Geleen in oude ansichten deel 2

Geleen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   prof. dr. M.J.H.A. Schrijnemakers
Gemeente
:   Geleen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0273-5
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geleen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9. De Dorpstraat, waarschijnlijk de oudste straat van Geleen en eeuwenlang de slagader van de gemeenschap, omstreeks 1894. Deze foto geeft een typisch 19de eeuws beeld weer, nl. geen cement aan de gevels, geen goten langs de daken, alle benedenramen en vele bovenramen voorzien van blinden, verscheidene leibomen, tegen het huis Hoofs (rechts achteraan) een zitbank, hier en daar stoepen van veldkeien, en straatgoten, die aan weerskanten van de dorpsbrug in de Keutelbeek uitmonden. Het tweede meisje links op de brugrand is M.H. Janssen (1886-1970). Vóór het tweede huis (café) links staat het echtpaar J.W. Dewaide (1853-1921) en M.E. Dohmen (1845-1925). Verderop steekt "de lange" Lambert Willems (1845-1927) boven een groepje uit. Vóór het eerste huis rechts staat Triena Soons, d.w.z. mevr. M.e. Soons-Erkens (1836-1896). Verderop rechts staat mevr. A.P. Meys-Zelis (1836-1898) temidden van familieleden en buren.

10. De kerk, de Dorpstraat en het Wilhelminaplein omstreeks 1904. De fotograaf stond klaar, toen vele kerkgangers huiswaarts keerden. De huizen aan de westzijde (links) zien er nog hetzelfde uit als tien jaar tevoren (zie afb. 9). Geheel links ziet men het huis, waar de gezusters Smeets - tevens zusters van burgemeester Felix Smeets - een slijterij hadden. Dat gebouw zou in de 20-er jaren worden afgebroken vanwege de aanleg van de Pastoor Venekenstraat (zie afb. 25). In het midden heeft Antoon Kentgens het vroegere huis Soons-Erkens veranderd en uitgebreid. In het oude gedeelte van dat complex ziet men een deur, die toegang gaf tot een centrifuge, een Alfa Lava! installatie om room van ondermelk te scheiden; daar stonden de boeren van Geleen door de week in me hun beurt af te wachten. Waar de boompjes staan, lag voorheen de dorpspoel.

11. Sint-Antonius-processie in 1909. In 1809 had pastoor Voncken de devotie tot de H. Antonius van Padua te Geleen ingevoerd en tevens een broederschap ter ere van die heilige opgericht. In 1909 werden beide feiten feestelijk herdacht. In juni van dat jaar werd op uitbundige wijze de honderdjarige verering gevierd en in oktober werd nogmaals gefeest om het honderdjarig bestaan van de broederschap te gedenken. Deze foto toont de processie in de Dorpstraat op 17 oktober 1909. Voorop komen de meisjes en de vrouwen, gevolgd door pastoor M. Nijssen. Dan volgt het beeld van de geliefde heilige, dat door jonge meisjes wordt gedragen en door broedermeesters met hun flambouwen wordt begeleid. Verderop volgen de harmonie, bruidjes en de geestelijkheid. Deze laatste gaat aan het onder de "hemel" gedragen en door de kerkmeesters omringde Allerheiligste vooraf. De jongens en de mannen sluiten de stoet.

Geleen

Dorpstraat

12. De Dorpstraat omstreeks 1913. Het straatbeeld heeft sedert enkele jaren heel wat veranderingen ondergaan. De petroleumlampen, die in 1909 nog bij de dorpsbrug en bij het kerkhof stonden (zie afb. 11), zijn verdwenen. Aan de linkerzijde hebben drie huizen cementen gevels gekregen en werd de vroegere woning Willems (voorheen Meys) door nieuwbouw (Van de Wall) vervangen. Ook het huis Eussen (achteraan), dat een gevel uit 1728 had, heeft in 1906 een plaatsvervanger gekregen. De winkel van Kentgens (voorgrond rechts) heeft men van een tweede verdieping en van een nieuw dak voorzien. Vooraan links staan mevr. S. Canisius-Soons (1864-1956) en haar nicht mevr. A. SchrijnernakersRouschop (1844-1932), de laatste met een korf in haar hand. De jongens bij de brug zijn (links) Zef Canisius (1905-1952) en (rechts) Joseph Meys (1903-1951).

Geleen

Wllhelmlnapleln

13. Het Wllhelminaplein vanuit de Dorpstraat gezien omstreeks 1913. Deze foto werd op dezelfde dag gemaakt als de vorige (no. 12). In het midden staat Jacques Eussen, de latere missionaris in Brazilië (1905-1977), met twee van zijn broertjes. Links staat Anna van Hoof en (omkijkend) haar oom, de hoofdonderwijzer Alphons Meys (1866-1942). Vooraan rechts staat mevr. M. Petri-Haerden (1885-1977). This Erkens (1873-1932) kijkt vanuit zijn poort naar de straatscène. Vóór huis Canisius staan nog steeds de twee nichten te "parleiten". Achter de benedenvensters van het "Huis Dullens" (uit 1753) ziet men de koopwaar van "Antje aan de brök", d.w.z, mevr. Anna Mulleners-Jarissen (1881-1925). Aan de overzijde van de beek staan diverse bewoners van de Pieterstraat, o.a. het echtpaar Salden-Ronden vóór de poort en Olieslagers (met strohoed) vóór zijn winkel.

14. De Dorpstraat van het noorden naar het zuiden gezien omstreeks 1920. Geheel rechts ziet men een deel van het hoekhuis, nl. de bakkerij-winkel van Beth Janssen (zie afb. 8). Daarnaast ligt de fruit- en groentewinkel van Philippen, waar later Vallen zou komen wonen. Beide gebouwen werden gecementeerd en van nieuwe stoepen voorzien. De winkelvensters kregen rolluiken tegen het zonlicht. De hoge deur op de hoek van het " Straat je" (rechts) gaf toegang tot het café van Hub. Eussen, Vooraan links is een gedeelte van de meubelzaak M. Eussen te zien. De slagkar staat voor het huis Hoofs, waar nog geen straatdeur is aangebracht. Op het Wilhelminaplein ziet men een gierton. Ook zijn er enkele fietsers te zien. De electriciteitspalen domineren in het dorpsbeeld. In 1954 werd de Dorpstraat, ter ere van een der patroonheiligen, tot Marcellienstraat omgedoopt.

Groeten uit Geleen

'Petrusstraat

15. De "Petrusstraat", d.w.z. de Pieterstraat, omstreeks 1910. De nieuwbouw door koster Math. Meys (1871-1952), die het oude vakwerkhuis van de familie Soons-Vleugels heeft vervangen, is een opvallende ingreep in het traditionele straatbeeld. Vóór de poort naast dit huis staat mevr. M.S. Meys-Kubben (1873-1963) met haar zoon Antoine (de latere koster) op haar arm. Vóór de tweede poort (in het witte gebouw) staan Sjeng Salden (1862-1920) en zijn echtgenote Brigitta Ronden (1867-1939). Achter de bomen (midden rechts) staat de nieuwbouw van het echtpaar P.H. Thissen (1854-1922) en M.E. Ramakers (1853-1915). Daar woonde later het gezin van P.J. (Jeup) Salden (1855-1943) en M.Chr. Drummen (1864-1936). Op de achtergrond staat nog de z.g, Gasthuishoeve. Het landelijke karakter wordt door de vier slagkarren langs de straat geaccentueerd.

Pieterstraat

Geleen

16. De Pieterstraat omstreeks 1917. De dorpsbrug ligt er nog, maar het straatbeeld heeft verdere veranderingen ondergaan. De winkels van Olieslagers en Salden - respectievelijk het tweede en het derde gebouw (met poort) aan de linkerkant - hebben gecementeerde gevels gekregen. Het daarnaast gelegen winkelpand van het echtpaar N. Schrijnemakers (1849-1918) en A.C. Buskens (1857-1928) werd verhoogd. Op de uitstekende zijgevel stond: "Schrijnemakers, Manufacturen, Modeartikelen". Achteraan rechts ziet men het nieuwe café van Willem Pelssers en de nieuwe winkel van Zef en Virginie Pelssers. In het "Huis Dullens" (geheel rechts) is de nieuwe tweede straatdeur duidelijk te zien (zie afb. 17-19).

Geleen - Pieterstraat

17. De Pietetstraat omstreeks 1920. De dorpsbrug is verdwenen en de Keutelbeek is over de volle breedte van het Wilhelminaplein overkluisd. Geheel links staat de nieuwbouw, die het afgebrande pand van Sus (Franciscus) Haerden gedeeltelijk heeft vervangen. In de "Firma M.F. Goossens" was eerst de winkel van Greijmans-Lorrnans en daarna die van Pöeth-Konings gevestigd. Deze ansicht, waarvan aan de schrijver slechts één exemplaar bekend is, werd uitgegeven door Spee, die in het "Huis Dullens" winkel hield. Dit exemplaar heeft verscheidene keren de Atlantische Oceaan overgestoken; het werd op 23-1-1927 per zeepost als een groet van Geleen naar Pater e. Leunissen O.e.D. in de stad Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin verstuurd, en op 17-4-1979 per luchtpost als een geschenk vanuit Nijmegen naar de schrijver op Long Island in de staat New York verzonden.

GELEEN

Pieterstraat

18. Deze ansicht van de Pieterstraat uit 1923 toont, dat ook aan de westzijde (rechts) het oude straatbeeld werd aangetast. De zuidelijke helft van het "Huis Dullens", waar de bakkerij J anssenRitzen is gevestigd, heeft een gecementeerde gevel gekregen. Helemaal achteraan blijkt de oude Gasthuishoeve door het nieuwe woonhuis Zelis-Pelssers te zijn vervangen. Links staat Elodie Meys (1903-1979) onder het bord, waarop ze haar "Modes" adverteert. Vlakbij staat haar buurman W. Pöeth met zijn hond. Even verder staat de weduwe M.J. Olieslagers-Keulers (1886-1956) in de deur van haar hoeden- en petten-winkel. Rechts heeft Spee een grote reclame-sigaar buiten gehangen, terwijl een uitvoerige tekst op het uithangbord zijn andere koopwaren aanprijst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek