Geldrop in oude ansichten deel 2

Geldrop in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2001-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geldrop in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Rond 1923 werd deze foto genomen van de leerlingen van de openbare lagere school aan de Stationsstraat. Van voor naar achter, in de linker rij: onbekend, Harry Verbiesen, Van Hout, Wim Konings, Jan Adelaars, Jac Douze, Frans de Beer, onbekend, Jansen en Eduard v.d. Boom. Middenrij:

Jan Bakermans, Sjang v.d. Burgt, onbekend, Bertus v.d. Broek, Martien Verschuren, Joep Waters, Christ v.d. Boom, Piet v.d. Reek, Wim Peeters en Fons Willems. Rechter rij: Toon v.d. Boom, v.d, Linden (pater), Jan Mutsers, Frits v.d. Heuvel en een onbekende. De hoofdonderwijzer is de heer De Kort.

50. Van de leerlingen van de tweede klas van de openbare lagere school aan de Stationsstraat werd in 1921 deze foto genornen. Staande, eerste rij: Frans de Beer, Van Dijk, Theo van Doren, Frans Vorstenbosch, onbekend, Jan Nies, Stoef, Piet v.d. Burgt en Paul Bornas. Tweede rij: Wim Verschuren, Pau Capiteins, Jan Donders, Harry v.d. Heijden, Piet Lathouwers, Wouters, Cor Slegers en Jan van Zeeland. Derde rij: Van Hout, onbekend, Piet v.d. Heuvel, Henk v.d. Nieuwenhof, Frans van Happen, Jan Fleskens, Bart Fleskens, Jan v.d. Plas, Henk Wagtelenberg en Albert Nijssen, Knielend: Cor Hendrikx, M. Sanders, Jan van Oevelen, Jac. Zweegers, Karel Galjard, Piet van Beek, v.d. Tillaar en Piet Peters. Zittend: Phil (Broer) Foole, Jan Schenk, Martien Adelaars, Theo van Grootel en Jan Lathouwers. De onderwijzer is de heer Bonekamp.

51. Van de leerlingen van een van de lagere klassen van de openbare lagere school aan de Stationsstraat werd in 1919 deze foto gemaakt. Van links naar rechts, staande op de eerste rij: Eduard v.d, Boom, Jan van Wershoven, Jac van Schijndel, Verbeek, Reemers, v.d. Boom, Wim v.d. Kruijs, Toon Vorstenbosch, De Bont en Wout v.d. Laar. Tweede rij: Wim Peeters, Sjaan v.d. Schans, Zus Rink, Mennen, Nol van Dijk, Harry Smulders, Stoef, Toon v.d. Boom, Bertus v.d. Broek, Jan Vera, Jac Govers en Frits v.d. Heuvel, Knielend: Wim van Beek, Piet Post, Martien Verleg, Harry Wagtelenberg, Jac Peeters, Willy v.d. Velden, Sjang v.d. Burgt, Giel Maas, Nard Maas, v.d. Linden, Herman v.d. Bogaard, Bijsterveld en Hein van Beek. Zittend: Joep Waters, Jan Mennen, Piet van Stratum, lac Verschuren, Piet v.d. Kruijs, lac Dielis, Karel Galjard, Janus Sloots, Tjeu v.d. Bosch, Zwientje Hendrikx en Martien Bakerrnans. De onderwijzeres is mejuffrouw Hackfoordt.

52. In 1924 werd van de leerlingen van de twee hoogste klassen van de openbare lagere school aan de Stationsstraat deze foto gemaakt. Van voor naar achter, in de linker rij: Antoon van Lieshout, Jan v.d. Plas, Van Meijl, Bax, Bernard v.d. Sande, Tjeu Jacobs, Harry Verhoeven en Wim Verschuren. Middenrij: Willy van Vlerken, Jac. de Kort, Pau Capiteins, Piet Post, Cor Hendrikx, Phil (Broer) Foole, Karel Galjard, Karel Weekers, Martien Verleg en Bergmans. Rechter rij: Groenemans, Jan Vinks, Jac Dielis, Jan Stas, Wim v.d. Ven, Piet v.d. Kruijs, Sjef Foederer en Frans Bakermans. De hoofdonderwijzer is de heer De Kort.

53. Een foto uit 1921 van een groep leerlingen van de openbare lagere school aan de Stationsstraat, Van links naar rechts, staande op de eerste rij: Wim Verrijt, Martien Bakermans, Piet Post, Daarns, Jac Verschuren, Daams, Jan van Rijsingen, Piet v.d, Kruijs en Harry v.d, Burgt. Tweede rij: Piet van Stratum, Mennen, een onbekende, v.d. Reek, Jac Swinkels, Martien Verleg, Jan van Vlerken, Frits de Baar en Frans Jansen. Derde rij: Adriaan Bax, Jac Dielis, Bax, Groenemans, Zus Rink, v.d. Tillaar, Van Beek, Jan Vinks en Tjeu Nies. Knielend: Jansen, Janus Sloots, Sjef Foederer, Bergmans, Jan Stas, Lingers, Piet Verb erne en Piet v.d. Sanden. Liggend: Van Doren, Piet Verhoeven, Kees Swinkels en Tjeu v.d, Bosch. De onderwijzeres is mejuffrouw Van Dalen.

54. Een foto uit 1929 van de leerlingen van de derde klas van de open bare lagere school aan de Stationsstraat. Staande in de eerste rij: Jo Bakers, Piet Schepers, Piet van Gerwen, Piet v.d. Heuvel, Bernard v.d. Sande. Toon Smulders, Ad. Delen, Jac Terrol, Jo Coolen, Jan v.d. Ven en Tjeu Verhoeven. Staande, tweede rij: Piet Teuwissen, Jac Roestenburg, Cor Jansen, Martien van Hoek, Frans Dijstelbloem, Theo van Hoof, Willy v.d. Linden, Lambert van Eijk, Martien Schepers, Jac Beks, Jac Slegers, Briggen en Annie Wassink. Knielend: Jos de Win, Jan Vermulst, een onbekende, Frits v.d. Linden, Toon Snoeijen, Gerrit Nielen, Coenen, Wim v.d. Broek en Jac Adelaars, Zittend: Jan van Hoek, Ceelen, Wim v.d. Sande, Jan Verleg, Harry Verschoor, Theo de Laat, Sjeng van Winkel en Noud Verleg.

55. Een foto uit 1909 van de eerste- en tweedeklassers van de openbare lagere school aan de Kerkstraat. Achterste rij, van links naar rechts: Willem v.d. Heuvel, Jan van Stiphout, Nard Ceelen, Peerke v.d. Linden, Bart Dielis, Gijs Fens, Jan Bergmans, Piet v.d. Bomen en Jan van Opstal. Derde rij: Albert Fens, Wim Lammers, Jac van Wershoven, Harry van Dijk, Piet Beks, Harry Bergmans, Sanders, Harry v.d. Nieuwenhof en Tinus v.d. Bomen. Tweede rij: de heer Sjef Vinks, Harry Mutsers, Philibert v.d. Burgt, Dorus v.d. Sanden, Jac van Dijk, Jan de Ruijter, Bert Jacobs, Janus v.d. Hurk, Piet v.d. Ven, Toon van Elten en de heer Wijnen. Zittend: Toon Mutsers, Bertus Verbeek, Piet v.d. Heijden, Kees van Oevelen, onbekend, Jac van Stratum en Frans van Hoek. Met lei: Harry Verbeek en Dorus v.d, Linden.

56. Een foto van Vincent van den Heuvel, die zich op het sociaal-godsdienstige en politieke gebied tegenover de gemeenschap zeer verdienstelijk heeft gemaakt, Hij werd te Geldrop in 1854 geboren als vierde zoon van de wollenstoffenfabrikant Willem van den Heuvel en Pauline Couwenbergh. Na zijn studies te Rolduc werd hij opgenomen in de firma Van den Heuvel en Zoon. Van 1898 tot 1910 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal als afgevaardigde voor het district Eindhoven. Bij verschillende gelegenheden heeft hij in de volksvertegenwoordiging de belangen van NoordBrabant bevorderd. Van 1897 tot 1920 was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en van 1909 tot 1920 lid van Gedeputeerde Staten. Van den Heuvel was in 1896 medeoprichter van de eerste Boerenleenbank te Geldrop. Van de in 1898 opgerichte Centrale Boerenleenbank (thans Rabobank) te Eindhoven was hij eerst president van de raad van toezicht en later voorzitter van het bestuur van de bank. Verder was Van den Heuvel onder andere commissaris van verschillende instellingen en medeoprichter van de tramwegmaatschappij "De Meijerij". Hij was veertig jaar directeur van het rooms-katholiek kerkkoor in de parochie van de H. Brigida, enzovoort, enzovoort. Van den Heuvel overleed op 13 september 1920.

57. Bij de familie Verkerk aan de Sluisstraat waren tijdens de mobilisatie (1914-1918) enkele soldaten ingekwartierd. In 1914 lie ten de ingekwartierden deze foto maken v66r het gasreservoir van de gasfabriek, waarvan de heer Verkerk direeteur was. Van links naar rechts, boven: Mina Kuhne en Betsie Verkerk. Onder: Drika Verkerk, Theo van de Konijnenberg, Marie Kuhne, Harry Verkerk, directeur van de gasfabriek, Phil Meurken en Willem Verkerk. De narnen van de so1daten zijn niet bekend.

' ??. ~'."(lo.

excursie: 8-8-3& ~<i,~S?~ :

SUNLIGHT ZEEP fABRIEKEN ~ '''-.: ~

58. In 1938 werd door mevrouw Verest-van Deenen een excursie georganiseerd naar de Sunlight Zeepfabrieken te Vlaardingen. Staande van links naar rechts, op de bovenste rij: de dames Hanneke van Bragt, Van Vlerken-Slegers, Hanneke v.d. Broek, Verest-Sanders, Smits-Lammers, Haans-van Dijk, v.d. Eijnden, Verrijt-van Dijk, v.d. Heuvel-Lennarts en Beks-v.d, Kerkhof. Tweede rij: de dames Verleg, Janssen-Baumgarten, Vorstenbosch, Everaarts, Timmermans, Steenbakkers, Van Hout-van Lierop, Scheepers-Berkers en een onbekende. Derde rij: de dames De Ruijter-Verhoeven, Smits-de Wit, Sanders, Sanders-Limbach, v.d. Putten-Kuhne, v.d. Broek-Bemelmans, Bemelrnans, Maas en een onbekende. Vierde rij: de dames v.d. Heuvel-v.d. Burgt, Phil Sweegers, Ketelaars-de Baar, Strijbos-Ketelaars, Van Schaick, onbekend, Verest-van Lieshout, Drika van Deenen en Van Deenenv.d, Heijden. Vijfde ri]: de dames Marie Gortz, Van Marle-van Bekhoven, v.d. Burgt-van Bekhoven, Swinkels-van Deenen, Thomassen-v.d, Burgt, Verest-van Deenen, Van Eenbergen en Van Vlerken. Zittend: de dames Van Gestel-Swinkels, Van Gestel, Dudek-Swinkels, Mutsaers-v.d. Plas, Meerman, Betje Donders, v.d. Plas- van Kuijk, Peeters en Bax. Voorste rij: de dames SandersMaasakkers, Mien v.d. Broek, Van Hout-Srnits en Tony Sloots. De dames in 't wit verzorgden de rondleiding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek