Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3227-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goeree-Overflakkee in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

De reddingsboot "Koningin Wilhelmina" van de Zuid Hollandse Redding Mij had Jigging in de haven van Stellendam. Er zijn vele belangrijke reddingen mee verricht. Lange tijd - bijna tot zijn dood toe - is W. deJagerer kapitein, of liever gezegd "schipper", op geweest, Deze reddingsboot is dit jaar uit de vaart genomen om voor pleziervaartuig verkocht te worden.

73

ljit;.l. C. de :I1uO). Uuddofp.

J{ aoel 20, 6tellend::m.

74

Kavel 20 is de Iman Caustraat, vernoemd naar de Ambachtsheer. Links de smederij van Oosters, die er nog is. Op de open grond staat de centrale van de Emgo.

Kavel elf is nu de Meidoornstraat. Met de stormramp van 1 februari 1953 zijn hier vee! huizen verwoest. De straat is nu geheel herbouwd en heeft een heel ander aanzien.

......

Stellendam Kavcl elf

Tramstation - Stellendam

76

Het tramstation van de R.T.M. was buiten het dorp gelegen. Het cafe-wachtlokaal werd eerst beheerd door Van der Hooft, daarna door P. Nederveld en later door H. van Oostenbrugge.

}rtolenUleg, qoedereed~

GOEDEREEDE. De Goereese dom en molen. De bouw van de 40 meter hoge Goereese toren werd in 1466 aangevangen en duurde tot 1512, dus 46 jaar. Een ander onderzoek wees uit dat het begin in 1414 was en in 1452 bee indigd. In 1894-95 is de toren gerestaureerd, waarbij de oude pilaren door heellelijke zijn vervangen. Het bouwwerk wordt nu onderhanden genomen door Monumentenzorg. De toren diende vroeger als lichtbaken voor de scheepvaart; het licht staat er hier nog op. Bij de bouw van de Westervuurtoren te Ouddorp in 1912 is het licht op de toren vervallen. De molen moet gebouwd zijn in 1791; er is een comite gevormd tot behoud en herstel van deze mooie molen.

77

78

De eerste kerk van Goedereedc IS gebouwd in 1453 en had tot patrones ue hei1ige Elizabeth. Deze kerk raakte in verval en moest in 1706 worden gesloopt. In 1708 werd bovenstaande kerk gebouwd, wat blijkt uit het opschrift boven de kerkdeuren: "Bastiaan Coomans heeft den eersten steen gelegt op den 28 Juny Anno 1708". De consistorie werd er eerst in 1937 aan gebouwd.

Het oude raadhuis op de Markt te Goedereede (links); daarnaast stond indertijd het hoogste gebouw in de sta'd, dat verlaagd is en gemodemiseerd. Het derde is het logement "De Gouden Leeuw", in 1496 de pastoorswoning van de enige Nederlandse paus die er geweest is, nl. paus Adriaan VI. Dit oude gebouw is geheel gerestaureerd en gemoderniseerd en op 8 september 1962 als restaurant-hotel door Mr. J. Klaasesz, Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, feestelijk geopend. De restauratiezaal heet nu "De Pausenkamer". Het vierde gebouw rechts is thans de Centra-winkel.

79

o dereede.

S, enenbrug ov Haven

80

De stenen brug geeft toegang tot de Markt. De oude huisjes links zijn gerestaureerd; de Goereese dom als vuurtoren is op dit kiekje ook duidelijk te zien. De twee raderen links dienden om de sluisdeuren, die het polderwater in de haven moesten lozen, open te draaien. Het huis bij het paard is de smidse van Van Wijk; dit pand met het huis ernaast is eveneens gerestaureerd. Er is in Goedereede veel werk voor Monumentenzorg! In de deur links Abr. den Hertog en echtgenote; de oude man geheel rechts met zijden pet en in hemdsmouwen is timmerman Leen van Wijk. De donkere figuur, eveneens met zijden pet is Job Non, de nachtwaker.

Dat Goedereede in de 15de eeuw een stad is geweest met zware vestingmuren en poorten, bewijst bovenstaande foto weI. Dit is de "Hocfdpoort" in de volksmond "de hoorpoorte", die in 1903 (jammer genoeg!) is gesloopt. De oude poort-zou nu een attractie geweest zijn voor de vele vakantiegangers!

82

Dit is een heel mooi kiekje met een gezicht op Goedereede, toen de vissersschepen vanaf het Havenhoofd nog naar binnen tot voor de Markt konden varen. De haven is reeds lang van het buitenwater afgesloten. Van de toren is .Jiet licht" verdwenen. Let op de rijzen berm langs de haven. Goedereede heeft vanaf dit punt ook nu nog een echt stedelijk aanzien.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek