Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De Langestraat omstreeks 1921. Het oude stadhuis links domineert hier duidelijk, De mooie lantaarns aan het raadhuis zijn allang weggegooid. De dikke diender die statig door de straat stapt, negeert de plaatjesrnaker, maar de buurt groept nieuwsgierig samen. Een kip loopt onbekomrnerd over straat. De Langestraat was toen nog niet levensgevaarlijk voor pluimvee. Het olde Posthuus en aangrenzende huizen zijn in de herfst van 1971 afgebroken.

16. De Oosterkade bij het voormalig wijkgebouw van de veremgmg Het Groene Kruis. Het werd gebouwd in 1910 en kostte toen de kapitale som van vierduizend gulden. Er werd zo te zien stevig gewerkt om de Kaai daar ter plekke een beter aanzien te geven. Paardekrachten en stevige knuisten fiksten het toen wel. De bornenrij was toen nog niet zo ver doorgetrokken als nu. Achter het paard ziet men nog net de boterfabriek uit 1898. Een opmerkelijk verschijnsel is hier de fiets die, hoewel nog zeldzaam, z'n intrede al had gedaan.

Oosterkade - Genemuiden.

u· ?...? A.. 81 ??????.. _._ ?. _'8_8_' ~ ???.??. ~ ._

17. De Overkaante in wording. Dit oudje Iaat duidelijk zien, dat teen de zuivelfabriek de huizenrij voorlopig afsloot. Verbouwingen en uitbreidingen lieten van dit eerste fabrieksbouwsel weinig of niets over. Beschoeiing en bestrating van de Westerkaai was er nog niet bij, WeI waren er al bornen geplant. Punters en een enkel schip kunnen de kaalheid van de haven nauwelijks opfleuren.

Matten vlechten.

Het kleine vrouwtje , rand gebukt, Het mannetje , in stoel gedruktZe grijzen in het kotje;

Hij rukt de biezen nit de schoof

En reikt ze vrouwtje , staand'op stoof.>Zij reikt naar het schavotje.Schavotje is een hoog toestel,

Daar schuift men biezen aan, op tel.>

Uit gee!' en bruine biezen kan Een oude vrouw en kleine man Saarnvlechten een karpetje;

Hij dekt de ketting, zij de slag,~ En als de avond haalt de dag, Dan gaan ze naar hun bedje.

Het bedje staat van biezen vol, Het bedje is een biezenhol.-

Het bedje ligt in diepe scheur Van grijzig muurtje, bij de deur, Behangen met gordiintjes.

Daarin te slapen, zijn gekromd, Tot dat de nieuwe morgen komt , Twee oude menschenlijntjcs.

Op hunne handen , klein en teer , De biezen staan in rijpe zweer.>-

Van biezen stram, van biezen moe, De beide zieltjes vallen toe

En worden dan begraven;

Voorbij de kreek , daar wacht de hof, Waar in geborgen wordt de stof

Der beide biezenslaven.

Zij liggen achter biesgeruisch, Gevouwen, in hun dodenhuis.

De biezen groeien aan de kreek, In 't binnenland, de heidestreek , Nabij ons Genernuiden;

Zij waaien, ongeteld en steil,

Zoo maar den grand uit , tot het heil, Het heil van Genernuiden.

A.E. van Collem (1858-1933)

18. Aan het mattenraam. Een typisch Genemuider beeld uit lang vervlogen dagen. De ouderen kunnen er nog boekdelen vol van vertellen, Hoe arm en hoe arbeidzaam men was in "de goede oude tijd" kan men zich nu nauwelijks voorstellen. De meeste huiskarners waren slaap/eetkarner en fabriek tegelijk. "Het kleine vrouwtje rond gebukt ... " ging inderdaad altijd gebukt, gebukt onder geldzorgen, hoe vlijtig ze ook de matteslager hanteerde. In de oorlog 1940/45 herleefde deze huisnijverheid. Tal van mannen verdienden er to en een goed loon mee. Toen de schaarste aan vloerbedekking ten einde was, verdween het biezenrnatten volledig.

19. De G.K.Z. in 1938. In 1924 werd begonnen met een autobusdienst op Kampen en Zwolle. De eerste bussen konden ongeveer veertien personen vervoeren. Bekend is, dat in de begintijd een bus door de ondemerners zelf in elkaar gezet is. Een auto-onderstel met Fordmotor en met een stevige zelfgemaakte opbouw kostte achttienhonderd gulden. Het ging de G.K.Z. voor de wind. Betere bussen en een meer uitgebreide dienstregeling trokken veel passagiers, In 1938 reed men zeven keer per dag naar Kampen en Zwolle. Op de foto ziet u een der laatst gekochte bussen. In de oorIog rnoest men de dienst staken. Vreemde ondernemingen namen de lijndienst over. Garnmele bussen met vonkende gasgeneratoren trokken in oorlogstijd over het slechte wegdek van de Kamperzeedijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek