Gilze - Rijen in oude ansichten

Gilze - Rijen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Rehm
Gemeente
:   Gilze en Rijen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3025-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gilze - Rijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kerkstraat, Gilze.

9. Hier volgt hetzelfde cafe-restaurant van G.C. Everts als op de vorige afbeelding, doch hier in 1915. Naast de voerbak voor de paarden der gasten staan mevrouw Everts, vervolgens mejuffrouw W. Vermeulen; Anna Joosen; haar moeder mevrouw Joosen-Everts en (met fiets) Chr. van Dorst. Rechts ziet u het postkantoor, dat toen beheerd werd door de brievengaarder G. Kusters.

Groeten uit Gilze

Kerkstraat

10. Aan de linkerzijde van de Kerkstraat woonden in 1917 achtereenvo1gens W. van den Burg, ve1dwachter; J. Botermans, steenfabrikant; A. Graumans; F.Th. Botermans, steenfabrikant en zoon van de voorgenoemde in het grote pand; daarnaast de looierij en het huis van J. Schellekens en de woning van C. van Dorst, machinefabrikant. Een steenfabriek was door J. Botermans in 1890 opgericht aan de Alphenseweg.

11. Verder in de Kerkstraat liet J .C. Hoevenaars in 1907, het jaar dat deze opname gemaakt werd, een windmolen op zijn looierij plaatsen. Rechts staat de looierij en de schoenfabriek van M.e.F. Schrauwen. Hij was een der we1doeners die door een groot legaat in 1918 de stichting van een gasthuis mogelijk maakte. Midden op straat 100pt A.L. Botermans, bouwkundige.

Kerkstraat, Gibe

12. Hier volgt ongeveer hetzelfde beeld als het vorige, doeh omstreeks 1916 vervaardigd. Het eerste huis links werd in 1907 gebouwd voor weduwe LB. Rubbens en kinderen, met een looierij erachter, Vervolgens het woonhuis van Hoevenaars- De Hoon; de looierij van Hoevenaars- Van Dijk en het woonhuis van Ermen. De woningen, reehts van A. Lous en het tweede, bewoond door W. Koek, bedrijfsleider van de naastgelegen fabriek Van Sehrauwen, werden in 1910 gebouwd.

13. Nadat het kerkbestuur het in 1920 in de Nieuwstraat gevestigde patronaat in 1921 met het gemeentebestuur had geruild tegen het raadhuis, liet het in de Kerkstraat een nieuw patronaat bouwen, dat in 1922 in gebruik genomen kon worden.

St. Petruskerk - Gilze.

14. Deze kerk is de rooms-katholieke kerk van St. Petrus Banden van de aehterzijde gezien, omstreeks 1920. Dit eeuwenoude bedehuis is onder arehiteetuur van J. Langelaar tussen 1879/82 vergroot tot een driebeukige kerk; tevens is to en de toren verhoogd. Later, in 1932, zou de kerk nogmaa1s vergroot worden. De toren werd op 27 oktober 1944 door een spring1ading vernie1d, waarbij oak een groot dee1 van de kerk instortte. Op de aehtergrond links staat de woning van F.Th. Botermans aan de Kerkstraat, met reehts daarvan de looierij en de woning van J. Sehellekens.

Dorpstraat - Gilze

15. Terugkerend op het Plein volgt nogmaals een kijkje in de Raadhuisstraat in 1908. De woning achter het cafe van Everts aldaar zou eerst in 1909 verbouwd worden. Links het postkantoor, waar toen brievengaarder P.W. Coppens de scepter zwaaide en op de voorgrond ernaast een dee1 der bakkerij van A.H. Brouwers. Links voor haar ouderlijk huis staat mejuffrouw El. Bezems.

16. Hier ziet u nog een opname van het postkantoor met brievengaarder P.W. Coppens in de deuropening en de bakkerij van A.H. Brouwers in 1902.

Oranjestraat met Pastorie, Gilze

17. De Oranjestraat, later het Plein, in 1916. Rechts staat de pastorie, bewoond door pasta or P.A. van Waes (1914-5 november 1919). Hij was de opvolger van mgr. G.A. Biestraten, die hier op 20 december 1913 overleed, nadat in 1906 zijn diamanten priesterfeest en gaud en pastoraat met grate feestelijkheid waren herdacht. Links op de voorgrond ziet u slagerij Rubbens; vervo1gens de looierij en het in 1910 gebouwde woonhuis van A. Hoevenaars-Van de Noort.

Groeter. uit Gilze

18. Deze foto toont u de Oranjestraat, thans Bisschop de Vetplein, in 1918. Links slagerij Rubbens; looierij en woonhuis van A. Hoevenaars en op de achtergrond de boerderij op de hoek van de Nieuwstraat van de gezusters Van den Bleek, stiefdochters van Beekx. Rechts de woningen van mejuffrouw A. de Jong en koster J.P. Broks.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek