Gemert in oude ansichten

Gemert in oude ansichten

Auteur
:   Gemeente Gemert
Gemeente
:   Gemert-Bakel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0274-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gemert in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gemert -'! 'J-1

Kerkstraat

19. De Kerkstraat met hotel "De Kroon" waar ook nu nog sociëteit "De Vereniging" gehuisvest is. Daarnaast de petten makerij van Van Elten. Op de achtergrond de twee huizen die indertijd bewoond werden door notaris Vaalman en de koster van de kerk van St.-Jans Onthoofding, H. van de Werff. Deze huizen werden door pastoor Poell afgebroken (19171918) om in 1934 een begin te maken met de bouw van de nieuwe pastorie.

20. De Kerkstraat gezien vanuit de Nieuwstraat. Van de woning links op de voorgrond werd de helft door de gemeente aangekocht in 1931 voor de verharding van "de Vlooienengd", de tegenwoordige Virmundtstraat. Men lette ook op de gaslantaarn en de houten telefoonpalen.

Postkantoor met "ezicht op het Hoekje te GE.UERT

21. De Ruijschenberghstraat was vroeger bekend als ,,'t Huukske". Links het postkantoor, dat oorspronkelijk gehuurd werd van de familie Taabe; later werd het enkele keren verbouwd, tot het omstreeks 1891 het huidige uiterlijk kreeg, dat overeenkomt met de stijl van de voormalige Latijnse School. Op de achtergrond rechts het rectoraat van genoemde school; links het tegenwoordige notarishuis dat indertijd bewoond werd door mejuffrouw Anna Prinzen.

22. De Latijnse School aan de achterkant vóór 1890; de school werd gesticht in 1587 voor de opleiding van arme studenten "hen willende begeven totten geestelijken staat, religie ende professie" en voor andere beroepen. De uiterlijke vorm van dit gebouw dateert al van vóór 1786. Het werd vervangen door het nieuwe gebouw dat in gebruik werd genomen na het derde eeuwfeest (1887).

23. De Latijnse School werd opnieuw gebouwd in 1887 bij gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de school, mede uit de gelden die bij deze gelegenheid in Gemert waren ingezameld. Thans behoort het gebouw aan de stichting "Huize Ruijschenbergh",

24. Verderop in de Ruijschenberghstraat is de textielfabriek van J. A. Rayrnakers en Co. gevestigd. Het bedrijf kwam naar Gemert in het jaar 1902 op verzoek van pastoor Van Beek (pastoor van 1880 tot 1915) die het beter vond dat de mensen in Gemert konden blijven. Op de foto zien we "de werkers" van de fabriek, van jong tot oud, omstreeks 1910, tezamen 140 personeelsleden. Aan het bedrijf is in 1951 het predikaat "koninklijke" toegekend.

25. Wij keren terug naar de Nieuwstraat in1911. Het witte huis (midden) werd bewoond door de familie Prinzen, die in de Hoef een textielfabriek bezat, waarvoor ook veel thuiswevers werkten. Rechts daarvan het oude-mannenhuis met kapel, ook wel gasthuis genoemd. Het oudste gedeelte van het gasthuis dateert uit 1874, zoals een steen boven de hoofdingang vermeldt. De eerste steen van de kapel werd op 19 mei 1908 gelegd door de president van het gasthuis, de heer F. Prinzen. In 1927 werd het gasthuis uitgebreid en de ruimte tussen het tehuis en de woning van Prinzen volgebouwd.

26. Een gasthuis-groep in "de oude tijd" met moeder-overste. De zusters franciscanessenpenitenten-recollectinen namen de verzorging van ouden van dagen en andere hulpbehoevenden op zich in 1877. Op 23 augustus van dat jaar trokken daartoe zes religieuzen van klooster Nazareth naar het gasthuis in de Nieuwstraat. In 1927 werd een aanvang gemaakt met het verhuren van pensionkamers.

27. Eertijds was in de Nieuwstraat in het pand geheel links op de voorgrond de apotheek "Het Hert" van Th. van der Willigen gevestigd; daarnaast de horloge- en klokkenhandel van de firma Frans Bex. Voor de poort staat de meid van de apotheker met haar dienstmuts op. In het tweede huis van rechts oefende M. G. van Kemenade tot in 1917 het notariaat uit.

/

28. De Nieuwstraat in 1914-1915. Het vooruitspringende gebouw links is de brouwerij van Pieter Bijvoet. Gedurende een gedeelte van de Eerste Wereldoorlog was hier een mandenfabriek gevestigd. Het werd afgebroken en in 1931 werd op deze plaats een winkel-woonhuis gebouwd door de firma R. Bergmann. De Nieuwstraat was nog rijkelijk van groen voorzien: verscheidene groepen lindebomen en links twee grote kastanjebomen Vóór de ouderlijke woning van P. Bijvoet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek