Gemert in oude ansichten

Gemert in oude ansichten

Auteur
:   Gemeente Gemert
Gemeente
:   Gemert-Bakel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0274-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gemert in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een van de oudste boerderijen van Gemert "De Ermerhoef'" (Arrnenhoef), gelegen te Gemert achter in de Kromstraat, vermoedelijk 15de of 16de eeuws. Links staat het bakhuis. Binnen is de woonruimte aangepast; "den Herd" is in de oude toestand gelaten.

RTEL BIJ GE:}fERT. :

Dorpstraat .

50. Deze ansicht laat ons de dorpsstraat van de Mortel zien, waarschijnlijk omstreeks 1905. Links het café van de familie Slits. In het huis rechts woonde Koos lansen, bakker, winkelier en caféhouder. Hij hield er voor de bezoekers ook een beugelbaan op na. Een gedeelte daarvan is naast de woning nog te zien. Het beugelen was rond de eeuwwisseling op de dorpen een veel beoefend balspel.

51. Kerk van Mortel, gebouwd in 1904. Bij de aanbesteding was G. Mestrum uit Venlo de laagste inschrijver met f 37.280,--. De nieuwe kerk verving de "waterstaatskerk", die in 1849 metf5.000,- steun van het rijk was gebouwd door rector Jac. Joh. Corstens, aldaar begraven. De parochie werd opgericht in 1861. Eerder, vanaf het einde der 17de eeuw, had "De Mortel" al een eigen kapel met dienstdoende priester.

52. Kasteel Gemert. Poortgebouw met ophaalbrug; dit gedeelte dateert van het jaar 1607. De opdrachtgever voor de bouw was commandeur H. van Holtrop. In de voorgevel van het poortgebouw staat een 16de eeuws Mariabeeldje. dat de wapens draagt van de Duitse Orde en van commandeur Van Holtrop. Het kasteel is sedert 1928 eigendom van de paters van de Heilige Geest. Zij wonen er reeds sinds de Eerste Wereldoorlog (1916).

53. Hoofdgebouw van het Gemerts kasteel (schilderstuk van kort na 1800). Het kreeg de tegenwoordige renaissancevorm in 1740, uitgezonderd het dak. dat na de brand van 1883 de vorm van een "Franse kap" kreeg.

GEMERT - Kasteel

Vue iénéraie

54. Overzicht van het kasteel. Op de voorgrond het hoofdgebouw van het kasteel met Franse kap (1884). Op de achtergrond links dejezuïetenbouw (1907-1909) en rechts de donjon (15de eeuw).

R. Kv-Kerk van GE)lERT met Kerkhofzicht

55. De kerk van Gemert, gezien vanuit de Kerkstraat. Het hoogkoor werd rond 1470 aangebouwd door commandeur Arnold van der Dussen; de eerste pastoor, Jan Attendoren, priester van de Duitse Orde, bouwde rond 1450 het schip.

56. De kerk van Gemert, tot parochiekerk verheven in 1437, bestaat uit een driebeukig schip uit die tijd. In 1853 werd door architect H. van Tulder de kerk door drie traveeën verbonden aan de door hem gebouwde toren en van bredere zijbeuken voorzien. In de toren hangen twee klokken, gegoten in 1718 door Godefroij Jullien en Jean Petit. Van deze architect is dit de enig overgebleven kerk; zij is geplaatst op de lijst van onroerende monumenten en werd in 1964 gerestaureerd.

57. Interieur van de kerk zoals ze er, rijkbeschilderd, uitzag in 1930. In deze kerk bevinden zich nog een orgel uit circa 1700 en een vijftiendeeeuwse hardstenen doopvont. Van de voormalige zijaltaren zijn nog aanwezig een schilderij van B. Bescheij, daterend uit 1745, voorstellende: de Heilige Dominicus de rozenkrans ontvangende, en een oude kopie naar Rubens' Kruisafneming.

58. Het St.- Tunnis-(St.-Antonius)altaar in de kerk van Gemert zoals het was in 1910. In vroeger jaren hadden de schutten (gilden) hun eigen altaren in de kerk en ook hun eigen vanen, zoals er op deze kaart nog een te zien is, links aan de eerste kolom. De vaan werd voorop gedragen bij het offeren tijdens de uitvaartmis van iemand die bij "de Schut" was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek