Genemuiden in oude ansichten deel 2

Genemuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0151-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Gereformeerd Genemuiden. Een unieke plaat van een stukje historisch Genemuiden. In de polder Mastenbroek aan de oostzijde van de Drecht en toen dus buiten de bebouwde kom, werd na de afscheiding van 1834 een eenvoudig kerkje gebouwd. In die roerige tijd van kerkelijke twisten waren de Cocksianen vaak mindere burgers in de ogen van degenen die het toen voor het zeggen hadden. Ze moesten het buiten de plaats maar vinden. Daar vonden ze inderdaad een plaats, die ze tot op de dag van vandaag bezitten. De kerk kreeg in 1923 gezelschap van een school. De school is inmiddels uitgebreid en gemoderniseerd. De kerk werd verruild voor een nieuw bedehuis, dat op biddag 11 maart 1953 in gebruik genomen werd. De besneeuwde weidegrond op de voorgrond is al vele jaren geleden door woningbouw geannexeerd.

31. Dit lijkt een landelijke plaat, maar schijn bedriegt. Het is een deel van de achterkant van de Hasselterdijk, de huidige Simondsstraat. De woningen op deze plaats bestaan niet meer. Toen Genemuiden de Mastenbroekerpolder ging bezetten met huizenbouw, moest die nieuwe woonwijk ontsloten worden. Na veel geharrewar werd een doorbraak tot stand gebracht bij de Prinses Julianastraat. Een drietal woningen moest hiervoor het veld ruimen. Waar eens een stil en idyllisch plekje was, bromt nu het verkeer van oud naar nieuw Genemuiden, het begin van de Jan van ArkeIstraat.

32. Het Burger Weeshuis aan het Kerkplein omstreeks 1921. Het werd in maart 1973 afgebroken. Een gevelsteen boven de hoofdingang vermeldde: "Burger Weeshuis. Geschenk van de stad Genemuiden bij de herdenking van Neerlands 300 jarig volksbestaan, op 1 april 1872." Het was een geschenk aan het Provisorfonds voor algemene armenzorg, ook wel burgerlijk armbestuur, en al bekend in 1500. In 1739 kwam een overeenkomst tot stand met de toentertijd rijkere diaconie der hervormde gemeente. Het Provisoorfonds nam toen speciaal de zorg op zich voor wezen en halfwezen. De diaconie concentreerde zich meer op armenzorg, hetgeen in 1842 onder andere resulteerde in de bouw van een werk- en armenhuis. Het weeshuis is, eigenaardig genoeg, nooit als weeshuis in gebruik geweest.

33. Is dit sprookjesland een deel van oud-Genernuiden? Jawel, het is de oude Veerweg in wintertijd. De forse en hoge iepebomen zijn in een ijzelmantel gestoken. Een prachtig gezicht. De smalle weg naar het pontveer is verlaten. De bedrijvigheid in de Buitenhaven was door het winterse getij tot stilstand gekomen. Het was de vooroorlogse tijd, toen de Zuiderzeewerken ook de Genemuider haven hadden ontdekt. Veel baggermateriaalligt ingevroren werkloos voor de wal. De polderwerkers zijn al lang vertrokken. Binnen de dijken ligt nu vruchtbaar land. De Veerweg is een moderne verkeersweg geworden en de oude bomenrij moest wijken voor wegverbreding. Wat bleef is dit plaatje, als een sprookje.

34. De hoek Langestraat-Markt is een der oudste punten van de stad. Eeuwenlang is deze plek van belang geweest voor de samenleving, want het oude hoekhuis op deze foto was eertijds burgemeesterswoning. Schuin tegenover het stadhuis gelegen, was de woning bij uitstek geschikt voor een magistraat. Bekend gebleven is het verhaal van een maire. Toen de Fransozen het land regeerden, was het voor de stadsbestuurders niet altijd even gemakkelijk. Geen wonder dat een burgemeester in conflict kwam met de bezetters. Het verhaal wil dat de burgemeester de wijk moest nemen. Hij ontvluchtte zijn huis door de achterdeur, stapte in een punter, sloop in het donker door de haven en ontkwam via het Zwartewater. De oude, historische woning werd in oktober 1963 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek