Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Westerkaai an no 1937. Vee! is er nadien veranderd. De bebouwing is nog we! veela! hetze!fde, maar de aankleding is drastisch veranderd. De twee [jere bomen voor de notariswoning, de wee!derige kastanjebomen, de grasberm langs de haven, het rozenperk in het midden op de foto, al dat groen is verdwenen. De Kaai is, na het rooien der bomen in februari/maart 1965, verbreed en herstraat. Een wandelpad langs de binnenhaven en nieuwe verlichting hebben de laanachtige Westerkaai omgetoverd in een nieuwerwetse promenade. Of dit mooier is dan de toestand van vroeger is te betwisten.

11. De Blokhuisweg in 1936. De omgeving is er nogal veranderd. Het hervorrnde werk- en armenhuis uit 1824 staat er nog steeds, hoewel het niet meer gebruikt wordt VOOI het doel waarvoor het gebouwd werd, Sinds vele jaren is het nl. al in gebruik en in eigendom bij particulieren die het norrnaal bewonen. De [inkerkant van de weg is meer veranderd. Hier lag vroeger het Engeise Werk, een park naar Engels model, aangelegd nadat de wallen niet meer dienstig waren voor de verdediging van Genemuiden. De meeste bomen waren in 1950 aangetast door de iepziekte. 174 bornen werden voor 8025 gulden verkocht. Mede met dit geld werd in 1952 het nieuwe plantsoen aangelegd in Duw-verband (dienst uitvoering werken).

12. Westerkade met binnenhaven en Oosterkade. De foto, genornen in de buurt van "Schippers welvaren", dateert uit 1931. Een jongetje met een kruiwagen was in die tijd een algemeen verschijnsel, want de "vliegende hollander" en de fiets hadden hun intrede nog nauwelijks gedaan. Aan de overzijde van de haven is de oude boterfabriek te zien, met de schoorsteen die later door een veel hogere vervangen werd. De zuivelfabriek begon op 1 november 1898 te draaien. Op 23 december 1897 was hiervoor een cooperatieve vereniging opgericht. In 1901 werd begonnen met een kaasmakerij. Op de achtergrond is nog de havenbrug te zien, Op de voorgrond staan "foeken" te drogen:

13. Een beeld uit de ,,goede, gernoedelijke oude tijd". Dit straatbeeld in de Langestraat bij de Diek laat onder andere een bekend figuur uit vroeger dagen zien, nl. Tienussien die op zn gemak tegen de fraaie olielantaarn leunt die bij zijn huis stond. Het was een snaakse kleerrnaker-fotograaf. Grappen van hem leven nog voort. Hij had bijv. eens een schaap sam en met een kennis. Toen bij hoog water het beest dreigde te verdrinken en z'n vennoot hem voor de redding meevroeg zei hij: "Nee, ik blijf met dit weer Iiever thuis, laat rnijn helft maar lopen".

14. Westerkaai met venterswagen in oude stijl. De foto werd genomen in de buurt van Kees van Gijp. De oudere plaatsgenoten zullen waarschijnlijk nog wel personen die op deze foto voorkomen herkennen. Een venter met paard-en-wagen is nu een zeldzaarnheid. Aileen groenteboer Ter Horst gebruikt nog een 1 pk. Maar een wagen als hierbij afgebeeld ziet men al lang niet rneer bij de rijdende winkeliers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek