Goedereede in oude ansichten

Goedereede in oude ansichten

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1936-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goedereede in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

30. Deze foto werd genomen op 1 december 1937, ter gelegenheid van de installatie van burgerneester P.J. Keijzer te Goedereede. De nieuwe burgemeester wordt geflankeerd door de toenmalige raadsleden. Niet veel jaren hierna begon de ellende van oorlog en bezetting. Het is dus zeker geen prettige ambtsperiode voor burgemeester Keijzer geweest in Goedereede. Hij was tevens burgemeester van de naburige gemeente Stellendam.

In september 1943 werd hij opgevolgd door burgemeester P. Schipper, die ook burgervader van Ouddorp was. Schipper kon geen "zee houden", omdat hij geen goede schipper bleek te zijn,

Op deze foto zien we de volgende personen, van links naar rechts: G. Vooys, P. Renaud, Corn. Westdijk, Adriaan Lokker, J. Grinwis, Keijzer sr., Flip den Eerzamen, Izak Johan Bom, mevrouw M. Bom, Kwakkelaar, P. Bom, D. Vogelaar, mevrouw M. Bom-Vermaas en mevrouw Voge1aar. Onderste rij: G. Tanis, C. Lodder, P.J. Keijzer, mevrouw Adr. M. Keijzer-Bom, J. Tanis en mevrouw M. Bom.

31. Op b1adzijde 4 staat een foto waarop een zogenaamde standaardmolen is afgebeeld. Deze molen dateerde van de vijftiende eeuw en stond in het westen van de stad.

Op 4 februari 1485 bepaalde Margaretha van Engeland, vrouwe van Voorne, uit Cratie het gebruik van de molen, als de stad de molen in goede staat zal houden en bewaren. Bij een watervloed in het jaar 1570 kwam een molen, zoals die op de scheepstimmerwerf lag, op drift en vernielde een stuk stadsmuur bij de Molenpoort. Hieruit blijkt dat er in de vijftiende eeuw al een mo1en moet zijn geweest.

De tegenwoordige mo1en van Goedereede is, volgens de sierlijke baard, gebouwd in 1791. Uit de bouw van deze molen blijkt dat onderdelen van een standaardmo1en bij de bouw zijn verwerkt. De Goereese mo1en is wel van een bijzondere bouw. De gelijkvloerse ruimte is laag en de maa1zolder ligt ongeveer twee-en-een-halve meter hoger dan het molenerf. Om de maalzolder te bereiken, is aan de buitenkant een tweetal trappen aangebracht. Ais bijzonderheid kan worden vermeld dat de Goereese molen de enige windmolen in ons land is die deze wonderlijke bouw heeft. Vermoedelijk is de molen wel bewoond geweest, maar dat kan ook door tijdelijke woningnood zijn geweest. Verder blijkt dat er meerdere ma1en inwendige verbouwingen hebben plaatsgevonden, hetgeen onder andere uit de ramen af te 1eiden valt.

De laatste eigenaar, J. Bergers, heeft de rnolen aan de gemeente verkocht en door deze tussenkomst heeft inmiddels grondige restauratie p1aatsgevonden. De nieuwe naam is "Windvang". Nu wordt de molen door de vrijwillige mo1enaars T. van der Bok en ChI. Bergers in bedrijf gehouden. In het najaar van 1979 werd een gedenksteen onthuld, die in de molenhuid werd ingemetseld. De steen draagt het volgende opschrift:

DEZE WIEKENDRAGER VAN 1791 ONMISBAAR IN

HET SILHOUET V AN GOEDEREEDE WERDDOOR

DE JUBILERENDE VERENIGING INSTITUUT ST AD EN LANDSCHAP V AN ZUID-HOLLAND

1928 - 1968 AANGEKOCHT EN GESCHONKEN AAN DE GEMEENTE

DIE HEM MET

STEUN V AN RIJK EN PROVINCIE DEED HERSTELLEN

IN DE OUDE LUISTER

I

/'1

32. Een goed bewaard gebleven foto van de kinderen van de bewaarschool. Zij moet wel ongeveer driekwart eeuw oud zijn. Er kan door de ouderdom in de opsomming van namen wel eens een foutie geslopen zijn, maar dat moet men dan maar voor lief nemen, in de wetenschap dat dat niet de bedoeling van de samensteller geweest is.

De onderwijzeres was Kees (Bas), maar dat zal wel Cornelia de Waard moeten zijn. Voorkomende kinderen op de foto: Kees Hoekman, Gerrit van der Wal, Kees Jongste, Piet Redert, Daan Orgers, Kees Groenendijk, Kommer Hakkenbrak, Kommer van Asperen, Hans Tanis, Gerrit Overbeeke, Leen Klein, Adam den Eerzamen, Jan den Eerzamen, Jan Jongste, Bert van Asperen, Jan Hoek, Johanna 't Mannetje, Piet 't Mannetje, Mietje Bruggeman, A. Hoek, Gooltje de Ronde, Kaatje Roos, Corn. Struik, Maartje Redert en Krientje Bruggeman.

Een aantal van de afgebeelde kinderen is niet herkend.

33. Links een enig plaatje van een oude klederdracht. Het zou in deze tijd een kapitaal kosten om nog zo gekleed te gaan.

De dames zijn Lijntje Tanis van Waarde en haar zuster Elizabeth van Waarde. Zij hebben beiden de keuvel op, met echte gouden krullen en echte kralen met veelal een gouden sluiting.

Rechts een afbeelding van de oude klederdracht, die nu geheel uit de gemeenschap verdwenen is. Het was ook niet eenvoudig en het zou nu veel geld kosten om drie dames zo uitgedost op straat te brengen. Vroeger werd dit soort kleding meestal door de dames zelf vervaardigd.

Het zijn, vanaf links: Neeltje Tanis, Pleuntje Tanis en Cornelia de Ronde.

In de Eerste Wereldoorlog waren er nog veel houten schepen in de vaart, waarvan er door oorlogshandelingen heel wat werden getorpedeerd. Er werd - omdat Nederland neutraal was toch gevist op de Noordzee. Na verloop van tijd dreef er op zee van alles rond, afkomstig van vergane schepen, zoals wol, rubber, boter en ook wel vaten wijn.

Op nevenstaande foto wordt een verkoping van aangespoelde vaten wijn afgebeeld. Opgevist of aangespoeld , waren door de vissersvIoot zo'n driehonderd zestig vaten wijn aangevoerd. Zo'n grote hoeveelheid was nu eenmaal niet te verbergen en de buit moest worden gemeld bij de gemeente, die als strandvonder fungeerde. Voor de gemeente was het een buitenkansie.

De personen, die goed te herkennen zijn, zijn (van links naar rechts): David Goekoop (hij draagt een hoed), en vooraan staat Abr. de Ronde, verder Jan Troost, Krien Soeteman (slager), Krien van der Wende, gemeentepolitie Neele, achter hem Aren Krijger, commies Benning en Jac. Zaaiier, Dan voIgt, in blauwe kiel, Jan Non en vervolgens Jan Grinwis, die later douanebeambte werd. Achter Jan Non staat, met hoed op, G. Tanis (secretaris) en geheel rechts Abel de Vries.

De vaten bevatten witte wijn en die was, zoals men in Goedereede nog zegt, verrukkelijk van smaak. Later werd de wijn verkocht voor een gulden per liter. De rode moest evenveel kosten, maar was niet zo Iekker als de witte. De vaten hadden een inhoud van tweehonderd liter. Toen er een van de wagen viel, stroomde de inhoud over de grond en op straat kon men zo uit de goot drinken. Er werd menig ernmertje gevuld.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek