Giethoorn in oude ansichten

Giethoorn in oude ansichten

Auteur
:   J. Petter
Gemeente
:   Brederwiede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0277-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Giethoorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje met oude ansichten en foto's van Giethoorn is bedoeld als herinnering aan het verleden. Hoe mooi het heden ook mag zijn, "grootmoeders tijd" was toch in vele opzichten veel knusser en gezelliger. De ouderen onder ons zullen zeker bij het zien van de plaatjes terugdenken aan die tijd. Hoewel armoede in vroeger jaren overheerste, was de saamhorigheid, met onder andere burenplicht en burenhulp, een begrip dat in deze tijd helaas zo goed als niet meer bestaat.

De jongeren die dit boekje zien en lezen zullen die oude plekjes niet veel zeggen, maar samen met de ouderen met genoegen kunnen luisteren naar de mooie verhalen van vroeger, die zeker los zullen komen bij het zien van deze plaatjes.

Ook voor oud-Gietersen is het bijzonder interessant dit boekje te bezitten. Velen zullen zichzelf, familieleden of bekenden terugzien in de oude, vertrouwde sfeer van Giethoorn.

Ook voor het toerisme is dit boekje waardevol. Tegenover het nieuwe dat hier is te zien en te beleven, kan men zich een beeld vormen van het leven en werken van de vroegere bevolking.

De geschiedenis van Giethoorn gaat terug tot omstreeks 1200. Toen vestigden zich hier de Flagellanten of Geselbroeders, die uit de landen rond de Middellandse Zee waren gevlucht. Zij vonden steun bij de Vollenhoofse kasteelheer Wolter Snel en kregen gronden in eigendom. In de buurtschap 't Klooster

(Giethoorn-noord) stond in die tijd een franciscaner klooster, waar genoemde Flagellanten als monniken introkken. Volgens overlevering zijn het deze monniken geweest, die ontdekten dat gedroogd veen een uitstekende brandstof was. Ook vonden zij veel horens van wilde geiten, die vermoedelijk in 1170, tijdens een grote watervloed, waren omgekomen. Vandaar dat zij hun nederzetting Geytenhoren noemden; later werd dat Geythorn en thans heet het dan Giethoorn. In die tijd is ook het karakteristieke van Giethoorn ontstaan. Alles ging ongeorganiseerd en zo ontstonden door de vervening sloten en grote trekgaten; door de vele overstromingen in die tijd sloegen de wallen tussen de trekgaten vaak weg en zo ontstonden van lieverlede de meren. Op vastere plaatsen, de zogenaamde eilandjes, werden later huisjes gebouwd.

Alle verkeer ging toen over het water. Veel later werd een voetpad aangelegd, bruggen werden gebouwd en bijna alle huizen waren te voet bereikbaar.

Dit stukje geschiedenis over Giethoorn is natuurlijk zeer beknopt. Toch geeft het een beeld van het ontstaan en de wording van ons zo mooie, karakteristieke dorp.

Gaarne willen wij iedereen die ons inlichtingen of verduidelijking verstrekte, bedanken voor hun spontane hulp. Zonder hen zou het ons niet mogelijk zijn geweest dit boekje samen te stellen.

Ook de heer A.D. Bolk hartelijk dank voor de door hem verleende medewerking.

1. In de jaren dertig was het bij de zuivelfabriek nog een drukke bedoening. Roelof Bijl en Harrn Petter zijn hier bezig met het afleveren van kaas. Bijl staat klaar om de kaas vanuit de fabriek op te vangen; Petter zorgt dat de kaas netjes wordt opgestapeld. Wanneer de vereiste hoeveelheid is ingeladen, wordt de kaas naar het kanaal gebracht om te worden overgeladen in een vrachtschip, dat voor verder transport zorgt. Door de sluiting van de fabriek, in 1963, ging naast werkgelegenheid voor velen ook een stuk historie verloren. De familie Schuttelaar heeft nog enige jaren een grossierderij in het pand geƫxploiteerd, maar dit is ook alweer verleden tijd. Wat er nog eens met de oude zuivelfabriek gaat gebeuren? De toekomst zal het leren!

2. De straatweg in Giethoorn-noord met de Thijssenbrug in 1907. Rechts het huis van Geert Bosch met Lamme, waarin jarenlang een hulppostkantoor was gevestigd. Links achter de dijksloot staat een woning waarin Klaas Vent zich omstreeks 1900 vestigde; daarnaast bouwde Aaldert de Kuiper in diezelfde tijd een woning, waarin later Jan Doze met Mina woonde. Ook op de hoek van de Thijssengracht bouwde Aaldert de Kuiper (hij was zelf timmerman en rietdekker) een huis, dat later werd bewoond door Wieher Mol met Griet. Achter deze huizen, waar thans Van der Hooft woont, staat de hooiperserij van Oerlemans, Deze laatste woonde niet in Giethoorn en daarom werd Rut Slagter als zaakwaarnemer aangesteld. Hooi, riet en turf waren in die jaren de voornaamste bronnen van inkomsten van de Gietersen. De kinderen op de foto zijn: Jan Bosch, Grietje Bosch en Wieher Broer, welke laatste later naar Glanerbrug verhuisde.

Ingang Dorp

GIETHOOR:i" (Zuid)

3. Dat het waterpeil in de jaren twintig erg hoog was, is op deze foto te zien. Een afgeladen schip vaart in de Cornelisgracht. Het witte huisje, achter de hooiberg van Koop Jager, was de opslagplaats van het Groene Kruis waar verschillende attributen, die door zieke mensen werden gebruikt, stonden opgeslagen. Het huisje was alleen te bereiken per vaartuig of te voet langs het pad.

4. Deze foto dateert van omstreeks 1908. In die jaren woonde hier Gerrit v.d, Zande (Garriet Bossien). Bij de deur staat zijn dochter Bertha en de grootmoeder van Bertha, Jan Bossen Oale, is bezig met de was. In een grote kookpot wordt de vuile was uitgekookt. Garriet Bossien was naast veehouder ook huisslachter. Het bedrijf werd later overgenomen door zijn schoonzoon, Jan Doze. Het beroep van huisslachter wordt al vele jaren niet meer uitgeoefend. De boerderij wordt nu nog door zijn kleinzoon Gerrit Doze voortgezet.

5. Hier wordt Klaas Bijl ten grave gebracht (1907). De vrouwelijke familieleden zijn gesluierd en hebben zich om de lijkkist geschaard. De mannen gaan te voet. De buren (noabers) "truilen" hier langs het paardepad. Voorop loopt Gerrit Otter (Grote Garriet), achter hem ds. Schuurman en Hendrik Kollen. De tocht duurde minstens een uur voordat men bij het kerkhof was. Het gebouw is de voormalige zuivelfabriek.

l(iddelen van vervoer

GfE'fHOOR~ (Zuid)

6. Waar thans aan het Binnenpad Maats zelfbediening is, stond in 1925 deze boerderij, die werd bewoond door Klaas Schreur. Bij het hek staat zijn dochter Aafje en de man met de stier is Hendrik Gorte.

7. In de zomer van 1927 werd door de christelijke meisjesverenigingen in Giethoorn een jeugddag georganiseerd. Een groep deelneemsters liet zich met hun gondelier fotograferen bij de woning van E. Steenbeek. Bovenaan, van links naar rechts: Geertje Groen, Griet v.d, lande, Jantje Groen, Griet Boer, Roelof Krikke, Griet Scheffers en Evert Eker. Op de middelste rij: Wolter Petter, twee meisjes uit Koekange, Jantje Leeuw, Hendrikje Mandemaker, Plona Moerkerk, Trien v.d. lande, Jantje Krikke, Wiet Kollen en Mien v.d, lande. Vooraan: Annigje Petter, Femmigje Petter, Niesje Miggels, Gerrigje Groen, Mieritje Dam, Geertje Krikke, Klaasje Schra en Lum Kleene.

8. De schutting bij de doopsgezinde kerk omstreeks 1925. Vooraan naast de kerk stond nog een huisje, waarin toen Harm Maat woonde; het pad liep langs de schutting tot aan dat huisje en maakte een bocht eromheen naar het Binnenpad. In de "bok" met koeien zien we Hendrik Maat met zijn moeder Joukje en tegen de schutting staat Hendrik Sloothaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek