Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3227-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goeree-Overflakkee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De Voorstraat is een van de deftigste straten uit de gemeente Sommelsdijk. Het kiekje is genomen van de kaaihoogte; vele van de mooie herenhuizen zijn nog in tact. Links, half in de straat bij de dorpspornp, stond het raadhuis. Iedere woensdag wordt er op de Voorstraat markt gehouden; enige malen per jaar is er ook veemarkt. Anna van Bourgondie verleende reeds in 1499 privilege tot het houden van een jaar- en weekmarkt. De Voorstraat, met prachtige bomenrij, loopt ook hier, evenals te Middelharnis, loodrecht van de haven op de kerk. Rechts ziet men nog de luiken voor de kelder van het huis van de zadelmakerij Dijkers. De middelste persoon van het gefotografeerde groepje is Daantje van der Sluis; oudere mensen zullen mogelijk ook de andere herkennen.

Sommelsdijk Kaai

44

De drukte aan de haven begin 1900. Er was vee] aan- en afvoer van allerlei produkten, want alles moest per schip vervoerd worden. Elke week voeren er drie beurtschepen: twee op Rotterdam en een op Dordrecht. Ook werden er vee! veldvruchten verladen en vervoerd door particuliere schipperij.

~Iolelldijk. SO.M.MELSnTJK.

Deze foto, genomen begin 1900, Jaat duidelijk zien hoe slecht de wegen in het begin van de vorige eeuw even buiten de kom der gemeente waren. De huizen en schuren Jinks zijn verdwenen, waarvoor een nette bebouwing in de plaats is gekomen. Deze dijk is een drukke in- en uitrit naar Sommelsdijk. De korenmoJen, thans in bezit van Gebrs. Meijer, functioneert nog en draait er lustig op los. De molen is gebouwd in het jaar 1705; op een steen staat te lezen: "Korvyncken Adriana van Aflaken" en daaronder hetjaartal1705.

45

Entr~ Dirk land.

.' "

Drul: en "itgClce W. BoeH'~.f1l, ~ ",,,uZ'(/(jl-.

46

DIRKSLAND. Deze entree in de gemeente Dirksland, komende van de richting Sommelsdijk, is het z.g, Schelpenpad, omstreeks 1900. Het Sehelpenpad kreeg die naam, omdat voor de bestrating sehelpen op de weg werden gebracht voor verharding. Links, aan het eind van de sloot, het boerderijtje van M. Boom. De huisjes reehts zijn verdwenen, waarvoor andere bebouwing in de plaats is gekomen. Het is thans een druk bereden weg voor doorgaand verkeer.

Van deze kerk is 14 juni 1488 de eerste steen gelegd. Het is niet met zekerheid te zeggen of de kerk aan Johannes de Doper is gewijd, dan weI aan de H. Catharina, omdat men in die tijd ressorteerde onder het kapittel van de H. Catharina te Den Briel. Anderen menen dat de kerk gewijd was aan de H. Bartholorneus. Bekend is dat er oudtijds vier altaren waren. Omstreeks 1572 ging de kerk over in handen van de Reformatie. De historische kerk en toren worden thans grondig gerestaureerd. Op de toren is de spits in oorspronkelijke vorm teruggebracht.

47

Kerksin eel Dirk laud,

Vn,A· '/I ui/gllre II". Boekhol"m, unnel '{ijk.

48

Dirksland heeft met N ieuwe Tonge gemeen dat het zijn kerkgraeht heeft. Op de foto nog het oude bruggetje dat toe. gang versehaft tot het kerkplein. Enige jaren terug is een nieuwe brug gebouwd en de beschoeimg vemieuwd. Het dubbele huis links was een winkel van S. Guldemeester; aan de ene zijde dreef hij er een handel in galanterieen, aan de andere kant in kruidenierswaren, Het hoge huis reehts diende jarenlang als pastorie; tegenwoordig is het de woning van de arts B. Elve.

Dirks/and.

Citg. A.

Penning, Dirksland.

De Boezemweg noemde men vroeger "de Ka". De boezem diende - en nog - voor afvoer van polderwater naar de haven. De korenmolen stond aan de haven, de laatste eigenaar was J. U. van Nieuwenhuizen. De molen is in 1912 afgebroken. De vrouw met kinderwagen in Flakkeese dracht is mevrouw C. Vis-Van Zuuren. De Boezemweg was toen nog geheel onbebouwd; rechts is in 1932 het ziekenhuis verrezen en Jinks is het volgebouwd. "De Ka", die nn zo smal is, is thans sterk verbreed en een autoweg veer doorgaand verkeer,

49

/

50

Het ziekenhuis (zuidzijde) nadat het in 1932 was gereedgekomen. Het kon worden gerealiseerd door een legaat van Vrouwe Paulina van Weel, groot een rniljoen gulden. De hervormde diaconieen droegen ook hun aandeel bij, waarom het ziekenhuis de naam kreeg van Paulina van Weel en Bethesda ziekennuis, In de loop van de jaren is het sterk uitgebreid; o.m. is een groot paviljoen bijgebouwd en na de ramp van 1 februari 1953 kon wegens een Zweedse schenking een kinderafdeling worden aangebouwd. Ret ziekenhuis voorziet in een grote behoefte voor het gehele eiland.

Het raadhuis is een van de oudste gebouwen te Dirksland. In 1835 is het geheel nieuw opgetrokken. Daarnaast staat het postkantoor dat van latere datum is en in het begin van deze eeuw is gebouwd. V oor het postkantoor staat de directeur de heer Bosloo en de brievenbestellers. De beide gebouwen vormen nu samen het raadhuis; het geheel zal binnenkort door restauratie een ander aanzien krijgen.

DI~~ LA:ND. Gemeentehui- en Po~rkanto<)r.

52

Dit is een heel oud kiekje van de Voorstraat aan de andere kant bij het Plein. Rechts het dorpslogement Brooshooft, later hotel Polderrnan, thans hotel-restaurant Jansen. Daarnaast de smederij van Kimmel, thans fa. Vijfhuizen. De travaille om paarden te beslaan staat er nog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek