0 Sprengers, Etta Fleskens en Gerda Bruning.

44. Rond 1930 gaf "Roomsch Toonee1" een opvoering van het stuk "Rooie Prins". Hier een foto van de aeteurs die aan de opvoering meewerkten. Van links naar reehts, zittend: Pau Bakers, Zwien Hendrikx, Harry Jonkers, Cor Hendrikx, Sjuul v.d. Ven, Piet van Deursen en Wim Vinks. Staand:

Adriaan van Hoek, Wim Verschuren, Sjef Bartels, Herman v.d, Bogaard, Piet v.d. Ven (regisseur), Martien Verleg, Jac. Verschuren, Lou van Deursen, Jac Dielis en Hein Die1is.

45. Deze foto werd gemaakt in 1931, ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van "Roomsch Tooneel". Van links naar rechts, staand: Jan v.d. Bosch, Piet Verleg, Martien Verleg, Jan van Deursen, Pau Bakers, Piet Verberne, Jac Dielis, Jac Stas, Herman v.d. Boogaard en Jac Verschuren. Zittend: Adriaan van Hoek, Hein Dielis, Frans Verschuren (regisseur), Jan v.d. Vijver, kapelaan De Leijer, Lou van Deursen, Zwien Hendrikx, Wim Verschuren en Antoon Hendrikx.

46. Een foto van circa 1930 van de "Patronaatshannonie". Dit harmoniegezelschap werd opgericht in 1928 door de toenmalige kapelaan Volker te Geldrop. In 1933 werd een fusie aangegaan met het 66k in 1928 opgerichte "Geldrops Muziekkorps". Staande: Piet v.d. Burgt, W. Hutte, B. Bergmans, Piet Verleg, Herman v.d. Bogaard, Sjef Foederer, Harry Verbiesen, Martien Verleg, Sjors 's Gravenmede, J. van Vlerken, Jan Verstappen, Piet v.d. Sanden, Harry Nijssen, onbekend, Martien Adelaars, Herman v.d. Reek, Frans Jansen, Noud Verstappen, Albert Nijssen, Piet van Dijk, Piet Peters, Piet van Hoek, W. Zweegers, Wim van Hoek, Jan van Deursen, Van Dijk, Pau Capiteins, Theo van Doren, Piet van Deursen, Harry Smulders, onbekend, Broekman en Harry v.d. Burgt. Zittend: Pau Bakers, Jan v.d. Bosch, Franske van Stiphout, kapelaar Volker, Van Abeelen (dirigent), Jan v.d. Vijver en Harry Smulders. Knielend: Piet Haans, Jan Thijssens, Harry v.d. Sanden en Harry Jonkers.

47. Een foto van de leden van de in 1937 te Geldrop opgerichte EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken). Dokter Van Kimmenade gaf cursussen ter verkrijging van het diploma EHBO. Van links naar rechts, zittend: Jo van Berkel, Haest, dokter Van Kimmenade, juffrouw Van de Kar, Gerard Jansens en Fried Sprengers. Staand: Theo van Doren, Jan Mutsers, Piet Verbeek, H. de Graaf, J. Pennings, Jan van Vijfeijken, Piet Haans, Toon van de Vorst, Jan v.d. Bosch, J. v.d. Tillaar, Jac van Wanrooij, Toon Mutsers, Jan Verleg, Jan van Dun, Jos Stoef, onbekend, Eleveld en Jan v.d. Vijver.

48. Henk van de Nieuwenhof exploiteerde te Ge1drop de EGAD (Eerste Ge1dropse Autobusdienst). Toen in 1935 de BBA (Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten) het vervoer overnam van de tramwegmaatschappij "De Meijerij", werd ook de dienst Geldrop-Eindhoven van de EGAD gestaakt. Van de 1aatste rit in 1935 werd deze foto gemaakt. De op de foto voorkomende personen zijn onder anderen: Jan van Berkel, Van Eijk, A. Verleg en H. v.d. Nieuwenhof.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek