Gilze - Rijen in oude ansichten

Gilze - Rijen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Rehm
Gemeente
:   Gilze en Rijen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3025-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gilze - Rijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GILZSĀ·R,1I1i1oJ

39. Hier ziet u de kerk van de H. Gerardus Majella en pastorie te Hulten omstreeks 1916. De parochie Hulten is opgericht in 1913, waarbij de eerste kapelaan van Gilze J.A.Ch.M. de Wit tot bouwpastoor werd benoemd. De kerk, de pastorie en de bijzondere school te Hulten kwamen in februari 1914 gereed. De eerste pastoor overleed 28 februari 1916.Zijn opvolger was pastoor H.B.M. Wijting. Het gehele complex is tijdens een der vele bornbardement en op 15 augustus 1944 vernield.

Bi):or,dere school uan den tt Gerilrdus )Ylil)ella Ie Kullero ( ? ,- B)

40. De bijzondere lagere school te Hulten, geopend in 1914, was een tweeklassige school onder leiding van hoofdonderwijzer J.J. van den Berg, die tevoren onderwijzer was aan de openbare school te Gilze. In 1916 lieten de pastoor en de hoofdonderwijzer zich met de ruim zestig leerlingen vereeuwigen.

. .

41. Over het ontstaan van het vliegve1d is reeds geschreven in de inleiding tot dit boekje. Deze foto werd gemaakt tijdens de eerste wereldoorlog (1914/18), toen het vliegterrein voor militaire doeleinden in gebruik was.

Rijen (N. B.)

42. Het hotel-cafe "Halfweg" -later ,,'t Hoekske"- aan de rijksweg tegenover de Julianastraat. Deze opname is gemaakt kort nadat J.B.W. Jansen het cafe in 1926 had laten verbouwen, nadat hij het tevoren van G. Heijne had overgenomen. De benzinepomp was reeds in 1924 geplaatst. Weduwe Jansen adverteerde in 1937: "De meest bezochte p1aats van alle toeristen naar Rijen's orngeving". De heer Jansen zit hier op het terras voor zijn cafe.

Bredasche Weg

43. Aan de andere zijde van de rijksweg op de hoek van de Julianastraat verrees in 1920/21 deze marechausseekazerne. De kazerne is in de laatste oorlog vernield en niet meer opgebouwd. De rijksweg was nog geen drukke verkeersader, zoals deze opname van omstreeks 1927 aantoont. De vereniging "Rijensch Belang" verzocht in 1922 toch om instelling van een maximumsnelheid op dit kruispunt. De gemeenteraad wees dat verzoek van de hand.

Een compa~nieslraal. )amp bij Rijen

44. Tussen de rijksweg en de spoorlijn beyond zich het zogenaamde "Kamp bij Rijen", waarvan het 1eger reeds in de achttiende en negentiende eeuw gebruik maakte. Tijdens de mobilisatie 1914/18 werd deze opname gemaakt in het tentenkamp waar een barak dienst deed als militair tehuis, Overigens waren in die jaren ook vee1 militairen bij de bevo1king ingekwartierd.

Hoofdcanf(ne 'I/n Kamp Qjd R. B. Q. L. O.

45. In het kamp aan de westzijde van de Oosterhoutseweg yond de Rotterdamsche Bond voor Lichamlijke Opvoeding een terrein, dat als kindervakantiekamp in gebruik kwam. De beheerder H.A. Koert en zijn staf ontvingen op 18 juli 1924 de eerste vijfhonderd Rotterdamse jongens, die twee weken later door vijfhonderd meisjes werden afgelost. In de loop der jaren genoten duizenden stadskinderen hun vakantie in een gezonde en rustige omgeving. Zij werden ondergebracht in tenten, terwijl een houten gebouw als hoofdkantine dienst deed. Deze opname van de hoofdkantine is omstreeks 1930 vervaardigd.

46. De steenfabriek van Van den Heuvel was het eerste grote bedrijf, dat zich na de opening van de spoorlijn Breda-Tilburg in 1863 te Rijen in de "Vijf Eiken" vestigde. De produktie startte in 1869. Ret bedrijf bood werk aan gemiddeld honderdveertig arbeidskrachten. Deze opname van de fabriek is omstreeks 1917 gemaakt.

Groet uit Rjjm

47. De N.V. E1ectrische Werktuigenfabriek liet in 1907 een fabriek bouwen op de hoek van de Julianastraat en de rijksweg, doch begon al terstond met de produktie in een loods aan de Julianastraat. De loods liet men na het gereedkomen van de bedrijfsgebouwen afbreken en in de plaats daarvan kwamen tien woningen voor het 1eidinggevend personeel. Op deze afbee1ding, gemaakt omstreeks 1916, ziet men rechts een aanta1 van die woningen. De naam van het bedrijf zou in 1920 gewijzigd worden in de N.V. Nederlandsche Ericsson Telefoonfabrieken. Achter de huizen de N.V. Lederfabriek "Noord-Brabant".

Lederfabriek Noord-Brabant Rijen

48. Omstreeks 1930, een opname van de N.V. Lederfabriek "Noord-Brabant" aan de Julianastraat, opgericht in 1911 en a1 terstond met stoomkracht gedreven. Links ziet u de gelijk met het bedrijf gebouwde directeurswoning, in 1930 bewoond door C.L.M. IngenHousz. Directeur L.J. Uijtendaal woonde to en aan de andere zijde van de fabriek. Het bedrijf werd bij een bombardement van 3 september 1944 vemield.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek