Gilze - Rijen in oude ansichten

Gilze - Rijen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Rehm
Gemeente
:   Gilze en Rijen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3025-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gilze - Rijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Omstreeks 1925, een gezicht vanaf de spoorwegovergang in de Julianastraat. Links staat de in 1907 gebouwde woning met werkplaats van de lederhandelaar P. van Rooij, die met zijn gezin voor zijn huis staat. Verderop aan dezelfde zijde met veranda het cafe van P. van Wezel, gebouwd in 1908. Rechts op de voorgrond de in 1924 gebouwde winkel in kruidenierswaren en rookartikelen van A. van Baal. De heer A. van Baal staat hier voor zijn deur. Vervolgens de bakkerij van A. van Opstal en de woning van leerlooier P. Seelen, respectievelijk gebouwd in 1921 en 1922.

0r0eteD van het StatioD RIJEN.

50. In 1863 kwam Rijen te liggen aan de eerste van staatswege aangelegde spoorlijn. De spoorwegverbinding gaf Rijen een impuls voor verdergaande economische ontwikkeling. Het eerste station, waarvan deze opname in 1910 werd gemaakt, is in 1915/16 vervangen door een nieuw. Sedert 1908 reed A. Diepstraten uit Gilze viermaal daags van Gilze naar het station Rijen met een omnibus. In de jaren dertig kon men al vijftien maal daags op en neer. De A.T.O. began eind 1922 met een omnibusdienst van Rijen-station naar Dongen, aanvankelijk zesmaal, later achttienmaal daags.

Stationstraat -

51. Omstreeks 1907, vanaf de spoorwegovergang een kijkje in de Stationsstraat. Ret eerste gebouw links is het "Stationskoffiehuis" van J. Verheijden en geheel rechts staat de looierij van M. Adriaansen. V66r die looierij bevond zich de waag.

Stationstraat Rijen

52. U ziet hier weer hetzelfde bee1d als het vorige, doch ongeveer tien jaren later. Links het "Stationskoffiehuis" en ernaast de woning van Verheijden, die hij in 1920 zou laten verbouwen. Vervolgens de in 1911 gebouwde woning van L.J. Machie1sen en de dubbe1e woning voor de gebroeders Schoenmakers, zoals deze door een verbouwing in 1913 was veranderd.

tationstIaat

53. De Stationsstraat westzijde, in 1904, met van links naar rechts de woningen van C. Broers en Ad. Schoenmakers; de in 1900 opgerichte looierij van W.A. Mallens met zijn woonhuis ernaast en daarna het cafe van Ad. Nooten. Hij liet in 1904 een looierij achter zijn cafe plaatsen en in 1916 de herberg verbouwen. Naast het cafe ziet u de woning van leerlooier C.H. Baeten.

Slationstraat - Rijen

54. Aan de andere zijde van de Stationsstraat had men omstreeks 1908 dit gezicht op de in 1905 gebouwde woning van J.P.A. Boumans (later het bureau van de rijkspolitie) en daarachter het door de weduwe van A. Boumans (moeder van de eerstgenoemde) bewoonde huis. Op de achtergrond een kijkje op de Julianastraat. Geheel rechts ziet u een deel van het "Stationskoffiehuis" van J. Verheijden.

STOOMLEDERFABR.IEK. RIJEN

55. lets verder de Stationsstraat in ziet u de fabrieksgebouwen en het kantoor van de N.V. Nederlandsche Stoomlederfabriek. Het bedrijf was in 1906 opgericht. Deze opname is gemaakt kort voor de verbouwing van het kantoor in 1928.

Dorpsstraat - Rljen

56. U ziet op deze foto de Stationsstraat omstreeks 1917, met reehts de woning van de leerlooier A. van der Maade Azn., gebouwd in 1910; het woonhuis en de smederij van C. Smeekens, gebouwd in 1907; het in 1908 gebouwde pand van G. van den Brand, waarachter diens lederfabriek gelegen is en het in 1905 gebouwde huis van De Swart.

Panorama Rijen

57. Een gezicht van bovenaf is de Stationsstraat in 1924. Rechts staan achtereenvolgens de woning van de leerlooier A.A. Buijs en de woning van de familie Aarts, gebouwd in 1914 en v66r de vergroting ervan in 1925. Hierachter was in 1907 een looierij opgericht, later de N.V. Stoomlederfabriek H.J. Aarts. Vervolgens de woning van de weduwe C. Aarts, hierachter was reeds in 1899 een looierij gevestigd; daama de woonhuizen van de molenaar J.F. Theeuwes en F.A. Baeten, met een looierij erachter; van M. van der Avoirt, schilder en van de slager J. van der Put.

58. Aan het einde van de Stationsstraat omstreeks 1909 was links op de voorgrond de woning van H.C. van Beckhoven. Hij was vanaf 1885 onderwijzer aan de openbare lagere school te Rijen. Rechts op de voorgrond en gedeeltelijk zichtbaar staat de woning van J. Adriaansen en het woonhuis van de directeur der cooperatieve stoomzuivelfabriek "De Hoop", respectievelijk gebouwd in 1907 en 1906. De directeur van de zuivelfabriek was in die tijd T.J. Terwischa van Scheltinga en tevoren F. Galema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek