Genemuiden in oude ansichten deel 2

Genemuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0151-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De Zuiderzee. Men moet goed kijken om te zien wat er te doen is op deze foto. Al is het enigszins onduidelijk, belangrijk is het in hoge mate. Het is wellicht de enige afbeelding die laat zien hoe de Zuiderzee tegen de Achterweg klotst. Wanneer voor 1932 de nog onbedwongen binnenzee door een zware noordwester werd opgezweept, dan was Genemuiden niet erg rustig. In het nog niet zo verre verleden had de Zuiderzee meer dan eens goed en levens geëist. Als de lage zeeweringen op de toplanderijen de strijd tegen het water hadden opgegeven, dan kwam het zeewater spoedig in zicht. De onafzienbare watervlakte was dan wel mooi om te zien, maar de situatie was niet van gevaar ontbloot. Op de foto een aantal ouderwets geklede mannen en kinderen, die argwanend naar het wassende water kijken.

26. De olde Zeedieker skoele. Generaties lang klepperden de kinderen van Afschet, de Verriet, Lutterzijl en de Mandjeswaard naar dit schoolgebouw. De buurtschap heeft het lang moeten doen met dit gebouw, dat meer en meer gebreken ging vertonen. In welk jaar het gebouwd werd is niet precies bekend. In 1883 kreeg de waarschijnlijk één lokaal tellende school uitbreiding. De nieuwbouw werd verwezenlijkt door C. van Dijk en Teunis Mol; de heer Jongendijk was de gemeente-opzichter. Op 30 oktober 1883 was de buurtschap een verbeterde en vergrote school rijker. In 1914 werd het openbaar lager onderwijs aan de Kamperzeedijk omgezet in een christelijke nationale schoolvereniging. Toen was deze school ook al in gebruik. Op donderdag 2 september 1954 werd aan de overzijde van de provinciale weg een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Nadat de scholieren het gebouw hadden verlaten, werd het nog geruime tijd als buurthuis gebruikt. De olde skoele bestaat nu alleen nog maar op de foto, want het gebouw verdween onder slopershanden.

27. De Ooster- en Westerkaai hebben altijd al een voorname plaats ingenomen in het plaatselijk bestaan. Dit oude plaatje geeft een goede indruk van het havengebied zoals dat er voor de Tweede Wereldoorlog uitzag. Er is heel veel veranderd sinds deze foto gemaakt werd. De kastanjebomen verdwenen, de schepen, zoals ze hier te zien zijn verdwenen, de haven brug uiterst rechts verdween, de oude, kleine fabriekspijp verdween, de melkfabriek zelf verdween, de met gras begroeide kaden verdwenen, kortom er verdween ter plekke heel veel. Maar de Binnenhaven bleef gelukkig wel bestaan.

28. De Ziel en de Zielbrugge waren vroeger van veel belang. De brug over de Drecht was onmisbaar. Niet alleen voor de bewoners van de Hasselterdijk en later voor de Overkantbewoners. nee het "verkeer" richting Hasselt en Krommesteeg moest er ook gebruik van maken. De schutsluis, de Zijl, was van betekenis voor de weinige schuiten die in of uit de Mastenbroekerpolder moesten varen. Het niveauverschil was vaak aanmerkelijk. Wanneer het zomers langdurig droog bleef werd er ook wel eens via de Ziel rivierwater de polder ingebracht. De houten elektriciteitspaal herinnert aan de tijd toen de bovengrondse leidingen nog in gebruik waren. Dit stukje Genemuiden is drastisch gewijzigd. Niet alleen zijn de brug en de zijl verdwenen, ook de schuur rechts en het hoekhuis links verdwenen.

29. Een bijzonder mooi overzicht van een groot deel van oud-Genemuiden. Het Veergat ten zuiden van de havenbrug is prachtig te zien. Aan de Kaai meerdere turfschepen, die ook wel als bewoning voor het schippersgezin dienst deden. Voor de Markt ligt een woonark. Rechts de Oude Werf met huis en erf. Het oude stadhuis en de Kaaischool domineren in de bebouwing. In de verte is een stukje Bermsloot met Tagbrugje te zien. Boven links slingert de Drecht door de polder. In het midden een transformatorhuisje van de IJsselcentrale. En dan natuurlijk de brug: de havenbrug. die in oktober 1959 voor afbraak werd verkocht voor 3850 gulden aan slopersbedrijf Cohen uit Leeuwarden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek