Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

t

25. De havenbrug, gebouwd in 1874 en hier gezien op een kaart uit 1938, was vroeger de verbinding tussen oud- en nieuw-Genernuiden. Er was in de brug een draaibaar doorvaartgedeelte, waarvan turf- en mestschippers veelvuldig gebruik maakten. Voordien was er a1 bebouwing aan De Overkaante. Een pontje gaf eerst verbinding met de oude stad. Het centraal op deze foto staande huis van de familie Verhoek was, naar verluidt, het eerste yerceel dat aan de oostzijde haven gebouwd werd. Bij de demping van het Veergat verloor de brug zijn nut en werd in september 1959 gesloopt,

26. De Hasselterdijk (nu Maj. Gen. Sirnondsstraat) omstreeks 1915. Het huis op de voorgrond is het pand van de familie Fuite. De naastgelcgen bebouwing was het zgn. Fort, een gemeentelijk woningblok, dat tien woningen bevatte. Stond hier vroeger de Steenepoort? Het Fort is gebouwd in 1858, met gelden uit het burgerfonds Van Carnen. De eerste steen werd gelegd door burgerneester Zeehuizen. Injanuari 1939 ishet onbewoonbaar verklaard en in de zomer van 1940 afgebroken. Op deze plek werd III 1953 een hervormde kleuterschool gebouwd. De noordzijde van de straat was toen nog niet bebouwd. Naar de nette kleding te oordelen zal deze foto op een "koopzondag" genomen zijn.

27. De Nijstad na de grote brand van 1868. Deze foto is, zover bekend, de oudste fotografie van oud-Genernuiden. 's Avonds half elf op de biddag voor het gewas ontstond de brand in het pand Langestraat 96, waar nu metselaar Van Dijk woont. Acht spuiten werden ingezet, waarvan er een verbrandde. Er viel niet veel te redden, honderdvijf panden en negenendertig opslagplaatsen gingen verloren. Ruim zeshonderd plaatsgenoten zwierven, van alles berooid, tussen de puinhopen. Het inwonertal bedroeg to en drieentwintighonderd zielen, Op de foto is de uitgebrande Kaaischool te zien, die op 31 mei 1860 in gebruik genomen was. Injuli 1970 werd het oude gebouw afgebroken. Links op de foto staat logement De Pauw , dat wonder boven wonder behouden bleef.

Ohr. Ger. Kerk - Genemuiden.

28. De oude gereformeerde kerk aan het Jaagpad is afgebroken in oktober 1953. De sloper betaalde er 1680 gulden voor. Op 25 mei 1835 institueerde de bekende ds. De Cock een christelijk-gereformeerde kerk in Genemuiden. De eerste diensten werden in een schuur gehouden. Door tegenwerking werd, buiten de gemeentegrenzen, aan de Drecht een kerk gebouwd. In 1892 werd de naam gewijzigd in gereformeerde kerk. De eerste predikant was ds. A.C. van Raalte, de man die later in de Verenigde Staten geschiedenis zou maken. Tot 1971 werd de kerk door zestien predikanten gediend. Op biddag 11 maart 1953 werd naast het oude gebouw een nieuw godshuis in gebruik genornen. Omdat de uit 1884 daterende gereforrneerde school aan de Achterweg te oud werd, bouwde men bij de kerk in 1923 een nieuwe school.

29. Demping van het Veergat. Op woensdag 2 september 1959 werd met de demping begonnen. Begunstigd door fraai nazomerweer was het karwei woensdag 30 september geklaard. Het gemeentebestuur verkocht de havenbrug voor 3850 gulden aan het slopersbedrijf Cohen uit Leeuwarden, dat in oktober 1959 de oeververbinding deed verdwijnen. Op woensdag 25 november werd ook de Molenbrug over de Drecht afgebroken. Schutsluis de Zijl met brug hield woensdag 9 september op te bestaan. Door al deze werkzaarnheden veranderde het aanzien van de Genemuider binnenstad aanzienlijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek