Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3227-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goeree-Overflakkee in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

--... Dirksland

De Haven

I I

I

I

De haven van Dirksland is een van de langste van het eiland. Het is "een uur gaans" naar het buitenwater. De haven gaf vroeger veel vertier aan het dorp, alle landbouwprodukten werden per schip vervoerd, Het eerste huis rechts was van schipper A. Stolk; zijn klipper meerde hij vlak voor de woning. Een pracht gezicht met al die zeilschepen!

53

· ;5lraatdib .

j)irksland.

214

54

Dit kiekje van de Straatdijk is niet zo duidelijk maar wel zeer interessant, omdat er sinds het begin van deze eeuw veel is veranderd. Ret linker huis was toen de bakkerij van Roelof Noordijk; daarnaast de vleeshal van Mozes Bouman. Deze twee panden (verbouwd) beslaan nu de patatzaak van Jordaan. Rechts, in het eerste huisje, woonde vroeger een zekere Kruithof, later werd het de schilderswcrkplaats van C. Grevenstuk, thans Keukenshow van Fa. Van Vliet & Van Dulst te Spijkenisse. Ret huisje met de witte gevel was van slager A. Dunweg, die er aan de ene zijde galanterieen verkocht en aan de andere kant - pracht van een combinatie - vlees!

c:

~ ..

Paardemarkt traat.

In de Paardenrnarktstraat, door de bewoners van Dirksland het Aehterdurp genoemd, is tot in de twintiger jaren paardenmarkt gehouden. Keizer Karel V verleende er al in 1544 oetrooi voor. Links de gemeentelijke kleutersehool met in de deur juffrouw Heijmans en de helpster mejuffrouw N. Hartman. Daarvoor, in martiale houding, de gemeente-ve1dwaehter Pape. De huizen naar de hoek links herbergen nu bakkerij en winkel van de Cooperatie Dirksland. Aan het eind van de straat de bornen van het Hof, waar in 1600 de baljuw, sehout en dijkgraafwoonde. Op de plaats van de bomen staat thans het huis van de heer M. Rooy. Onder de bomen stond indertijd een van de drie dorpspompen, waaruit in droge perioden door de burgerij regenwater werd gehaald.

Dirks/and.

55

'5

Dit kiekje van de Winterstraat is uit het begin van deze eeuw. De schuur links is het koetshuis van de dames De Graaff die op de Voorstraat woonden. Het topje van dit huis kan men nog zien. Op de hoek links was kruidenierszaak van H. Braber met daarnaast een hoedenzaak van Bruinsel. De drie huisjes met topgeveltjes zijn gesloopt en de eonfeetiezaak van fa. H. Braber geworden. In het dubbele pand daarnaast dreefW. van der Heijden een levendige handel in galanterieen. Het geveltje met uithangbord was het winkeltje van Van Dalen. Van het zesde pand zijn de vroegere bewoners onbekend; in het srnalle huisje woonde A. Melissant, koster van de hervormde kerk en in het reehter huis de dames Kwak, waar nu de sigarenhandel van Van der Klooster is. Let op de gehaakte rnutsen van de vrouwen en de lange schorten van de meisjes!

56

Uitg. Brinkhorat-Zaaijer, Dirksland.

De Zomerstraat. In het linker huis (met hek) woonden omstreeks 1900 de gezusters Gestel. Daarnaast meester Nagtegaal, onderwijzer aan de openbare school. Het derde huis was de bakkerij van Holleman, thans elektriciteitsbedrijf fa. Nieuwland. In het huis met de blinden woonde P. de Graaff, later werd het hulppostkantoor, thans Algemene Bank Nederland N. V. In het huis op de hoek van de Nieuwstraat woonde Fr. de Valk, thans D. van der Heijden. De schuur daarnaast is nu ingericht als garage. In de doorkijk ziet men het huis van M. J. den Boer op de Voorstraat. Rechts de kerkgracht.

57

58

Dit is de .wacht" (sluis) aan de Dorpsgooi te Dirksland. Deze gooi diende voor afvoer van polder en rioleringswater naar de haven en is in 1937 gedempt. Het gebouw op de foto is de voormalige christelijke school. Van de stinkende gooi werd veellast ondervonden: het was ook een gevaar voor de spelende schooljeugd. Memge jongen en menig meisje is er in geraakt en met een nat en minder welriekend pak thuis gekomen! Links de begraafplaats; tussen de bomen de Dirkslandse toren.

Haven en Heul, Deze foto dateert nit 1902 en geeft een kijkje op de toenmalige kaai. In het linker hoge huis woonde mevrouw Van den Broek: thans is het de zaadhandel van Gebrs. De Jongh te Goes. Het huis daarnaast is bet cafe van A. Vroegindewij, dat in de loop der jaren meerdere malen van eigenaar is verwisseld. De Heul (onder de boom) is een smalle inrit naar de kom van het dorp. Deze moest wei smal zijn voor het plaatsen van vloedplanken bij abnormaal hoog water. De huifwagen staat voor de smederij van A. van der Ham. Het rechter huis was destijds ook een cafe, later een kapperszaak en thans woonhuis van C. vanEck.

,~ Dirks'and r~ , - in 't f Bcschje,

~' . '-',

60

Het Boschje was indertijd een mooie wandelweg en had door het fraaie natuurschoon aantrekkingskracht op kunstschilders. Thans is het de Burgerneester C. Zaayerlaan.

Dit was het uniform van de gemeenteveldwachters die we vroeger op het eiland hadden. U ziet hier de veldwachter Gerrit Bakker, geboren 5 maart 1876, overleden 24 januari 1938. Hij was ook havenmeester en had nog diverse andere baantjes, Dat hij een belangrijke figuur was blijkt weI uit het feit dat op zijn begrafenis 24 collega's aanwezig waren.

Ned. Her". Kerk. Melissanf

r _

.c;,o ?? ; .~' _ ;._ ??.? c.

62

MELISSANT. Voorheen behoorde de hervormde gemeente te MeJissant tot Dirksland; onder burgerneester L. van Es J zn. kwam in 1862 een zelfstandige kerkelijke gerneente tot stand. Kerk, toren en pastorie zijn in 1863 gebouwd door aannemer J. van Bochove te Sommelsdijk voor f 20.700,-. In de toren staan op een balk met kopspijkers de namen van de timmerlieden Abraham, Jan en Cornelis Tieleman met hetjaartal1863. De steen voor dit bouwwerk werd aan de buitendijk bij de Stelle per schip aangevoerd. Het werkloon van de ambachtslui was toen 40 cent per dag en men werkte van's morgens vier tot's avonds acht uur!

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek