Goedereede in oude ansichten

Goedereede in oude ansichten

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1936-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goedereede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. De kolossale Goereese dom en de molen zijn de grate blikvangers in het silhouet van het stadje. De bouw van de veertig meter hoge toren werd in 1466 aangevangen, duurde tot 1512 en heeft derhalve zesenveertig jaar in beslag genomen. Een ander onderzoek wees uit dat met de bouw in 1414 werd begonnen en dat die in 1452 tot stand gekomen zou zijn, Wanneer men echter het kaartje op bladzijde 4 in dit boek bekijkt, dan heeft er eerst een ander model toren in Goedereede gestaan.

In de jaren 1894-1895 werd de toren grondig gerestaureerd, waarbij de oude pilaren 1elijk werden verminkt. Dat zal ook wel door gebrek aan voldoende middelen zijn gekomen. De toren diende eertijds ook de scheepvaart, zowel op de Noordzee als in het Brouwershavense Gat. Het laatste is de grote zeearm tussen Goeree-Overflakkee en het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. Het licht op de toren kwam te vervallen, toen de vuurtoren in Ouddorp dienst ging doen. Deze foto moet dus van voor 1912 zijn en de Molenweg loopt dan ook nog midden door de polder. Deze Molenweg werd tijdens de ruilverkaveling verlegd. Toen is ook de zogenaamde Romeinseweg aangelegd.

21. In het jaar 1923 werd overal in Nederland uitbundig het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd en wei op 7 september (1898-1923). Er werden speciale postzegels uitgegeven en ook het stadje Goedereede deelde in de feestvreugde.

In die tijd had Goeree nog werkelijk zogenaamde grote boeren, die heel wat paarden op stal hadden. Hier poseert een aantal van hen voor het gemeentehuis op de Markt.

Herkenbaar zijn, van links naar rechts: Teun van der Wende, burgemeester Carbon, David Goekoop, Paulus Voogd, H. Lod der en naast het paard staat C. Luime. Luime was hoofdknecht van P. Voogd. De vrouw met de keuvel is Lena Roos en achter haar ontdekken we nog Orgers en Grin wis. Vervolgens de heren J. Lokker en C. Lodder, beiden zittend in de sjees, Voor de sjees loopt onderwijzer De Hond.

Dit is maar een klein deel van het paardenbestand van toen, maar het geluid van de hoeven klonk als het ware aIs muziek in de oren. In onze tijd zouden we lang moeten zoeken om nog een groep van deze werkpaarden bij elkaar te krijgen,

22. Goereehaven of "het Hood", zoa1s men het hier noemt, is ongeveer aan het einde van de achttiende eeuw ontstaan. Er werd toen door enke1e gama1envissers, die met hun schepen dichter bij de visgronden wilden blijven, woning na woning gebouwd.

Op 4 maart 1883 werd de vissersvloot van het Friese dorpje Moddergat z6 zwaar getroffen dat de visserij zich daar nadien niet meer heeft herste1d. Meer dan vijftig gezinnen hadden geen kostwinner meer. In die tijd was Goeree juist aan een uitbreiding toe. Er werd een aanta1 zeewaardige schepen van de Friese v100t door de vissers van Goedereede aangekocht. Vanaf die tijd werd er dus verder van huis gevist en zo is het ook gebeurd dat de v100t door de stormen werd overvallen, waarbij vissers omgekomen zijn.

We noemen hier een aanta1 willekeurige gevallen: Op 4 oktober 1904 verging de GO 19 op de Hinder. Hierbij verloren Cornelis Grinwis, Teunis van der Wende en C. Groenendijk het 1even. Corn. Grinwis werd pas op 4 november 1904 geborgen en was vierendertig jaar oud. Op 24 oktober 1924 verging de GO 15 en hierbij verdronken de volgende personen: Cornelis Lokker, drieenveertig jaar, Maarten Lokker, drieendertig jaar, en Kommer Lokker, achttien jaar.

Op 25 juli 1934 ontplofte in de haven van Goeree-hoofd de GO 5. Men was bezig het vaartuig, dat door de houtworm was aangetast, met carbid te ontsmetten. Een grote explosie volgde. Hierbij verloren drie mensen het leven, te weten P. Kastelein (zie foto), G. de Keizer en het zesjarig dochtertje van Kastelein, Jansje, die op de wa1 werd getroffen door brokstukken en gedood. In 1939 werd Aren Groenendijk overvaren met zijn schip, de GO 10, door een Duitse vrachtboot, bij helder weer en 1ichte maan. Hierbij verdronken Comelis Groenendijk (negenentwintig jaar) en Gerard Groenendijk (vierentwintig jaar). Aren werd gered en in Enge1and aan wa1 gebracht. Op 5 september 1940 liep de BH 1 (Brouwershaven) met een bemanning van Goeree bij Haamstede op een mijn. Hierbij verdronken de volgende personen: W. Redert Pzn., Teunis Orgers, C. Redert Wzn. (zeventien jaar) en nog een visser uit Brouwershaven.

23. Deze kaart van de Kinderijk dateert van omstreeks de eeuwwisseling. Het torenlicht staat nog op de toren en vlak voor dit kolossale bouwwerk is het notarishuis te zien. Links op de kaart beyond zich de meekrapfabriek, die later werd verbouwd tot twee woningen. In het huisje ernaast woonde de familie Orgers. De school werd in 1897 gebouwd en in een later stadium werd deze met enkele lokalen uitgebreid. De schuur met woonhuis rechts staat aan de Catharinastraat en daarvoor ziet men nog de overblijfselen van de oude Catharinepoort. Op de voorgrond liggen volkstuintjes. De school werd later verkocht en er is nu een smederij in gevestigd.

}inderdijk, tl6edereed

24. Hier is nog een mooie, oude afbeelding van de markt, zo rond 1900. Volgens de in blad staande, zware bomen is het volop zomer. In november zijn bijna aile rond de haven staande bomen in een storm omgewaaid en de overblijvende wegens opleverend gevaar gerooid.

Op de hoek van de straat, zuidzijde, is waarschijnlijk nog geen winkel. Later verkocht men hier petten, een toentertijd onmisbaar hoofddekseL Een doorkijkje op de huizen aan De Pad is nog net te zien.

Op de kaart is men bezig de houten beschoeiing te vervangen door een basalten kademuur. Ook de zware beschermingsmuur, ter beveiliging van de passage over de brug, is nog te zien. Enkele jaren later is deze muur gesloopt en vervangen door een ijzeren leuning. De meerpalen op de kant liggen gereed voor plaatsing.

Ook de oude straatlantaams met verlichting op petroleum zijn nog te zien. Voor de jeugd was deze verlichting een leuke ontspanning; men kon ze naar willekeur uitblazen of flink opdraaien, waardoor de glazen behoorlijk zwart werden. Wanneer de lantaamopsteker gepasseerd was met zijn ladder, dan regelde de jeugd de rest wel, Op de kaart lijkt het een ideale oogstdag te zijn, drie hooiwagens, elk met twee paarden bespannen. Een stel heeft nog een dek op tegen de vliegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek