Giethoorn in oude ansichten

Giethoorn in oude ansichten

Auteur
:   J. Petter
Gemeente
:   Brederwiede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0277-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Giethoorn in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Nog een foto van ,,'t Wapen van Giethoorn", maar nu een recentere. Helaas heeft Jan Prinsen het bedrijf zo niet meer mogen zien; in 1938 overleed hij plotseling na een korte ziekte. Zijn vrouw Margje zette de zaak nog enige tijd voort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf verhuurd aan een zekere familie Molenaar en in 1946 werd een oud-Gieterse, Jan Gerrits, eigenaar. In 1949 werd met Marshall-hulp een grote zaal aangebouwd. Men kon nu de toeristen, wier aantal steeds groter werd, plaats bieden. Ook voor de Gieterse bevolking was het een uitkomst en menige bruiloft, vergadering en uitvoering werd er gehouden. In 1953 verkocht Jan Gerrits het bedrijf en nadien zijn er verschillende eigenaren geweest.

50. Nogmaals ,,'t Wapen van Giethoorn", nu in 1977. Het eens zo bekende en mooie hotel heeft zijn taak volbracht. Slopers zijn bezig met de afbraak. Ten behoeve van weg- en verkeersverbetering moest het bedrijf verdwijnen. Voor velen in en buiten Giethoorn heeft deze zaak veel betekend, vandaar dat er als herinnering extra aandacht aan ,,'t Wapen van Giethoorn" wordt besteed.

lETHOORS Zuideinde

51. Links op de foto, tegenover de coöperatie (thans "De Oude Aarde"), woonde tot omstreeks 1920 Bertus Westerink met Hilligje Ketellapper. Nadien woonde hier Wieher Bijl met Hilligje Dijksma nog enige jaren. Rechts woonde Koop Drost met Joukje Bijl. In 1922 werd Koop Drost eigenaar van het ernaast gelegen pand. Hij liet het afbreken om het erf van zijn boerderij te kunnen vergroten. De boerderij van Koop Drost werd in 1975 aangekocht door de eigenaar van het museum "De Oude Aarde", René Boissevain. De voormalige boerderij is nu ingericht als groothandel in halfedelstenen.

52. Winter op Dwarsgracht in 1925. Dit is de brug bij de vakantieboerderij "Onder één dak". In 1925 woonde hier Wieher Leeuw met Beertje Piek en links woonde Gerrit Petter met Geesje Smit. Het huis op de achtergrond was van de weduwe Sjoerd Otter (Sjoers Jaante), thans de kruidenierswinkel van Hendrik Otter. Deze foto is genomen door meester Van Calker. Van 1915 tot 1931 was hij hoofdonderwijzer aan Dwarsgracht. Een van zijn hobby's was de fotografie en voor dit plaatje had hij een groepje leerlingen bij elkaar getrommeld, dat graag wilde poseren. Vooraan bij de boom staat Jan Petter Ezn., zittend zien we Jan Petter Gzn., Frederik Smit, Gerrit Krikke en Jan Krikke. Opzij:

Wieher Jager en achteraan Hendrik Petter Hzn. De overigen zijn voor ons helaas niet herkenbaar.

53. Deze foto is uit 1907. Giethoorn-noord had, onder leiding van meester De Jong, in die jaren een zangvereniging van meer dan vijftig leden. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Teunis Mandemaker, Jan Bakker, Hendrik Maat, Wieher Mol, Jacob Bosch, Hendrik Broer, Jan Mol, Klaas v.d, lande, Tiemen Mandemaker, Jacob Mol en Jan Dijksma, Op de tweede rij: Teunis Mol, Hendrik Slagter, Klaas Bakker, Ties Smink, Geert Bosch, Jan Maat, Willem Bosch, Geert v.d, lande, Hendrik Boer, Jan Daze en Jacob Bakker. Op de derde rij: meester De Jong, Aaltje Daze, Mina v.d. lande, Roelofje Bosch, Jacobje Bakker, Mina de Jong, Jantje Mandemaker, Geertje Mol, Nelle de Jong, Mina Otter, Beertje Piek, Trijntje Daze en meester Posthumes. Op de vierde rij: Geertje Slootheer, Mina Bosch, Anna Daze, Arendje Broer, Antje Scholten, Lammigje Wuite, Geesje Scheffers, Geertje Bakker, Aaltje Bijl, Lurnmigje Werners, Mina Dekker en Aaltje Bosch. Vooraan: Margje Mol, Jantje de Vries, Grietje Mol, Lummigje Slagter, Aaltje Mol, Willempje Dekker en Grietje Groen.

Giethoorn

, . . ,

,

54. Deze foto van omstreeks 1920 is genomen vanaf de Lange Steeg. Het huis links werd bewoond door Klaas Bakker met Trijntje Vos (de ouders van Jan Bakker van Wichertien). Nu woont hier Marinus v.d. Zandt. Voor dit pand stond het huis dat werd bewoond door Hans Scholing met Aaie. Hun huis is niet te zien, maar Aaie zelf is hier bezig bij de "schottelbaank". Rechts woonde de weduwe Geertje Wuite met haar zoons Wieher en Geert. Wieher trouwde met Aaltje Moed en ze hebben hun leven lang hier gewoond. Piet Konstapel was inmiddels getrouwd met dochter Geertje en zij zijn nu al vele jaren de bewoners.

Giethoorn

55. Door hard werken en zumig leven kon men vroeger nog een eigen bedrijfje opbouwen. Veel Gieterse boeren zijn klein begonnen. Door landaanmaking en gestadige uitbreiding van de veestapel hebben velen een goed bedrijf opgebouwd. Sommige boeren waren met een stierhouderij begonnen. Had een boer een "tochtige" koe, dan werd de stierhouder gewaarschuwd. Die kwam dan met de stier in een vaartuig bij de boerderij, of zomers in de wei waar de koe graasde. Hier is Hendrikus Scholing met zijn stier onderweg. Hij durfde het zelfs aan om de stier in een gewone punter te vervoeren. Aan de punterboom staat Roelof Drost. Deze foto is van omstreeks 1915.

56. Aan het eind van het "paardepad" (Ds. T.O. Hylkemaweg) had Jacob Doze sinds 1923 een boerderij. Zijn dochters Aaltje en Femmigje hebben zojuist het "melkgerei" in de boot gezet en ze gaan naar het land om de koeien te melken. Tafereeltjes als deze ziet men tegenwoordig niet meer; de rust en gemoedelijkheid die van die plaatje afstralen zijn voorgoed verleden tijd. Ook de boerderij van Jacob Doze is geheel verdwenen. Nadat zijn zoon Roelof het bedrijf nog enige jaren had voortgezet, bouwde hij het in 1961 om tot horecabedrijf en gaf het de toepasselijke naam ,,'t Achterhuus". Deze foto is van 1924.

57. Deze foto dateert van het begin van de jaren twintig. Het tegenwoordige café "Fanfare" was toen bondshotel "Hollandsch Venetië" van Lukas Bakker. De buitenboordmotor begon de plaats van de vaarboom in te nemen. Lucas Bakker maakt hier een rondvaart met een paar toeristen. Hijzelf zit bij de motor en zijn zoontje Klaas zit voor hem.

58. Waar nu Johan Baring woont, woonde in 1920 Harm Bakker met Hendrikje Prinsen. Harm Bakker was de laatste molenaar op de korenmolen. Tot 1925 was hij in functie. Nog in datzelfde jaar verhuisden zij naar Balkbrug. De molen werd aangekocht door Jan en Joost Prinsen en omgebouwd tot kampeermolen. Op de foto zien we links de twee zoontjes van Harm Bakker: Lute met zijn hengel en zijn jongere broertje Anton.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek