Ginneken in oude ansichten

Ginneken in oude ansichten

Auteur
:   A.W. Jansen
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5718-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ginneken in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Aan de Valkenierslaan, net voorbij "Valkenhorst", lag van 1882 tot 1912 Hotel Groenewoud, voortgekomen uit een koffiehuis, dat hier in 1853 werd gevestigd door J. Roozendaal. De straat, sedert eeuwen onderdeel van de weg naar Teteringen , werd in de vorige eeuw Valkeniersdreef genoemd. Het hotel was eigendom van W. van Iersel-Roozendaal. Er hoorde een grote tuin bij met een "koepeltje". Na 1912 werd het weer koffiehuis, eerst van J.A. Segers en na 1919 van E. van Hofwegen. Het hotel werd afgebroken en de tuin verkaveld. In 1928 bouwde Van Hofwegen achter het cafe de wasserij "Het Groene Woud", die tot 1969 bled bestaan. Het cafe werd in 1929 gesloten.

60. Aan de Valkenierslaan verrees in 1924 een groot gebouw voor de "Stichting Moederheil", opgericht in 1921, als opvolger van de St. Magdalenastichting, gevestigd aan de Willemstraat 18 in Breda. Doel was de opvang van "gevallen meisjes" en de opleiding van vroedvrouwen. De instelling werd bediend door de "Kleine Zusters van de H. Joseph" uit Heerlen. In 1928 werd aan de westzijde een nieuwe vleugel voor de vroedvrouwenschool gebouwd. In feite werd dit echter cen verloskundige kliniek onder leiding van dr. Th. van Dijck. Op de foto uit de jaren dertig ziet men deze nieuwe afdeling aan de linkerzijde. Het gebouw werd ontworpen door de - verder weinig bekende - architect A.M. Schoenmakers.

61. "Moederheil" werd tussen 1930 en 1940 nog verder uitgebreid. De Bredase architect Jos. H. Berben ontwierp in 1930 een kapel, die door een gang was verbonden met de hoofdingang. Zoals in die tijd gebruikelijk was, kon de kapel tot stand komen dankzij een .unilde gcefster". In 1962 trokken de zusters zich uit Moederheil terug. In 1972 werd de naam gewijzigd in "Huize Val kenhorst" , ccn opvanghuis voor moeder en kind in nood. De kapel werd nu gebruikt als eetzaal voor ouderen. De gebouwen staan op de nominatie om te worden afgebroken.

Semlnarie: "de Idpelaar"

Phot. A. van Erp, Ginneken.

62. De wijk IJpelaar ontleent de naam aan een Iandgoed, dat reeds in de 14e eeuw aan het einde van de Valkenierslaan lag. In 1862 werd het eigendom van het Bisdom van Breda, dat er in 1878 een gebouw voor de opleiding van priesters wegzetre. Het herenhuis IJpelaar uit 1837, gelegen in de bosschages achter de nieuwbouw, werd hierbij afgebroken. Het on twerp voor her .Jclein-seminaric" was van de Ginnekense bouwkundige P. Soffers. Het complex werd voortdurend uitgebreid. Op de foto uit het begin van deze eeuw ziet men het hoofdgebouw uit 1878 en de kapel uit 1887. Er werden later nog twee vlcugels en een boerderij bijgebouwd. In 1944 werden in het complex Duitse troepen gelegerd. waardoor het bij de bevrijding in vlammen opging.

63. De "studenten" van IJpelaar waren in Ginneken een bekcnde verschijning, wanneer zij op hun wandeling onder begeleiding van hun leraren door het dorp kwamen. Omstreeks 1900 waren er ongeveer negentig jongens in opleiding. In de jaren dertig was dit opgelopen tot 130. Vanouds werd de kegelsport beoefend, zoals op deze foto van omstreeks 1910 te zien is. Blote knieen waren in die tijd taboe. De jongens droegen lange zwarte kousen, maar een sigaar ofpijp hoorde bij de opleiding.

GINNEKEN

Foto A. van, Em, Foto2TW. Ginneken.

Raadhuisstraat

64. De derde tocht door Ginneken voert ons van de Markt door de Raadhuisstraat naar de Ulvenhoutselaan. In de Raadhuisstraat ontmoeten we de paardetram van de Ginnekensche Tramweg Maatschappij, die haar eindpunt had aan het begin van de Ulvenhoutselaan. Links de waning van de onderwijzer en daarnaast het schoolhuis, dat tot 1867 dicnst deed als gemeentelijke school. Voor de waning een smalle gang naar de Schoolakker. Omstreeks 1900 was de school pakhuis van A. Ballintijn. In 1907 kwam er een mosterdfabriekje in. Vanaf 1922 was het gebouw eigendom van de wijnhandel Elsevier. In 1933 brandde deze af, waarna de restanten werden gesloopt voor de aanleg van de Viandenlaan.

Dorpstraat.

65. Yoor 1902 heette de Raadhuisstraat Dorpstraat. Op deze ansicht uit 1900 zien we de huizen Raadhuisstraat 21,23 en 25. Links het brandspuithuisje, dat moest wijken voor de Viandenlaan. In het huis nr. 23, in 1845 gebouwd door burgemeester Buysen, hielden van 1904 tot 1916 de dames Vleugels een pension. De dorpswoning daarnaast dateert van dezelfde tijd. Gebouwd als woning voor dr. A. Maes, woonden hier rond 1900 de dames Pels-Rijcken. In 1937 verving dr. W. Loomans het huis door het huidige pand. Het grate herenhuis achteraan werd in 1892 gesticht door J.F. Maassen (1842-1917). Hij was niet aIleen 46 jaar lang wethouder, maar ook lid van Provinciale Staten en eigenaar van de brouwerij "De Zwaan".

Ginneken.

I

66, We zien hier de Raadhuisstraat in de richnng van de Markt in de jaren dertig. In het pand naast het raadhuis was de winkel in ijzerwaren van A, Segeren gevcstigd. Van 1919 tot 1932 was dit de praktijkwoning van dr.], Wijnbrans (1889-1963), Het hoge pand rechts is vanaf de 18e eeuw steeds een van de voornaamste huizen van Ginneken geweest. De tweede verdieping werd er in 1900 opgezet door de weduwe van de fabrikant A. van der Drift. Vanaf 1917 werd het bewoond door jhr. mr. Th,E, Serraris (1875-1946), bnrgemeester van Ginneken van 1916 tot 1942, Op de hoek van de Postlaan is de bakkerij van A.P, de Kanter, v/h de Fa, J, Ballintijn & Zn. Op de Markt is nog net de zaak van de fotograaf August Melai te zien,

GIt'lNEKEN

Ulvenhoubche weg

Foto A. van Erp ,

67. Tot 1902 was het begin van de Ulvenhoutselaan het eindpunt van de Ginnekentram. Later liep de rails langs de oostzijde van de weg door naar Ulvenhout. De passagiers konden op de aansluiting wachten in het huis Raadhuisstraat 32. Ter linkerzijde ziet men de smederij, hier in 1900 begonnen door J.P. Sloekers. In 1904 nam zijn zoon Frans de zaak over, in 1925 gevolgd door Harrij Sloekers. Klanten van de smid en passagiers van de tram konden iets gebruiken in het cafe van C. Diepstraten, sedert 1900 naast de smederij gcvestigd. Het hoge huis was eigendom van Prosper Cuypers. eigenaar van Anneville. Van 1908 tot 1917 woonde hier de zeer gelicfdc burgemeester W.C.J. Passtoors (1856-1916).

68. Aan het begin van de Ulvenhoutselaan stonden drie grote herenhuizen, waarvan er nog twee overzijn. De twee huizen op deze foto van omstreeks 1910 zijn ontstaan rond 1850. De voorlopers van deze panden zijn echter veel ouder. Het middelste herenhuis ontstond in 1855 door herbouw van de woning, hier gesticht in 1840 door burgemeester Middelaer (1782-1866). Van 1905 tot 1911 oefende de "wonderdokter" F.J.M. Colson (1878-1911) hier zijn praktijk uit. Hel pand brandde bij de bevrijding in 1944 af. Het laatste huis werd in 1852 gebouwd door generaal H.G. Seelig (1785-1864). Het is een rijksmonument en werd onlangs geheel gerestaureerd. Op de foto ziet men de wissel van de paardetram.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek