Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3227-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goeree-Overflakkee in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

GROETEN UIT MELISSANT.

Dit is een kiekje van de Voorstraat die in het begin van 1900 slechts drie meter breed was! Het huis links is cafe De Gouden Leeuw; voor de deur in hemdsmouwen de eigenaar W. van der Werf. In het rechter huis woonde 1. Sieling. Het is atgebroken voor verbreding van de straat.

63

~oorslraal, ~a~huIS.

ff(elissanl

Nog een fraaie foto van de Voorstraat uit vervlogen tijd. Er liep toen nog een uitwateringssloot met een mooie bornenrij langs de kerk. De vrouw met keuvel, links op het bruggetje, is Neeltje Lodder, de huishoudster van Lamb. Kooman.

De beneden-Molendijk heet thans Julianaweg. Ret pand met de ijzeren ramen is de timmermanswerkplaats van R. Tieleman die in 1938 afbrandde en weer is herbouwd. Ret huis emaast is kantoor en ijzerwinkel. De huizen rechts konden over de uitwateringssloot (gedempt in 1935 en 1937) alleen over bruggetjes worden bereikt. De persoon rechts is de metselaar A. Mans.

65

mEUSSAnr. - nieuwe Weg A.

66

De Nieuwe weg is in 1913 aangelegd; voorheen was het een smal paadje. Het eerste huis rechts was eigendom van weduwe Jac. Sieling; de buizen in deze straat zijn voor bet grootste deel door de fa. H. Tieleman gebouwd.

Het gebouw naast het raadhuis met torentje, was vroeger een klooster en de kerk voor het katholieke dee! der bevolking. Later is dit gebouw een openbare school geworden tot 1880; toen is er een nieuwe school gezet bij de hervormde kerk. Rondom het huis zijn bij werkzaamheden graven ontdekt, zelfs in een van de kamers van dit gebouw.

67

JY[elissant

,-U7

De katholieke kapeJ met pastorie, gebouwd in 1900 door Comelis Tieleman voor de som van f 13.000, -. Architect was Bruining uit Amsterdam. De aannemer moest er ambachtslui voor aantrekken uit Rotterdam; de tirnmerlieden die er in 1900 aan werkten verdienden 18 cent per uur, de metseJaars 20 cent per uur. De kerk ressorteert onder de rooms-kathoJieke parochie te Middelharnis.

68

E. F. A 0 Ondernerner Th. M. J. v . d. Klund rt, M' :.ssatlt. T 'I. 15i9

Melissant had de eer de Eerste Autobus Ondememing (E.F.A.O.) op Flakkee te herbergen. Men ziet hier de autobussen van Van de K1undert voor de garage aan de Nieuwe weg. Het bedrijfis later aan de firma Buysse te Middelharnis overgegaan.

69

-m . :t. tf·

STELLENDAM. Stellendam is de jongste gemeente van het eiland; de strijd tegen het water is er wei het hevigst geweest. In 1751 kwam de dam tot stand, (de Staten dam) die Goeree en Flakkee met elkaar verbond. Eerst in 1782 werd er het eerste stenen huis gebouwd door de ambachtsheer Iman Cau. Ret werd gebruikt voor rechtkamer en dorpsherberg; het cafe staat nu nog op de hoek van de Voorstraat. Dit kiekje geeft de straat te zien toen deze nog met bomen was beplant.

5TELLENDJ>."" Ke r k . Paster ie e n School

Kerkelijk behoorde Stellendam eerst tot Goedereede en de bewoners moesten daar ter kerk gaan. In 1819 kreeg het een eigen kerk van de ambachtsheer. Op 20 mei 1819 werd de eerste steen gelegd door Mr. J. J. Cau, blijkens een opschrift boven de ingang. Daarop staan ook o.m. de initialen D.O.M., een afkorting van Deo Optimo Maximo: Aan de aIgoede en hoogste God. De pastorie staat op de voorgrond.

71

72

Dit is een mooi gezicht op de oude haven die nu - door de nieuwe bij de Haringvlietsluizen - in onbruik is geraakt. De voorste botter is van M. Jansen, de SL 40 van G. Jansen en de SL 51 was van C. van Ours. De houten vaartuigen zijn reeds lang door moderne stalen schepen vervangen. De molen (eerst een houten) dateert van 1856 en is nu in bezit van de gemeente. Het hoge huis met de vele ramen was cafe Mijnders, thans garage van D. de Jager.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek