Giethoorn in oude ansichten

Giethoorn in oude ansichten

Auteur
:   J. Petter
Gemeente
:   Brederwiede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0277-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Giethoorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Deze foto laat nog eens zien hoe bosrijk Giethoorn vroeger was. In bovenstaande boerderij, waarin nu Geert Limburg woont, woonde omstreeks 1900 Koop Vos met Beerte (Grote Beerte). Ze hadden één zoon: Siemen. Toen er op een dag een kunstschilder bij hen kwam, vroeg Grote Beerte: "Meneer, keu'j ook meensen schilder'n, want dan mos ie mien zeune ies vaarven." In het kleine huisje ernaast woonde Jacob Bakker (Ebelties Jouk), de schoenmaker. Schoenen, maar voorallaarsklompen werden door hem gemaakt en hersteld. Op de voorgrond, in de boot, staat Jantje Smink, die later met Fokke de Jonge trouwde.

40. Dit is een niet zo oude foto, maar hij geeft een beeld van een zeer oud Gieters nevenberoep. Hier is Harm de Ruiter onderweg met een punter vol wit zand. Het werd uit de Wieden geschept en net zo lang gespoeld totdat er alleen wit zand overbleef. Vroeger was dit zand onmisbaar voor de Gieterse huisvrouw. Zaterdags werd in en om de woning geschrobd en geveegd en overal werd dit zand gestrooid. De zaterdag was voor de huisvrouw een drukke dag, maar het resultaat mocht dan ook worden gezien. Het was zondags een feestelijk gezicht, al die witte straatjes en paadjes. Als de zandbak bijna leeg was, werd de "zandboer" ingeschakeld en werd de bak weer bijgevuld.

41. Deze groep vormde in de beginjaren van deze eeuw de toneelvereniging "Bilderdijk" (opgericht in 1898). De vereniging gaf haar eerste uitvoering tijdens de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina. Het succes was ongekend. "Bilderdijk" had naam gemaakt en is vandaag de dag nog een begrip. In vroegere dagen was het een hoogtepunt als "Bilderdijk" op het toneel verscheen. Helaas, de ouderwetse toneeluitvoeringen zijn er niet meer. Op deze foto staan, van links naar rechts: Freerk Smink (de melkvaarder), Triene Doze (Stoffels Triene), Harm Bos (Merijen Aarm), Mientje Slootheer en Klaas Bakker (Kloas van Joukien). Zittend: Aaltje Bakker (Benen Oale), Hendrik Maat, Aaldert Bakker (Oaldert de Kuiper), Klaas Smink en Jantje Slootheer.

42. Hier hebben we een kijkje in Giethoorn-noord bij Dirks Wiehers Jongens, waar nu Geesje Knol woont. Op het voetpad staat Jan van Sierenberg de Boer (Zwier).

43. Naast de Kloostergracht in noord, waar nu mevrouw De Jonge (Roelofien van Oene) woont, stond tot 1913 dit huisje. Roelofje woonde er toen met haar zusjes Hendrikje en Jantje en haar ouders Hendrik Mandemaker en Marie Doze. Nadat Hendrik Mandemaker was overleden, hertrouwde Marie met Jouk de Boer. Deze liet in 1913 het thans bestaande huis bouwen. Daarnaast woonde Hendrik Bakker met Lamme en nu wonen er Willem Winters en Alie Eker. Hun huis werd in 1914 verbouwd. Op de foto zien we..op de voorgrond: Hendrikje, Roelofje en Jantje Mandemaker. Op het paadje staat Lamme van Hendrik Bakker en in de deuropening staat Hendrik Bakker. Zittend op de vonder herkennen we Harm Bakker.

44. De Thijssenbrug in de Molenweg met de boerderij, waarin omstreeks 1880 Harm Bakker met Oale woonde. Voordien woonden er zijn ouders, Lucas Bakker met Joukien. In 1922 huwde zoon Geert met Jantje Kok en zij trokken bij zijn ouders in. Ze kregen één zoon, Harm, die in 1946 met Jopie Santbergen trouwde en die, op zijn beurt, bij zijn ouders introk. Helaas brandde de boerderij in 1966 tot de grond toe af. Een modem huis kwam hiervoor in de plaats. Een brokje oud-Giethoorn verdween ook hier. Op de foto zien we moeder Oale op de "trappe" bezig het melkgerei schoon te maken. De melkbussen en -ernrners worden op de "schottelbaank" te drogen gelegd. Dochter Griet kijkt breiend toe op moeders werkzaamheden. Deze foto is uit het laatst van de jaren twintig.

45. Begin 1900 was dit het aanzien van hotel ,,'t Wapen van Giethoorn". Luite Prinsen en Geertje Otter waren de eerste bewoners. Oorspronkelijk woonden zij in een boerderij aan "De Duin" bij Blokzijl. Het bedrijfje floreerde echter niet en in 1895 liet Gerrit Otter, de broer van Geertje en in die dagen een groot zakenman, dit boerderijtje voor zijn zuster en haar man bouwen. Tevens werd de voorkamer ingericht als herberg. Zo ging men van start; Luite in de boerderij en Geertje in de herberg. In de deuropening zien we Geertje Otter, de herbergierster.

46. ,,'t Wapen van Giethoorn" in het begin van de jaren twintig. Jan Prinsen, inmiddels gehuwd met Margie Bijl, had de zaak van zijn ouders overgenomen. Deze hadden een nieuw huis naast het café gebouwd (zie foto). Het verkeer nam toe en de auto begon hierin een belangrijke plaats in te nemen. Jan Prinsen, een ondernemende zakenman, zag mogelijkheden en hij dacht toen al aan een verbouwing. De voorste auto op deze foto was van Gerrit Otter. Hij was de eerste Gieterse die in het bezit kwam van dit nieuwe vervoermiddel en Jan Prinsen was zijn chauffeur.

GIETHOORN. HOTEL - CAFÉ PRINSEN

47. ,,'t Wapen van Giethoorn" in het laatst van de jaren twintig. Jan Prinsen had zijn ideaal verwezenlijkt; met hem had hotel-café Prinsen inmiddels landelijke bekendheid gekregen.

gietboOl?n.

!1.fvaarl van de Zwol.scbe boot ?. Ol!a et Eabora.

48. In de jaren dertig kon men in het zomerseizoen deze boot, "Ora et Labora", regelmatig zien afmeren bij hotel-café Prinsen. De firma Heukels uit Zwolle onderhield een vaste dienst op Giethoorn, speciaal voor de toeristen. Vanuit Zwolle werd Jan Prinsen telefonisch op de hoogte gesteld van de tijd van aankomst. De gondeliers voeren dan met de lege "vlotten" via het Zuideindiger Wiede tot aan de straatweg; men stapte dan van het grote schip over in de "vlotten" en daarmee werd een tocht door Giethoorn gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek