Goedereede in oude ansichten

Goedereede in oude ansichten

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1936-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goedereede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. Deze kaart dateert van v66r het jaar 1912. Dat is onder andere te zien aan de lamp, die in hetzelfde jaar werd overgeplaatst naar het naburige dorp Ouddorp. Op deze foto is nog de zogenaamde "stenen brug" te zien. Bij het afgebeelde paard is een deel van de muur waar te nemen. De muur was een meter hoog en ongeveer een halve meter dik. Door ouderdom raakte deze muur uiteindelijk erg vervallen en werd in latere jaren vervangen door een omheining van ijzeren palen en metalen buizen.

Voor de deur, links, staat de familie Hartog ons aan te kijken, De man met het paard is Mart den Hartog en verder staan afgebeeld Job Non (nachtwaker van Goedereede) en Leen van Wijk, de plaatselijke timmerman.

Goedereede.

Steenenbrug -over Haven

-.,

6. Deze foto is - gezien de leeftijd van de afgebeelde personen - ongeveer kort voor de Eerste Wereldoorlog genomen. In de Kerkstraat (links) stond in die tijd de landbouwschuur van H. Lodder. De drie hardstenen palen waren bedoeld om verkeer in deze richting naar de Varkensmarkt te verhinderen. Ook zien we de schuur van Leun van der Wende en de timmerwinkel van Joost van Waarde. Op het einde van het straatje was schoenmaker A. Jansen gevestigd. Op het dwarseinde kijkt men tegen de woning van Kr. Troost.

Van reehts gezien woonde A. de Ronde. Zijn doehter Gooltje staat in de deuropening, vermoedeIijk met haar zusie Maatje en haar broer Gerrit. In de volgende deuropening staat vrouw Hoogmoed-Luime met haar dochtertje Krientje op haar arm. Bij de petroleumlamp was het Kerkpad, dan volgde de pastorie en helemaal aan het eind van de straat was de slijterij van Frans Goekoop gevestigd,

De afgebeelde kinderen werden niet herkend. Het zijn wel dezelfde meisjes die afgebeeld staan in de Pieterstraat, met de ornslagdoeken en breiwerk.

.iroet.

uit

7. Deze fraaie woning werd in 1929 gebouwd door H. Lodder op het punt waar de Groenmarkt eindigt en de Mariadijk (Maoiersdiek) begint, Rechts op de kaart ziet men de woningen aan het zogenaamde Pad en de knechtswoning en boerderij van Goekoop. De woning is gebouwd in de kleinste polder van Goeree, narnelijk "Altena".

Boers schrijft hierover: Altona, een klein poldertje, weleer een deel der gracht van Goedereede, werd door de regering dier stad op den 9den November 1628 verkocht en in 1631 bedijkt. Het ligt tussen de Spuihaven en de Mariadiik;

De oorsprong van de naam vertelt Den Eerzamen in zijn boek: Volgens zeggen zat een soldaat er ziin behoefte te doen, toen een vijandige kogel het gepresteerde hoople onder hem wegschoot. "Dat is al te nae," moet de soldaat toen geroepen hebben.

8. De Goereeers houden van oudsher van muziek en zang en zodoende heeft Goedereede nu nog een fanfarekorps om trots op te zijn, In 1886 werd door de burgerij een muziekvereniging opgericht, die de naam "Apollo" kreeg. Een naam die steeds gehandhaafd bleef. Later is er wel "Koninklijke" aan toegevoegd. Op vele concoursen heeft "Apollo" successen behaald.

Hier een opname van de vereniging, genomen op het concours "Perseverance" te Nieuwerkerk aan den IJssel, in 1933.

De afgebeelde muzikanten zijn, vanaf boven en van links naar rechts: L. van Heest, Jacob van Hoven, J. van Ticghelen, C. van den Houten, Job van der Laan, H.C. Bruggeman, J. Franke, G.B. Bruggeman, G.B. Roos, D. Orgers, Jacob van den Houten, J. Hoek en L. Soeteman.

Verder: P. Bakelaar, H. Struik, K. Troost, D. Orgers, Th. v.d. Wende, M. van Veen, D. Luime, Fr. Bruggeman, L. Roos, D. Bruggeman en J. Bakelaar.

Onderste rij: D. Bruggeman, M. Bruggeman, T. van der Wende (directeur), Th. Roos en A. van Heest.

9. Deze bijzonder mooie foto werd destijds gemaakt in opdracht van het adviesbureau voor ruimtelijke ordening "Stad & Landschap" te Rotterdam. Waarschijnlijk werden dit soort foto's gemaakt met het oog op de ruilverkaveling. De opname dateert van 1957.

Aan de Iigging van de sloten is duidelijk te zien dat de herverkaveling van de percelen hard no dig was. De watersnoodramp had op deze plaats nogal wat vernielingen achtergelaten, Ret eerste huis op de foto, rechts onder, is in de p1aats gekomen van drie kleinere woningen. De Molenweg was neg niet verlegd; die heeft in ruilverkavelingsverband een strakker trace gekregen, richting Oostdijk. Op de achtergrond de Noordzee. Geheel boven - links - kijkt men over het dorp Ouddorp heen en de vuurtoren is nog juist waar te nernen. De schuur op de voorgrond is van M. van der Wende. Ret zichtbare stuk dak is van het kruitmagazijn, dat van de Franse tijd dateert en nu bewoond wordt door de familie Komtebedde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek