Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De Westerkaai omstreeks de eeuwwisseling. Dit tafereel geeft treffend de sfeer uit vroeger dagen weer. Het is dan ook een der mooiste foto's uit oud-Genernuiden. Singels Jenne met haar venterskar, de stoere diender, de breiende moeier achter de rieten skoefwaen en daarachter een tentwagen, waarvan de eigenaar wellicht achter een glaasje in logernent De Pauw zat. Op de achtergrond ziet u het meestershuis voor de school. Bij de brand van 1868 werd ook het "doelmatig ingerichte, keurig nette, sterke schoolgebouw" zeals de hervorrnde predikant uit die dagen, ds. H.A. Leenmans, de school betitelde, door het vuur verteerd. De linde- en kastanjebomen voor de huizen en op de Kaai hebben nog lang stand gehouden.

31. De Kerkstraa t in 1917. Er is sindsdien wel het een en ander veranderd. Rechts op de foto ziet u het voorste lokaal van de Kaaischool, dat na het ontstaan van de bijzondere scholen overbodig werd en verdween. Stoepen met paaltjes en oude straatlantaarns geven een sterk beeld uit vroeger tijd. De torenklok is nog lang niet naar hoger sferen verhuisd (dat gebeurde pas in september 1949). De leienbedekking verdween in oktober 1955. Bij alles wat verdween, bleef de torenhaan (50 bij 72 em) dezelfde, Gemoderniseerde winkelpanden en een nieuwe hervormde pastorie uit 1962 hebben dit straatgedeelte een belangrijke gedaanteverwisseling doen ondergaan.

Kerkstraat - Genemuiden.

32. Heiwerkzaamheden in de omgeving van de Burgemeester Ten Veldestraat rand 1929. Het voor hedendaagse begrippen primitieve heimateriaal gal' vele handen werk, omdat alles in die tijd handkracht was wat de klok Ioeg. Op de achtergrond is de Sasdijk met hooibergen zichtbaar , In de oorlogsiaren werd de dijk naar het oosten verplaatst, waardoor meer woningbouwterrein ontstond. De oude Sasdijk lag daar, waar nu de Prinses Beatrixstraat ligt.

33. Logement De Pauw, op de hoek WesterkaaiNijstad , Dit oudste huis van Genernuiden werd in februar i 1961 afgebroken. Elektro-bedrijf Roetman bouwde op deze plaats een modern winkelpand. Wanneer De Pauw gebouwd werd is niet bekend. Het is waarschijnlijk rond het begin van de achttiende eeuw herbouwd of verbouwd. Het overleefde vele rampen. Branden en stormvloeden doorstond het huis. In 1825 bijv., op 5 februari, werd Genemuiden overstroomd. In de gelagkamer van het logement stond to en het water meer dan een meter hoog. De laatste bewoners waren de gezusters Jonker.

34. Interieur van de hervorrnde kerk in 1930. Nadat in 1882, op zaterdag 6 augustus, de Grote of St.-Nicolaaskerk was afgebrand, werd op dezelf'de plaats het nieuwe bedehuis opgetrokken. Het onderging een uitbreiding aan de noordzijde. Aan de zuidzijde werd in de zomer van 1959 een aangebouwde gerfkamer afgebroken, waarna daar een groter gebouw werd neergezet. Twee nieuwe galerijen werden respectievelijk aan de noord- en oostzijde gebouwd. Het plafond werd v66r 1940 met houten p1aatwerk bekleed. Later werd daartegen een nieuwe houten betirnmering aangebracht. Een oliekroonlamp in het midden en verscheidene elektrische hanglampen verdwenen in oktober 1956. Ook de elegante kansel, die als een sierlijke joffer het interieur verfraaide, viel op 27 februari 1961 onder slopershanden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek