Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

_.'

Spoorsingel, Goes

5. We kijken hier op de Spoorsingel. De op deze foto staande telefoonpalen zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen, daar de telefoonkabels in de loop der jaren ondergronds zijn aangelegd. De gaslantaarns zijn vervangen door de moderne elektrische verlichting. Links zien we een gedeelte van de vest met op de achtergrond de stenen brug. Thans heet deze wijk de Jacob Valckestraat.

WILHELMINASTRAAT. GOES

6. Dit is een oude opname van de Wilhelminastraat. Deze straat was opgenomen in een van de eerste uitbreidingsplannen van de stad Goes. Duidelijk zijn de buizen voor de riolering zichtbaar. Links zien we het begin van de Blaaubeenstraat. Op de plaats waar vroeger deze woningen stonderr, bevindt zich nu de Volkswagengarage van Van Strien, de officiele dealer voor Zuid- en Noord-Beveland. Thans heet deze straat de L.P. van de Spiegelstraat. Een totaal verouderd straatbeeld!

7. Een wat latere opname van de Wilhelminastraat, waarop ook de jeugd van de partij is, terwijl de in Zuidbevelandse dracht geklede man even de tijd neemt om ook op de foto te komen. In het eerste huis aan de rechterzijde van deze straat woonde destijds dokter A. Looyen, die arts in Goes was en die aan het eind van de jaren vijftig is overleden. In het tweede huis, waarvan nog juist het dak zichtbaar is, woonde architect F.G.C. Rothuizen, die directeur van gemeentewerken in Goes was en die in 1954 is overleden. Thans heet deze straat de L.P. van de Spiegelstraat.

8. Hoewel het onderschrift op deze foto ons de woorden "Nieuw Goes" doet zien, is het toch een vrij oude opname van deze wijk. Op de hoek zien we nog een oude gaslantaam, terwijl de telefoonpalen aan de rechterzijde van deze straat thans met meer in dit straatbeeld voorkornen, daar de kabels in de loop der jaren ondergronds zijn gelegd. Ook had de fiets zijn intrede gedaan. Tevens zien we op de achtergrond waarschijnlijk een petroleumhandelaar met zijn oliekar. Ook dit zien we niet meer! Thans heet deze straat Wulfaertstraat.

Kamemelksput - Goes

9. Omstreeks de eeuwwisseling werd van de Karnemelksput in Goes deze fraaie opname gemaakt. Naar aile waarschijnlijkheid zijn hier zojuist de koeien gemolken van landbouwer Jan Pijke, die achter de bomen zijn boerderij had. Hij had twee huishoudsters, de gezusters Van Weele, van wie de ene in de Zuidbevelandse klederdraeht was gekleed en de ander burgerkleding droeg. Mogelijk is de op deze foto voorkomende Zuidbevelandse vrouw die ene huishoudster van de ongetrouwde landbouwer J. Pijke. (In Goes sprak men meestal van "Jan Pieke".) Toen zijn beide huishoudsters waren overleden, bleef hij aileen op de boerderij aehter. De gezusters Van Weele zijn op het kleine kerkhof van Sinoutskerke begraven. Uit pieteit heeft toen de heer Pijke zijn Zuidbevelandse hoed (het zogenaamde "wasblikje") steeds aan de kapstok in de gang laten hangen ; toen ook deze rijke boer stierf', hing zijn hoed er nog steeds. Het melken vond in die tijd met de hand plaats. Links ontwaren we de tuinmanswoning van de familie Korstanje. Reehts zien we de grote kersenboomgaard, die was gelegen in de richting van het naburige Kloetinge.

Karnemelksput - Goes

10. Een prachtig oud plaatje van de Karnemelksput. Evenals op enkele andere plaatsen (onder andere in Wolphaartsdijk) had ook de stad Goes een zogenaamde Karnemelksput. Deze lag terzijde van het rooms-katholieke ziekenhuis Sint-Joanna, waarvan rechts de Poellag. Tussen de bomen op de achtergrond is nog juist de boerderij van landbouwer J. Pijke zichtbaar. Het witte huis aan de linkerzijde van de weg was de tuinmanswoning van de familie Korstanje, Let vooral ook op de oude gaslantaarn. Thans staat op deze plaats het rooms-katholiek Willibrorduscollege. Links kwam men vanuit de karnemelksput op het Nissepad, terwijl rechts van dit gebied de Poel was gelegen.

11. We zien hier een uniek plaatje van een plek, die in de volksmond het "Nissepad" werd genoemd. Dit weggetje liep in de richting van het ten zuiden van de stad Goes gelegen Zuidbevelandse dorp Nisse. Dit pad, waarlangs praehtige knotwilgen stonden, vormde een korte verb in ding tussen de Kloetingseen de 's-Gravenpoldersewcg, Links staat momenteel het roorns-katholieke ziekenhuis Sint-Joanna. Thans is dit gebied helemaal volgebouwd. De naam van de op zijn Zuidbevelands geklede man konden we niet te weten komen.

12. Hier zien we een oude opname van De Poel. Hier ligt thans de M.A. de Ruyterlaan. In het midden zien we de vrachtwagen van de vrachtdienst van W. Hijman uit Goes, die toen ook al verhuizingen verzorgde. Dit bedrijf ging later over naar de firma Blanker. De sloot is inmiddels gedempt, de bomen zijn gerooid en rechts is tegenwoordig een parkeerplaats voor de vrachtwagens van de bodediensten.

OOES

Keuringsdienst van Waren

13. Een opname van het gebouw waarin de Keuringsdienst van Waren was gevestigd. Enkele jaren geleden bestond het plan dit gebouw, dat destijds voor de heer Salberg, die directeur van de meelfabriek was, was gebouwd, te slopen. Gelukkig is dit niet doorgegaan. Het ijzeren hek met de daarvoor staande jonge boompjes is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Rechts zien we nog juist de hervormde Maria Magdalenakerk en de muziektent, die stond in de tuin van het Schuttershof (de Societeit "V.O.V.", "Van Ongenuchten Vrij") en die in de loop der jaren is afgebroken. Thans is daar een parkeerterrein.

Vits: F Sandijck Goes

14. Omstreeks de eeuwwisseling werd van de Westsingel deze opname gemaakt. Links zien we ravelijn "De Grenadier". Juist boven de bomen zien we de dakruiter van de hervormde kerk en rechts staat het gebouw van de Keuringsdienst van Waren. In het water zijn duidelijk de bomen zichtbaar, die werden verwerkt in de fabriek van houtbewerking van S. van der Peijl. Deze fabriek droeg de naam "La Vitesse".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek