Gendt in oude ansichten

Gendt in oude ansichten

Auteur
:   F.C. Leferink en W. Oteman
Gemeente
:   Gendt
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0941-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gendt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Het team van onderwijzers aan de jongensschool dat jarenlang getracht heeft de jeugd van Gendt iets wijzer te maken. Velen zullen bij het zien van deze in 1939 genomen foto prettige of minder prettige jeugdherinneringen te binnen schieten. De onderwijzers zijn van links naar rechts: H. Smolders, B. Wegman. P. Bouwman, 1. Hylkema, V. Liebau, M. Dinnissen en H. Kruiper.

16. De "Hulhuizer processie" was een belangrijk jaarlijks gebeuren, waar alle Gendtse katholieken en velen uit de omringende plaatsen aan deelnamen. Ook als kijkspel was de Sacramentsprocessie waarlijk de moeite waard. Deze processie werd aangevangen op het terrein van scheepswerf Vahali in de Mariakapel (bovenste foto). Vervolgens trok men over de smalle strook grond langs de dijk naar de wei van het veerhuis Cornelissen aan het begin van de "Suukerdam", waar de plechtige hoogmis met predicatie werd opgedragen. Onderweg waren rustaltaren gebouwd, waar onder luide knallen van de "kattekoppen" het "Ons Heer" werd getoond. De route was met vlaggen en bloemen versierd. In de kapel aangekomen werd dan met het zingen van het "Te Deum" het slot van het feest aangekondigd. Vroeger was er daarna kermis, een traditie die de inwoners van Hulhuizen weer hebben doen herleven met het zomerfeest. Met het afbreken van de kapel in 1966 is ook een einde gekomen aan de eeuwenlang gehouden jaarlijkse processie.

17. "De Hemeldragers" van de Hulhuizer Sacramentsprocessie, Dit zijn meest leden van "Soli Deo Gloria", de vereniging die de processie organiseerde. Daarnaast was deze vereniging ook actief bij de verdere kerkelijke feesten zoals priesterjubilea en priesterwijdingen. Deze bij "De Klok" genomen foto toont ons van links naar rechts: G. Rasing, J. Nienhaus, D. Koenders, G. van Weijenberg, J. Wijnands, Th. Derksen, Th. Nienhaus, A. de Haar en Th. Nissen, nadat zij het heilig sacrament tezamen met de priesters en de ruiters naar de kerk hadden teruggebracht.

18. De jaarlijkse processie naar Kevelaer was in vroeger jaren een hele onderneming. Toon Braam, als broedermeester, organiseerde het echter perfect. Men liep naar het veer in Doornenburg, waar de roeiboot klaar lag voor de overtocht. Vandaar ging het te voet naar Kleef. Met de trein ging men verder naar het bedevaartsoord. Veel later gingen de bedevaartgangers met de tram naar Eist en vandaar met de trein. In Kranenburg moesten dan de koffertjes geopend worden voor controle. De douanebeambte maakte dan na de inspectie een kruis over het koffertje of de tas. Vandaar het gezegde "iemand het kruis van Kranenburg nageven".

19. Gendt heeft door de jaren heen een bloeiend verenigingsleven gekend. Doordat het eeuwenlang overwegend katholiek is gebleven waren en zijn er vele verenigingen op kerkelijk gebied. Gendt staat bekend om zijn zorg voor de missie en zijn missionarissen. De drie pauselijke missiegenootschappen waren dan ook goed vertegenwoordigd. Eens per jaar werd er een kindsheidoptocht gehouden en hier staat zo'n groep afgebeeld. Velen zullen zichzelf met plezier hierop terugvinden. Omdat de kinderen de optocht bezwaarlijk op klompen konden meelopen, kon het gebeuren dat een van de uitverkorenen de schoenen van zijn oudere broer moest lenen. Op één van deze door H. Smolders genomen foto's was dat ook duidelijk te zien. Hij vertelde dat hij zich enorme blaren gelopen had die middag, maar was niettemin trots op het feit dat hij mee had mogen doen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek