Gilze - Rijen in oude ansichten

Gilze - Rijen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Rehm
Gemeente
:   Gilze en Rijen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3025-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gilze - Rijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit Gilze

29. In 1917 stond aan de linkerzijde van de Nieuwstraat dit woonhuis en de schoenfabriek van P. Jacobs, gebouwd in 1916. Dit bedrijf was in 1905 met de fabricage aangevangen en adverteerde in 1925: "De Jagil het beste merk van den tegenwoordigen tijd". Hiemaast vindt u de bakkerij van de gebroeders Kools en de woning van J. de Vet. Rechts, met fiets, staan A. de Bakker en Nel Buijs voor het in 1915 gebouwde huis van A. de Vet, die in 1911 de drie emaast gelegen woonhuizen al had laten bouwen; vervo1gens de woning van P. Herrings.

30. Hier ziet u een gezicht op het woonhuis en de leerlooierij van C. de Vet in 1906. In dit huis aan de Nieuwstraat werd mgr. G.H. de Vet, bissehop van Breda (1962/67) geboren. Daarnaast de horlogemakerij van Ant. Cornelissen en het metselbedrijf met herb erg "De Kronen" van Vermeulen. De herberg zou in 1913/14 verbouwd worden. Geheel reehts staat A.L. Boterrnans; v66r het hek A. de Vet en links C. de Vet.

Xieulllstraat, qilz~

31. Op deze foto vindt u hotel "De Kronen" van J. Vermeulen, omstreeks 1918 van de andere zijde gezien, met daarnaast het winkelhuis van de horlogemaker Ant. Cornelissen en de looierij van C. de Vet met windmolen, later lederfabriek "De Vet en Verster". Geheel links de Jagil sehoenfabriek. Op 4 september 1940 werden het hotel en de twee woningen door het neerstorten van een Duitse bommenwerper vernield. Geheel reehts staat J. Vermeulen en geheel links bakker L. Kools. In het midden, in hemdsmouwen, Ant. Cornelissen met zijn doehters, en zijn zoon links voor hem.

Nieuwstraat - Gilze.

32. Hier ziet u cafe "Molenzicht" omstreeks 1915. De veranda van het cafe is gebouwd met behoud van de bomen. V oor het cafe staan: eerste van links A. Dekkers en tweede L. Kools; zittend ervoor A.J.C. Botermans en (met kinderwagen) de herbergierster, de weduwe J.M. Wouters en haar kinderen. Naast de herberg staan de woningen van Ant. de Zwart, zadelmaker en postbesteller en van P. Herrings. Verderop, met windmolen, is de looierij van C. de Vet. Op de achtergrond staat L. Kools bij zijn bakkerswagen.

33. Op de plaats van de huidige woning van dokter Starmans aan de Nieuwstraat had den de gebroeders Van den Wildenberg in 1897 deze looierij gesticht. De foto werd omstreeks 1908 genornen, kort na de bouw van het huis van post bode R. van de Kerkhof rechts achter de bomen. Ret pand rechts naast de looierij is het cafe "Van den Corput". Op de weg staat A.L. Botermans.

34. Nu voigt een foto van de Lange Wagenstraat in 1916 met, links de kruidenierswinkei van A. Dekkers en ernaast zijn looierij; vervo1gens de woningen van J. Dekkers, W. Kock, metse1aar en J. Jacobs met zijn schoenfabriek en het woonhuis van Ant. Martens. Rechts op de voorgrond staat het in 1909 gebouwde woonhuis van metselaar C. Vermeulen. Zie voor de overige panden aan deze straatzijde de volgende afbeelding.

Bote.rfabriek, ~i1j!l:

35. De cooperatieve roomboterfabriek "De Goede Verwachting" werd in 1904 aan de Lange Wagenstraat gebouwd. In 1907 volgde de bouw van de directeurswoning voor P.H.M. van den Wi1denberg. De kinderen Van Hoek lieten in 1910 daarachter hun winkelhuis optrekken. Geheel links het woonhuis van Ant. Martens. Deze opname is in 1917 vervaardigd.

36. Ter gelegenheid van het eeuwfeest der teruggave van de kerk aan de katholieken von den in 1918 grote feestelijkheden p1aats. Parochiegeestelijken, priesters uit Gilze afkomstig, gemeente- en kerkbestuur lieten zich voor de zogenaamde oude pastorie vereeuwigen. Zittend van links naar rechts: kapelaan Baltazar, burgemeester Van Poppel, pastoor Van Waas, wethouder Van den Wildenberg. Staande van links naar rechts:pastoor Ermen (We1berg); Ad. de Vet; pastoor-deken Hoevenaars (Dongen); J.A. Hoevenaars; pater Bavo van Gils; J. Theeuwes; G. Aarts; pastoor Hoevenaars (Liesbos); H. Ermen en rector Brouwers.

37. Na de eerste were1doorlog liet het rooms-katholieke huisvestingscornite een aantal Oostenrijkse kinderen naar Gilze overkomen. Dit is een groepsfoto van de kinderen met de comiteleden v66r het patronaat in de Nieuwstraat in 1920 tijdens een der wekelijkse bijeenkomsten. Comiteleden van links naar reehts: C.H.J. Wouters, onderwijzer; J. Klingen, onderwijzer en daaronder A.L. Botermans, bouwkundige.

38. Dit is een plaatje uit het rijke verenigingsleven van Gilze: de niet meer bestaande wielrijdersvereninging "De Kettinggangers" omstreeks 1905. Van links naar rechts met vaandel ziet u: H. van den Wildenberg, looier en F. Theeuwes, molenaar. Geknield: A. Schmid, kandidaat-notaris; H. Volders, bakker; A. de Zwart, smid; J.Th.M. van den Wildenberg, hoofdonderwijzer; A. Raaijmakers, wagenmaker en J. Oprins, smid. Gehurkt; G. de Zwart, smid; P. Jacobs, schoenfabrikant; A. Dekkers, looier en D. Keusters, metselaar. Liggend: B. Cornelissen en P. Schellekens, schoenmakers; A. Hoppenbrouwers, postbeambte; A. Couwenberg, looier en G. van Gestel, looier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek