Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

T~D de aieuwe burger:V.adu van Gmemuidm :ajn inn-ede deed ... /93

20. Toen de nieuwe burgemeester kwam. De belangstelling was groot toen de nieuwe burgemeester, de heer J.G. Harner, op 6 maart 1934 in Genemuiden arriveerde. Oud en jong was uitgelopen om de burgervader te begroeten. Op deze foto een stel goedgemutste buurvrouwen, die de blijde inkomste verbeiden.

21. Per auto over de bevroren Zuiderzee. Genemuiden heeft eeuwenlang aan de Zuiderzee gelegen, Voordat in 1932 de Afsluitdijk het IJsselmeer deed ontstaan, kende men de nukken van de binnenzee meer dan men lief had. De plaatselijke vissers bevoeren het water bij storm en ontij en wanneer een westerstorrn het water hoog tegen de dijken joeg, dan was er reden om bang te zijn. Sorns was de zee getemd. Wanneer in zeer strenge winters alles met een ijsvloer bedekt was, waagden vissers zich ver uit de kust. In 1929 sloeg koning Thialf zeer hard toe. Op deze kiek een aantal Genemuiders die op zaterdag 2 maart 1929 per auto een tocht naar Urk en Enkhuizen waagden. Ze kwarnen weer heelhuids thuis.

22. De Langestraat in 1927. Rechts op de voorgrond ziet u het pand van boekhandel Hoekrnan. In dat perceel was ook vele jaren smid Van Dalfsen gevestigd, die veel biezensnitten maakte. Tegenover de smederij zetelde Tiempien met z'n rijwielherstelplaats. Een markant punt in dit straatbeeld is de voormalige kleuterschool (nu brandweergarage) waar de overbekende juffer Houtman een tijd lang de scepter zwaaide, Een paar andere pan den aan dezelfde straatzijde zijn in de loop der jaren afgebroken en herbouwd. De houten palen van de bovengrondse elektrische leidingen geven ook nog een oud tijdsbeeld te zien.

23. Bij aile veranderingen, die er in de loop der tijden zijn geweest, kwam ook de zgn. pennemat in het gedrang. Een oersterke corridormat, gemaakt van cocosgarens, die als deurmat gebruikt werd. Het was volkomen een handwerk-produkt. Op een rij pennen werd het cocostouw gewonden, aangestampt en daarna op een soort draaibank van een schering voorzien. Aileen de heel handigen konden hierrnee produktief werken. De vervaardiging van deze matten kwam uitsluitend in de fabrieken tot stand, in tegenstelling tot rol- en blokbiezenmatten, die rneestal door thuiswerkers gemaakt werden.

24. De Drecht tussen Zijl en Molenbrug. Het was een stuk oude rivierarm die via binnen- en buitenhaven uitmondde in het Zwartewater. In de polder Mastenbrook is de bovenloop nag te zien, Het sterk vervuilde water werd in de herfst van 1959, tegelijk met het Veergat, gedernpt, De Drecht liep achter heel de Langestraat langs. De Zijl (ziel) was een schutsluis in de Mastenbroekerpolderdijk, de huidige Maj. Gen. Simondsstraat (genoemd naar de commandant der Canadese bevrijdingstroepen, 14 april 1945). De Molenbrug droeg die naam, omdat veor circa 1927 aan de oostzijde Drecht op een terp een korenrnolen stond, een achtkante bovenkruier zonder stelling, gedekt met riet en met een laag houten onderstuk op stenen voet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek