Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

liJestsinsel, preejstatiol'l.

<:lees

Vlq. G. Ve,.heulen.

3105

15. Hier kijken we op de Westsingel. Op de achtergrond zien we het grate gebouw, dat ligt aan de L.P. van de Spiegelstraat en dat bezet is geweest door het Proefstation. De officiele naam was "Rijks Landbouwproefstation", een voorloper van de Keuringsdienst van Waren. In het midden zien we de bomen liggen van de fabriek van S. van der Peijl, die de naam "La Vitesse" droeg. Van het op de achtergrond staande gebouw van de Keuringsdienst van Waren, dat er momenteel nog staat, komt bij nummer 13 een duidelijke foto in dit boekje VOOL

Ravelijn "de Grenadier" - Goes

'.

16. In de loop der jaren zijn van het grote ravelijn "De Grenadier" diverse opnamen gemaakt, waarvan we er hier een zien die werd gemaakt in het begin van deze eeuw, In dit gebouw was voorheen een gort- of pelmolen gevestigd, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw (circa 1856) naar het Zuidbevelandse dorpje Driewegen werd verplaatst. Een gedeelte van dit grote huis is nog enige tijd bewoond geweest door Godert Adriaan Hajenius. Hij was gemeentesecretaris van Goes van 1904 tot 1919 en van 1919 tot 1934 burgemeester van Goes. Hij woonde in het linker gedeelte. Het voorste gedeelte van dit grate gebouw is nog enige tijd bewoond geweest door Martinus de Jonge Jzn., die graanhandelaar was en tevens lid van Gedeputeerde Staten.

17. Hier zien we een gedeelte van de Westwal met de bekende wandelpaden. Links tussen de bomen ontwaren we de oude ambachtsschool, die momenteel Lagere Technische School heet. Rechts van deze bekende school is een huisje zichtbaar, dat "De Bleek" werd genoemd. Men kon hier de was brengen om te "bleken". De eigenaar van dit huisje droeg de naam Johannes Pas calis Smolders. Tussen de bomen is nog juist de fraaie dakruiter van de Maria Magdalenakerk zichtbaar. Op de voorgrond zien we een gedeelte van de vest. Het was op 1 januari 1976 juist honderd jaar geleden, dat de Lagere Technische School in Goes werd geopend. Dit jubileum werd, in verband met de kerstvakantie, in de week van 2 tot 6 februari 1976 gevierd.

Goes

W.slslnQel.

18. Een oude opname van de WestsingeL De bruggetjes over de inmiddels gedempte sloot komen niet meer in het huidige straatbeeld VOOI. Rechts zien we nog juist de rails, waarlangs een lorrie het hout vervoerde, dat van de zagerij van S. van der Peijl werd vervoerd, VOOI- en nadat dit hout (in de VOIrn van bornen) enige tijd in het water van de vest had gelegen. Ook deze rails zijn in de loop der jaren verwijderd.

Gees. Geref. Kerk en Pas/erie.

19. Een epname van de gereformeerde Westerkerk aan de Westwal. Links is nog juist een gedeelte van de pastorie zichtbaar. Deze opname is gemaakt vanaf de Middelburgsestraat (dus vanuit het westen). Het is een fraai, modern kerkgebouw, dat lange tijd als enige gereformeerde kerk heeft dienst gedaan. In verband met de uitbreiding van de stad Goes kwam er later de Oosterkerk bij, gelegenaan de Bergweg. De Westerkerk werd in 1930 in gebruik genomen en de Oosterkerk in 1956.

Westwaf. Goes.

20. Vanaf de Westsingel werd deze opname gemaakt van de Westwal. Op de voorgrond ontwaren we de vest en op de achtergrond enkele scholen. Middenin zien we de oude christelijke muloschooI, waarin thans de avondopieiding van de administratieve vakken is gevestigd. Verder zien we de Slagersvakschool en de Bestuursschool Zeeland, anno 1976. In de villa rechts, die de naam "Nova" draagt, woonde destijds J. Duvekot. Thans is in dit pand het districtsbureau van het Gewestelijk Arbeidsbureau gevestigd.

Goes

Wesll ?? I.

21. Een opname van enkele bekende gebouwen op de Westwal. Links zien we villa "Nova", waar J. Duvekot woonde. In het midden het oude rusthuis van de gereformeerde kerk. Daarnaast woonde juwelier T. Faberij de J onge. Vooraan het wandelpad, dat gedeeltelijk zichtbaar is. Thans is in de villa links het districtsbureau van het Gewestelijk Arbeidsbureau gevestigd. Op de voorgevel is duidelijk de naam "Nova" te lezen,

Goes - Westwal

22. We kijken hier op de Westwal met wandelpaden. Op de achtergrond zien we het gebouw van het Leger des Heils. Op het gazon zijn jonge boornpjes aangeplant en tussen de bornen door kijken we uit op ravelijn "De Groene Jager". Het tweede gebouw, met het torentje, is de doopsgezinde kerk en daarachter staat de oude ambachtsschool. De namen van de op de foto staande kinderen hebben we niet kunnen achterhalen.

Rijksgebouwen, ~oes

23. Een bij de firma F. Sandijck te Goes uitgegeven ansichtkaart toont ons de zogenaamde Rijksgebouwen. Aan de linkerzijde van de linker deur, alsmede aan weerszijden van de rechter deur, konden belangstellenden de nodige gegevens lezen. Links, tussen de bomen, ontwaren we de bloemisterij van G. Reijerse aan de Brouwersgang, die uitkwam op de Beestenmarkt. De fiets had toen reeds zijn intrede gedaan. Van de op de foto staande drie personen hebben we de namen helaas niet kunnen achterhalen.

RIJKSLANOBOUWWINTERSCHOOL. GOES

24. Dit is een oude opname van de Rijkslandbouwwinterschool, waarop de jongelui de eerste beginselen werden bijgebracht van de land- en tuinbouw. Na een voltooide cursus kon men dan op deze dagschool zijn begeerde diploma behalen. Van de bij P.A.H. Pieterman in Goes uitgegeven kaarten was bovenstaande er een van. Op de achterzijde stond het volgende gedicht van de in Brouwershaven geboren Zeeuwse dichter Jacob Cats.

Wie t' huijs sijn jonckheit heeft versleten En bij den brijpot heeft geseten,

En daer geen letters heeft gegeten,Wat kan de goede slacker weten?

WeI een gedicht, dat op deze dagschool van toe passing kan worden genoemd!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek