Goedereede in oude ansichten

Goedereede in oude ansichten

Auteur
:   Jan P.K. Grinwis Jzn.
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1936-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goedereede in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

35. Dit is een afbeelding van Adriaan Boyens Floriszoon, geboren in 1459 te Utrecht. Nadat hij de Latijnse School in zijn woonplaats had doorlopen, studeerde hij verder in Zwolle en aan de beroemde hogeschool te Leuven. In 1492 werd Adriaan benoemd tot pastoor in Goedereede, op voorspraak van Margaretha van York, weduwe van Karel de Stoute. Zijn herderschap duurde van 1492 tot 1502. Volgens veronderstellingen zou hij gewoond hebben aan een huis op de markt, waar nu "De Gouden Leeuw" is en waar altijd nog een kamer aangewezen wordt als de Pausenkamer.

In 1515 vertrok deze Adriaan naar Spanje, waar hij de leermeester werd van de jonge Karel V. Oak op kerkelijk gebied maakte Adriaan Floriszoon promotie. Toen Karel V. werd gekozen tot Duits keizer, werd Adriaan aangesteld tot bisschop van Tertosa, groot inquisiteur en later tot kardinaa1 van paus Leo. In een conclaaf, dat veertien dagen duurde, werd hij na de dood van paus Leo in 1521 gekozen tot paus. Hierbij was hij zelf echter niet aanwezig, omdat hij in Spanje vertoefde. Het volk van Rome was zeer ontevreden over deze uitslag, omdat men in hem een barbaar zag en omdat er altijd Italiaanse pausen waren geweest. Er waren pamfletten en schirnpgedichten en men plakte op het pauselijk paleis het opschrift "Est Locanda" (te huur). Ook zijn hervormingen en zijn eerlijke 1evensopvatting vielen niet in de smaak bij zijn tegenstanders.

Na een moeilijke regering stierf hij vrij onverwacht, na een kort ziekbed. Op zijn grafmonument in de Sancta Maria dell' Anima plaatste men het merkwaardige opschrift: "Hier rust Adriaan VI, die het voor het grootste ongeluk zijns levens rekende dat hij regeerde."

36. Goeree's hervormde kerk werd gebouwd in 1708. De consistorie, links afgebeeld op de kaart, werd pas in 1937 gebouwd. Vermoedelijk is de kerk opgetrokken op de oude fundering van de in 1453 verwoeste kerk.

Boven de kerkdeuren kan men het volgende opschrift lezen: "Bastiaan Coomans heeft den eersten steen tot herbouwing in dezer kerkcke gelegt op den 28 Juny Anna 1708."

Er staat een heel fraai orgel in de kerk, dat eertijds geschonken werd door wijlen David Lodder, die voor zijn rekening ook de kerkbanken liet verven en reeds in 1929 centrale verwarming schonk. Er is in de loop der tijden al heel wat veranderd en gerestaureerd aan deze imposante kerk en het orgel heeft een elektrische windvoorziening.

-. .,.1

37. Deze foto moet omstreeks het jaar 1920 genomen zijn, De kerk staat mooi in de bomen, maar de iepziekte za1 deze in later jaren wel ten val gebracht hebben.

In 1453 werd Goeree - zoals men Goedereede op Goeree-Overflakkee in de volksmond altijd placht te noemen - de derde pastoorsplaats van Voorne en werd op deze p1aats een kerk gebouwd. Deze kerk werd gewijd aan Sint Elisabeth en bij de grote brand in 1482 bleef het kerkgebouw gespaard. Bij de hervorming, in 1572, werd de kerk door de aanhangers van de nieuwe leer in gebruik genomen, raakte in verval, maar werd toch nog tot 1706 gebruikt. In het jaar 1708 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe kerk.

Deze foto werd genomen rechts naast de toren. De schuur - hier te zien - is nag maar enkele jaren geleden in elkaar gewaaid en afgebroken. Nu staan er weer woningen. Geheel rechts kunnen we nog juist de zondagsschool ontdekken.

38. Deze heel oude kaart werd vermoedelijk gemaakt toen de tram (RTM) nog maar kort op Goeree-Overf1akkee reed en dat was in 1909. De komst van de tram gaf een he1e verbetering op het voormalige eiland. De afgebeelde locomotief was van het type dat tot ongeveer 1940 dienst deed. De tramdiensten op het eiland zijn na de watersnoodramp van 1953 stopgezet, maar toen reden a1 diesels over de lijnen, Met de tram verdween een stuk romantiek van het eiland, waaraan voora1 de ouderen nog vaak terugdenken.

In het begin van de tramperiode was het altijd druk op de knusse RTM-stationnetjes, want behalve veel passagiers werden ook 1andbouwprodukten en vee per tram vervoerd. Het gebouw rechts is de woning van de tramagent en vervolgens zien we de wachtkamer voor de passagiers. Vooral met sneeuw en ijzel was de tram nogal eens over tijd en ontstonden lange wachttiiden, Aan het eindstation Ouddorp werden ko1en en water bijgevuld. Het wachthuis werd bewoond door J. Franke.

Ooedereede

, .

Tramstation

39. Deze afbeelding stelt de afbraak van de Hoofdpoort voor, in het laatst van de 19de eeuw. De Hoofdpoort stond aan de Catharinastraat, in de zogenaamde "pompaenhaek".

Den Eerzamen schrijft in zijn boekwerk: Deze poort bestond eigenlijk uit twee ronde gebouwen van twee etages, waartussen de eigenlijke poort was aangebracht. In de gemeenteverordening van 7 augustus 1844 werd besloten de westelijke toren te slopen en de andere te restaureren. In deze laatste zag men nog de gleuf, waarin de zware deuren pasten. De oosteliike toren gebruikte men als gevangenis. Een grote stenen trap leidde naar het van een borstwering voorziene platform, maar er werd weinig aan gerestaureerd. Toen de open bare school - gebouwd in 1897 - in gebruik was genom en, heeft de schooljeugd het nog maar erger gemaakt. De poort was toen vlug rijp voor de sloop. In onze tiid zou het niet meer gebeuren, want het zou kostbaar bezit zijn. Enkele van de afgebeelde personen zijn nag bekend. Nummer twee zou Job Non zijn, de vierde H. Santifort en de vijfde Leuntje Tanis. De (weduwe) L. Troost-Tanis is nu bijna vijfentachtigjaar. Het volgende groepje vrouwen, met de handen op elkaar, is: Geertje Troost, Mietje Non en Jansje Overbeeke.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek