Goedereede in oude ansichten

Goedereede in oude ansichten

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1936-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goedereede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Dit is een foto van omstreeks 1918. Dat is op te maken uit de op de kaart voorkomende personen, zoa1s de meisjes op de voorgrond: K. v.d. Wende, M.W. Soeteman, Cornelia van Wijk, D. Krijger en anderen. De telefoonleiding is nog bovengronds, zoa1s de telefoonpaal met porseleinen isolatoren aangeeft. Het is een zogenaamde bokpaa1 met schoor (dwarsversteviger). Uit de ronde opening boven de ramen van het oude gemeentehuis steekt een opgerolde v1ag. Toch is het geen feest, want er zijn geen versierselen te zien, Blijkbaar is de jeugd geinteresseerd in de verrichtingen van de fotograaf. De mode is in een halve eeuw weI veel veranderd. De dames zijn in schort en dragen zelfgebreide kousen, gestoken in klompen en schoenen. De straat is nag geplaveid met kinderkopjes, Oak de 1eibomen voor de smidse van C. van Wijk zijn een vroegere gewoonte.

Op de toren is een ge1eidelicht te zien. De grote, overdwars op het torenplat liggende ketel of tank bevatte vloeistof voor de verlichting. De ijzeren stellage op de toren diende als semafoor en gaf door middel van ballen en vlaggen de stormverwachtingen in de verschillende fasen aan. Aan de rechterzijde (buitenkant) was een lantaarn, die des nachts van de veranderende weersgesteldheid kennis kon geven. Later verdween deze seinpost naar Goeree-havenhoofd.

16. Deze kaart is van omstreeks 1950. De tram (Rotterdamsehe Tramweg Maatschappij), die ten tijde van deze opname nog reed, is na de watersnoodramp van 1953 niet meer in Goeree geweest. De foto is genomen uit de riehting van de Molenweg.

Op de aehtergrond ziet men de zogenaamde tramlijnweg met het stationsgebouw en de tram. Eerst de loeomotief, dan de waterwagen en dan enkele bietenwagens. Naast de toren, reehts, ziet men de boerderij van Goekoop. Links van de toren is de zuidzijde haven en daarboven een gedeelte van de nieuwbouw. De Provincialeweg ligt nu aehter de woningen op de plaats van de RTM-lijn. De sehuren op de voorgrond, links, zijn afgebroken en in hun plaats zijn inmiddels woningen verrezen, geheel passend in deze historisehe omgeving.

17. Melkenstijd aan de Mariadijk of Maaiersdijk, ornstreeks 1920. De koeien van verschillende eigenaren werden na een tocht 1angs de wegen en de dijken, begeleid door een koewachter, op een vaste plaats bij de schuur van Hugo Lodder gemolken. Dat gebeurde 's middags om vijf uur. De koebeesten liepen dan doodgewoon over de hoofdweg, want van veel verkeer, zoals we dat tegenwoordig kennen, was to en nog geen sprake. Bovendien had men nog de tijd om als weggebruiker even te wachten als dat nodig mocht blijken. Na het melken werd het vee tot de volgende morgen in de stal gebracht of in een afgerasterd stuk dijk of weiland.

In die tijd zijn heel wat jongens hun loopbaan als koeiewach ter begonnen. Het loon was zo'n drie gulden in de week; een bedrag dat je bijna aan klompen nodig had. Maar men had werk in de natuur en dat was ook veel waard.

De personen op deze kaart zijn: Fr. Soeteman, Leun van der Wende en mevrouw Soeternan-den Eerzamen.

Bij het woonhuis van Jan Menheer (middenop de kaart) kan men het tramhek nog zien, dat de RTM (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) langs de weg naar het station had neergezet.

Melkuurtje op den Mariadijk -. Goedereede

.~

-,

18. Nog zo'n mooi kiekje uit het vroegere Goedereede. Groot hoefde een smederij niet te zijn. Er waren toentertijd weliswaar veel paarden, maar ze werden buiten, in de travalje, van hoefbeslag voorzien. Wielen werden vaak ook buiten de deur gemaakt.

Hier is Jan van Wijk de linkervoet van een paard van een nieuw ijzer aan het voorzien. Maart van der Wende, in Goeree beter bekend als "Maert van Teun van Leun", kijkt toe. Tussen beide mannen de originele smids-spijkerbak. Naast Maart staat een benzinepomp met handbediening, al een modern ding in die tijd.

19. We bekijken nu een geslaagde opname van de zangvereniging, genaamd "Goeree's Gemengd Koor", welke vereniging in 1918 werd opgericht. De foto werd in 1927 of 1928 gemaakt voor de school aan de Kinderdijk te Goedereede.

De namen van de zanglustigen zijn, van links naar reehts en vanaf boven gerekend: Arentje van Wijk, Jan Tanis, Aagje Bakelaar, Gert Non, Johan Bruggeman, Dimmen Bruggeman, Pietje Hoek, H. Hoogmoed, Neel den Eerzamen, Maa van Wijk, Krijn van Wijk, Maa den Eerzamen, Nees Hoogmoed, Lientje Breen, Job Roos, Jansje Rameijs, Willem Neele, Jansie van Huizen, Frans Bruggeman, Leus Roos en Dina van Wijk.

Op de middelste rij: Martijntje Hoek, Jansje Krijger, Dina van den Houten, Pietertje Overbeeke, Lees Jansje en Bertha Bruggeman, Kaatje Roos, Arentje Temmink, Pieterje Orgers, Cornelia Kleijn en Johanna Bruggeman.

Onderste rij: Jan Bruggeman, Adam den Eerzamen, Leen Kleijn, Willem van der Wende (directeur), Pieter Troost en Jan Tanis.

Zittend: Aad Redert, Mietje Soeteman en Cornelia van Wijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek