Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Genemuiden in vogelvlucht. Deze luchtopname is gemaakt in 1942. Als een kloek te midden der kuikens rijst de hervormde kerk uit de bebouwing omhoog. Links ervan de oude Kaaischool, in juli 1970 atgebroken, Links boven kan men nog net de "Bollenakker" zien. Belangwekkend is ook de voorgrond, met de haven met turfschepen en de havenbrug. De zware kastanjebomen stofferen de Kaai nog fraai. Yoor een groot gedeelte van deze oude binnenstad is een saneringsplan in voorbereiding, zodat verscheidene veranderingen in de toekomst denkbaar zijn. Het gebied rond de kerk is wellicht al meer dan duizend jaar bewoond geweest. De Nije stad was in het begin van de zestiende eeuw al tot stand gekornen en ook een gedeelte Westerkade is van respectabele ouderdom.

6. Samen op de kiek. Een foto die waarschijnlijk rond 1910 gemaakt werd. Het straatbeeld betreft hier de Oosterkade bij bakker Van Dalfsen, naast de voormalige zuivelfabriek. Een fotograaf was in die dagen een soort wonderdoener. Gewapend met een geheimzinnig kastje en met een zwarte doek over het hoofd, portretteerde hij zomaar hele groepen. Dat voor zo'n tovenaar belangstelling was, bewijst weI de groep op deze foto. Jong en oud stroomde samen. En wie enige centen en vierduitstukken rijk was kocht dan een prent zoals hier afgebeeld.

Genemuiden

Lan!Straa - ~uic t op e la~,;wej de

7. De Langestraat in vroeger dagen. Deze foto werd gemaakt in de buurt van boekhandel Hoekman. Let op de fraaie oude straatlantaarns. In 1918 werd de nieuwe elektrische straatverlichting op feestelijke wijze in gebruik genomen, De bestrating is weI heel anders dan we nu gewend zijn. Heel vroeger was het echter nog aanmerkelijk slechter. Eens trok de hertog van Alva door de Langestraat. Voordien kreeg de plaatselijke overheid bevel om vier mannen te bevelen de straten en wegen, waarvan de ruiterij van de dwingeland gebruik moest rnaken, dusdanig te verbeteren dat het gezelsehap redelijk goed z'n weg riehting Groningen kon vervolgen.

8. Straatventer in de Langestraat. Men ziet ze bijna niet rneer. In vroeger dagen zwierven de venters van 's morgens vroeg tot's avonds laat door de straten. Op deze foto een koopman in actie in de buurt van bakkerij Hulleman. Over klandizie heeft hij niet te klagen, of is het de fotograaf met z'n kiekkastje dat het publiek trekt?

Genemuiden

9. Het fanfarekorps Wilhelmina. Het verenigingsleven in het begin van deze eeuw floreerde in onze gemeente niet zo best. Veel en hard werken liet weinig ruimte over voor ontspanning. Geld voor "nutteloze" zaken was er sporadisch. Het korps op deze foto is daarom wat rnagertjes uitgevallen, maar men was er wel trots op. Meester Walison zwaaide de dirigeerstok en bij feestelijke gebeurtenissen waren de koperblazers belangrijke lieden, die veel genoegen gaven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek