Gemert in oude ansichten

Gemert in oude ansichten

Auteur
:   Gemeente Gemert
Gemeente
:   Gemert-Bakel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0274-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gemert in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met de uitgave van dit boekje schaart Gemert zich in de rij van vele gemeenten, waarvan reeds eerder een album met beelden uit "grootvaders tijd" verscheen.

In het Aardrijkskundig Woordenboek (1843) van A. J. van der Aa wordt Gemert "een zeer groot, schoon en aangenaam dorp" genoemd.

Wij mogen veronderstellen, dat hij zijn oordeel gegrondvest heeft op hetgeen hij zelf had waargenomen. Van de toestand van Gemert in die tijd is in dit boekje nog wel een en ander aan gebouwen en straatgezichten terug te vinden.

Helaas is veel van het oude en vertrouwde Gemert verdwenen. Karakteristieke gevels moesten plaats maken voor nieuwbouw. De lindebomen die vroeger langs bijna de gehele hoofdstraat van ons dorp stonden, werden geruimd, veelal omwille van het verkeer.

Verandering en vernieuwing zullen wenselijk, zelfs noodzakelijk blijven, maar het is zaak, dat er daarnaast belangstelling blijft bestaan om het ongetwijfeld vele dorpsschoon dat er nog is, in ere te houden.

Het doorbladeren van dit boekje zal bij velen herinneringen oproepen aan personen en toestanden van weleer. Het is als een wandeling door Gemert van rond de eeuw-

wisseling tot circa 1930; daa-rraast t"pft u een en ander aan over het verenigingsleven en over feestelijke en merkwaardige gebeurtenissen. Ook de armoede, die er vaak heerste in de oude wevershuisjes. zal men er uit kunnen aflezen. Uit de aard der zaak moest uit de vele voorhanden zijnde ansichtkaarten en foto's een keuze gemaakt worden om een zo gevaneerd mogelijk beeld van het vroegere Gemert te kunnen geven. Of die opzet geslaagd is, laten wij aan het oordeel van de, naar wij hopen vele, kijkers en lezers over.

Gaarne wordt hierbij dank gebracht aan allen die bereid zijn geweest kaarten offoto's voor dit boekje ter beschikking te stellen of die op een andere manier aan de samenstelling er van hun bijdrage hebben geleverd. Een bijzonder woord van dank komt toe aan de zeereerwaarde heren dr. Ed. Loffeld en M. H. J. Pennings alsmede aan de behulpzame mejuffrouw M. P. M. Corstens, werkzaam ter gemeentesecretarie alhier.

Wij hopen. dat inzage van dit foto-album voor ieder die zich met Gemert verbonden voelt, een genoegen zal zijn en een aanmoediging tegelijk om ervoor te ijveren, dat de bovenaangehaalde uitspraak van Van der Aa ook door komende generaties bevestigd kan worden.

1. Herberg "De Drie Ossen", gelegen aan de Beekse Dijk, nabij de grens van Gemert en Beek. Zoals op vele plaatsen, trof men ook in Gemert herbergen aan vlak bij de gemeentegrenzen :

"Koks" nabij de grens met Erp en "Stootershut" aan de grens met St.-Anthonis. Het waren meestal ook "uitspanningen", waar voerlieden konden eten en overnachten en hun paarden stalden. Op het plaatje twee "erdkarren" en een "huifkar"; links ziet men nog even de paarden bak. In "De Drie Ossen" was onder andere gevestigd het gezelschap "De Transvaalsche Schutters". Er was ook een beugelbaan. Rond de eeuwwisseling was de herberg het stamcafé van vele Gemertse jagers.

2. Als we vanaf "De Drie Ossen" Gemert inwandelen, passeren we "De Vlucht naar Egypte", een beeldengroep in lindehout, die zich bevindt tegen de voorgevel van de boerderij, bewoond door de familie Egelmeers, Heuvel 62. Gemert kent verscheidene van zulke beeldengroepen en wegkapelletjes, in de volksmond "keskes" genaamd. Vroeger was "De Vlucht naar Egypte" geplaatst tegen een huis aan de overkant. Het is niet bekend door wie of wanneer dit fraaie houtsnijwerk vervaardigd is (l5de-16de eeuw).

3. Verder op de Heuvel, ongeveer tegenover de weg naar de Groenendaal, woonde de thuiswever "Bert de Boer". De foto toont hem bezig aan het weefgetouw, zoals deze in Gemert bij tientallen werden gevonden in het begin van onze eeuw. Zijn vrouw Kee moest zorgen dat het garen werd gespoeld op klosjes of teuten, zoals u op de voorgrond ziet. Het geweven goed werd bij "partjes" afgeleverd (te voet naar Helmond en nog verder). De wevers maakten lange dagen; de verdiensten waren gering.

4. Gezicht op Den Heuvel vanaf de tegenwoordige St.-Josephstraat. Links is een gedeelte zichtbaar van het hekwerk, geplaatst voor villa "De Polder", het voormalige woonhuis van dr. J. C. Kuijper.

5. DI. J. C. Kuijper naast zijn koets, waarmee hij zich, zoals altijd gekleed in toga en met hoge hoed, naar zijn patiënten begaf. Hij was geneesheer in Gemert van 1880 tot aan zijn overlijden in 1929. Op de bok zit de koetsier en knecht "Nol van den dokter" (A. Roijackers), (Katholieke Illustratie, 3 oktober 1923).

6. Dit oude wevershuis, genaamd "De Poort", werd in 1929 afgebroken om plaats te maken voor het door oud-burgemeester Jan Ph af gebouwde woonhuis, Dr. Knijperstraat 18, thans bewoond door dokter Beukers.

7. Het klooster Nazareth in het Binderseind, zoals het er in de eerste helft van deze eeuw uitzag, was afgesloten van de wereld door een hoge muur met een klein poortje. De zusters franciscanessen-penitenten-recollectinen van de Vergadering van Limburg, wonen, bidden en werken er sinds 1848. Het huis, dat zij toen betrokken, was afkomstig van de familie Borrel. De weduwe M. Borret, moeder van gouverneur mr. A. Borret, was rentmeesteresse van de Duitse Orde in Gemert vóór 1800.

8. De pensionaires van de zusters van Nazareth in het jaar 1895. Tot het jaar 1891 was Nazareth een onafhankelijke communiteit en had een eigen pensionaat; op de foto staan enkele Gemertse meisjes, onder anderen Marie Swinkels, Adriana Biernans, Adriana en Tonia van Brussel, Maria en Johanna van Kemenade, Nolda Groeneweg, Marie en Pieta van der Kamp, Cato Egelmeers, Johanna en Tonia Bex, Paula Ort, Jans Crombach, Laura Driessen, Nelleke van Dijk en Tonia de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek