Goedereede in oude ansichten

Goedereede in oude ansichten

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1936-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goedereede in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

45. Deze kaart geeft een beeld van de beurtvaart uit Goedereede op Dordreeht, die werd gevaren door Piet Redert, die altijd werd aangesproken onder de naam "Piet de Ridder". Hij staat hier afgebeeld op zijn seheepje (een boeier), met enkele vrouwen en een jeugdige passagiere, want er bestond ook ge1egenheid mee te varen. Reisge1egenheid per boot of bus was toen nog niet mogelijk. Het seheepje is gemeerd aan de Zuidzijdehaven, voor het pakhuis dat eigendom was van David Lodder. Op de zolder en ook op de begane grand werden peu1vruehten, tarwe, enzovoort opges1agen. Boven de dubbele deuren was een geve1steen ingemetse1d, voorstellende een bijenkorf. Later is dit pakhuis verbouwd tot twee woningen voor een doehter en een zoon van beurtsehipper Jan de Bloeme, die de beurt- en bodedienst intussen van Piet Redert had overgenomen. Deze kaart is van voor 1911, want in dat jaar zijn alle born en, voorkomende op deze kaart, bij een storm omgewaaid.

Naast het pakhuis woonde beurtsehipper Jan de Bloeme, daaraehter de weduwe Heersehap en verder, naar de riehting Groenmarkt, G. de Keizer. Naast het huis van De Bloeme woonde Hans Lodder. Al deze huizen werden in 1937/1938 afgebroken, omdat hier voor de nieuw benoemde burgemeester, P.J. Keijzer, een ambtswoning moest worden gebouwd. Voor dit nieuw gebouwde huis, dat qua stijl en bouwtrant een uitsehieter was tussen de oude bebouwing, werden vier huizen gesloopt.

Tussen het huis van Lodder en van Eduard Lokker was nog een open ruimte, afgesloten met een hek, waar wagenmaker De Vries zijn ops1agplaats voor bomen had en waar hij de gezaagde planken bewaarde.

46. Deze foto is gemaakt to en de houten beschoeiing van de Noordzijdehaven vervangen is door een basalten kademuur. De postzegel op de achterzijde van deze ansichtkaart werd afgestempeld in 1908. De boom voor het slop bij het cafe "van Moare" staat er ook nog. Het cafe werd gedreven door de familie Roos. Het tweede huis naast het gemeentehuis is "De Gouden Leeuw". Over dat bekende cafe-restaurant lezen we van H. van Dam in 1680: Soo ooit hier enig stadt zoo dikwijls wordt besocht van viianden geplaagd van water, vuur gerocht, Goeree gij hebt Uw deel van al dees zware plagen. Op een andere plaats leest men over "De Gouden Leeuw": Hier stond vroeger de pastoorswoning. In 1496 aanvaardde Pastoor Adriaan Floriszoon van Utrecht hier zijn ambt; zes en twintig jaar later bezette hii in Roma de Heilige Stoel als Paus Adriaan de Zesde, tot nu toe de enige Paus uit Nederland.

Tussen "De Gouden Leeuw" en het raadhuis vindt men een der oudste huizen van Goedereede. Het had aanvanke1ijk een fraaie trapgeve1 en was vier verdiepingen hoog. Op deze foto zijn al twee verdiepingen afgebroken.

47. Vroeger stond reehts van het Kerkpad een oud gebouw, dat later als catechisatie ("vraogkerke") en zondagsschool werd gebruikt. Ook heeft het nog wel als consistorie dienst gedaan. Links van het Kerkpad yond men de pastorie, waar Jan Tanis later nog in rookartikelen handelde en een postagentsehap hield.

Deze foto is van voor 1912; het licht staat nog op de toren. In die dagen ving iedereen het eigen regenwater op en elk gebouw had dan ook een eigen regenbak, die men in de volksmond "tras" noemde. In tijden van droogte werd het water van de kerk en bijgebouwen verdeeld onder de dorpelingen. Tussen de pastorie en dit gebouwtje werd later een ronde, ijzeren boog, met in het midden een vierkant, aangebracht. Daarin paste precies een petroleurnlamp, die in de winteravonden hard nodig was.

48. De gemengde zangverenigmg "Goeree's Gemengd Koor" te Goedereede was opgerieht in 1918. Deze foto werd genomen aehter de bewaarsehool en het gemeentehuis. Kent u ze nog ... deze Goereeers?

Bovenste rij, van links naar reehts: D. Santifort, D. Bruggeman, Leen Hoogmoed, J. den Eerzamen, Leen Menheer, J. Jongste, Bert van Asperen, M. Bruggeman, een onbekende, Cornelis Non, Adam den Eerzamen, Gerrit de Ronde, D. Orgers en C. Witte.

Op de tweede rij: Johan 't Mannetje, Maartje Tanis, Martijntje Erkelens, Johan 't Mannetje, Jansje Temmink, Lees van der Wende, Neeltje van Wijk, Mietje Erkelens, Mietje Tanis, Neeltje den Eerzamen, Jansje van Heest, Elizabeth van Hoven, Cornelia van Wijk, M. de Keizer, C. van Wijk, Jansje Franke, Lientje Soeteman en Dirk van Gelder (beurtsehipper).

Derde rij: met vaandel C. Menheer, C. Roos, P. Orgers, M. Tanis, C. de Keizer, Leus Roos, Anna Soeteman, Maaike Roos, C. Rameijs, Marie de Bloeme, Adr. Tanis, Lees Bruggeman en Ka Roos Pdr.

Onderste rij: Dina Grinwis, Antje van Dam, Jansie Lokker, A. Soeteman, A. de Reus, Leendert Klein, Wup ofwel Wullem van der Wende (direeteur), Jan de Ronde, K. de Ronde, Aagje Soeteman, Pleun Klein, Ma van Wijk Ndr. en Dina van Wijk Cdr.

49. Links: dit p1aatje is gedagtekend 1902. Het geeft een prachtig gezicht op de haven met nog de houten besehoeiing. Die bestond uit een soort "slieten" van een meter of drie lang en vier a vijf centimeter dik.

Het was een vak apart om dat te maken. De beurtsehipper was toen Comelis van Gelder. Hij ligt op zijn plaats op vracht te wachten. Geheel reehts was de bewaarschool. De beschoeiingen werden later vervangen door beton en steen. Dat is vooral met het oog op ongedierte een grate verbetering.

Rechts: nog een fraaie kaart met winterlandschap aan de Mariadijk, Die was indertijd nog een smalle polderdijk, maar later werd deze dijk door Provinciale Waterstaat verhard. Daarvoor was het grint of macadam, waardoor de weg in de wintermaanden soms moeilijk begaanbaar was.

De foto werd gemaakt op het einde van de tuin van Lodder, even voorbij de begraafplaats. De mannen zijn niet bekend, maar op het voertuig zou C.J. Lodder kunnen staan, sam en met zijn koetsier. Auto's waren er toen nog nauwelijks, dus maakte de baas met een van de knechts zo een ommegang langs de landerijen. De foto is genomen in de winter van 1908.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek