Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3227-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goeree-Overflakkee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De Waterweg is een van de oudste gedeelten van Middelharnis. De naam Waterweg is waarschijnlijk ontstaan, orndat dit gedeelte aan de benedenkant van de Oostdijk, waar een kreek langs liep, bij veel regen wel eens overstroornde. De bewoners van de Oostdijk kwarnen via bruggetjes op deze weg; de gevelde bornen zijn van de klornpenmaker P. H. Mans, de enige die dit vak toen te Middelharnis uitoefende. De huizen bij de lantaarn noemde men "De Singel". De foto is ruim zestig jaar geleden gemaakt; het open gedeelte is bebouwd en het geheel heeft een ander aspect gekregen.

23

Dit is een foto van het Spuiplein te Middelharnis, genomen in 1890. Er was toen nog water op het Spui; de vrouwen wasten er en schuurden de straat met het water. Let op de dracht van de vrouwen met gehaakte witte mutsen! De meeste zaken van de Westdijk zijn tot op het Spuiplein doorgetrokken en het plein zelf is een grote parkeerplaats geworden. In de linker woning, naast het z.g. "slop van Bruggeman", woonde later de weduwe Sala.

24

I 1-
'~
l~
~
~
~
~
~
~
~
",
.,., De Westdijk. Dit is wel een zeer fraai dorpsbeeld uit de vorige eeuw. De Molen op de Westdijk (dezelfde die men op het vorige plaatje ziet) is in 1898 afgebroken. De huizen met topgeveltjes zijn bijna aile verdwenen en zijn moderne winkels geworden. De personen zijn niet te onderkennen; men ziet twee mannen met zijden petten op en vrouwen met lange schorten en met veldhoeden gedekt, van het werk op het land huiswaarts keren.

25

:c~e"-r 1$ Pan ama

26

Deze foto is genomen vanaf de dijk op het Zandpad, ongeveer waar nu het "Diekhuus" is. Tussen Somrnelsdijk en Middelharnis was nog geen bebouwing, er waren tuintjes, schuurtjes en varkenshokken. Over een smal afgepaald paadje (rechts) kon men van Sommelsdijk naar de dijk te Middelhamis lopeno Rechts ziet men de katholieke kerk en links de molen "De Dankbaarheid", toen eigendom van de familie Dambruin, later van de heer J. J. Campfens. De molen, gebouwd in 1849, is ondanks de moeite die gedaan werd om dit monument voor de gemeente te behouden, in 1966 afgebroken. Het open gedeelte is nu de Dirk Bosstraat.

Dit is een oude foto van de Kaai in het begin van deze eeuw met een gezicht op de Voorstraat Middelhamis. Een van de oude patricierswoningen rechts was het burgemeestershuis, o.m. woonde er burgemeester Ulbo Mijs en later burgemeester L. J. den Hollander. Thans is het de Slavenburgse bank. In het smalle huis daarnaast woonde de familie Slis en op de hoek van de Westdijk de veehandelaar J. Born, thans Bakkerij Westdijk. Het linker woningcomplex op de hoek van de Oostdijk, is thans Nipius' Kledingbedrijf. In het onderste huis met ramen naar de haven woonde de familie Hoedemans en boven, te bereiken via trap en bordes, T. van Hoften, de kJeermaker. In het tweede huis daarnaast woonde A. Lugthart, schoenmaker, en later A. Appel.

27

28

Flakkeese Klederdracht begin 1900. Deze foto geeft een beeld van de Flakkeese .Jceuvels". die nu bijna niet meer, dan alleen door oude mensen worden gedragen. De meisjesvereniging der Gereformeerde kerk poseert hier voor de fotograaf. Van onder af aan zijn de namen van deze dames als volgt: Eerste rij, van links naar rechts: mejuffrouw Dubbeld; mejuffrouw K. Steketee; mejuffrouw Van Daale. Tweede rij v.1.n.r.: rnejrffrouw Dubbeld; Klaasje Villerius; mevrouw Steketee; F. Juch en A. Buth. Derde rij v.l.n.r.: mejuffrouw Mosselman; mejuffrouw Nieuwland; mejuffrouw Kats; 4 onbekend; mejuffrouw Kats; mejuffrouw Schilperoort, Ma Verolme, Adr. de Ruiter, Rika Buth. Vierde rij: A. Kats, Arendje Dubbeld; Mina Struyk; Eva van der Slik en Maria de Bloeme.

De katholieke kerk en pastorie te Middelharnis, die op 27 april 1831 werd aanbesteed voor de som van f 17.980,-. In 1812 kerkten de katholieken te Sommelsdijk in een huis aan de oostzijde van de Dubbele Ring; de hier afgebeelde kerk is op 5 september 1832 plechtig ingewijd door de zeereerwaarde heer W. Gerdner, pastoor te Rotterdam. De kerk is gewijd aan de H. Maagd Malia; aan de ene kant van het presbyterium is het beeld van de H. Aartsengel Michael geschilderd, met harnas om het middel (Middel-harnas) en met de voet, staande op een draak, die hij met een lans doorsteekt. Daaronder staat te lezen: "St.-Michael Archangelus, patronus loci de Middelharnis".

29

---.

- ' -.~

"'omlllel$dijk-~IiJ elhar nis.

30

HOLLAND-ZEELAND SOMMELSDUK. De gemeente Sommelsdijk behoorde tot hetjaar 1805 tot de provincie Zeeland. De grenspaal is op het plaatje duide1ijk te zien. Het "Manneke Pis" trekt zich van de fotograaf niets aan, maar doet ijverig zijn plasje! De grenspalen stonden tussen de bedrijven van de firma Krnider en de firma Vis Van Heemst. Bet Zandpad (de Liembaene) was toen nog niet afgegraven.

Sommel dijk.

E 2,A)j

Deze kaart geeft een mooi beeld van de overgang van Middelharnis naar Sommelsdijk. Links staat het oude Provinciale Weeshuis, waar weeskinderen der Gereformeerde kerken uit de provincie Zuid-Holland onderdak vonden. Het gebouw was een geschenk uit een legaat van de heer D. Bos, (overleden 1876), dat in 1879 gereed kwam. De voorkant is de z.g. .Bosseschcol", vernoemd naar de schenker. Het gebouw, thans deerlijk in verval, is eigendom van de gemeente Middelharnis. Rechts het Hervormde Weeshuis te Sommelsdijk, thans Drukkerij-Uitgeverij Gebrs. de Waal. In de muur staat nog de steen uit het oude weeshuis van Sommelsdijk. Dit gebouw dateert van 1874. De afscheiding tussen beide gemeenten is de Langeweg. De nu zeer drukke verkeersweg was toen nog van grind voorzien.

31

Sornmesdi.k Bi:'ll"ewag

32

De Binnenweg, een zijstraat van de Langeweg, is heel weinig veranderd; alleen de voorgevels zijn wat gemodemiseerd. De jongen links met mand is Wim van Balen; de dame er naast mej. Tieleman en de twee anderen zijn de dames Joppe; de dame rechts (met das) is Janna de Mooij; de schilderis A. van As.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek