Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

25. Een oude opnarne van de Westwal, genornen vanaf de Westsingel, Op de achtergrond zien we links de Rijksgebouwen en daarachter de Rijkslandbouwwinterschool. De concierge was P.l.A. Dootjes. Tussen de bornen is rechts nog juist het gebouw van het Leger des Heils zichtbaar. Op de voorgrond zien we het water van de vest.

Goes-Ravelyn

26. We zien hier het ravelijn "De Groene Jager", gelegen aan de Westwal. Dit gebouw heeft nog dienst gedaan als taveerne (herberg). Links woonde, in het huisje dat we duidelijk op de foto kunnen zien, de tuinman. Een uniek, oud plaatje van een plaats waar het rustig wonen was! Op de voorgrond zien we een gedeelte van de vest. Vanuit het ravelijn had men een prachtig uitzicht op de omgeving.

'-. :.,.0.

27. Op deze omstreeks de eeuwwisseling genomen foto zien we een heel oud gedeelte van de Westsingel. Middenin ontwaren we de voormalige klompenmakerij van de heer De long, die afkomstig was uit Zeeuws-Vlaanderen, vlak bij de Belgische grens. Thans is in dit pand een timmermanswerkplaats gevestigd. De boerderij van Persijn Fraasse, die varkens hield, is in de loop der jaren afgebroken, terwijl ook het woonhuis onder de slopershamer viel. Op die plaats staan momenteel moderne woningen. Een geheel verouderd straatbeeld!

28. We gaan thans eens een kijkje nemen op de Westvest. Hier zien we nog het darnrnetje, met houten leuning, dat deze vest in twee gedeelten verdeelde en waarvan dikwijls door voetgangers gebruik werd gemaakt. Op de voorgrond zien we het zogenaamde "Zoute Vestje", dat inmiddels is gedernpt. Thans is daar een prachtig gazon. Een mooi plaatje, dat de oude toestand in herinnering brengt. Voor wandelaars een unieke gelegenheid om er een wandelingetje te maken. Op de achtergrond is de Rijkslandbouwwinterschool zichtbaar.

29. Van het zogenaamde "Dammetje" werden in de loop der jaren diverse opnamen gemaakt. Hier zien we een van deze opnamen. Het "Dammetje" was een voetpad waarlangs men van de Westwal op de 's Heer-Hendrikskinderendijk kon komen en in omgekeerde richting. De oude gaslantaarn stond juist op deze dijk, op de plaats waar het Dammetje uitkwam, en zorgde in de avonduren voor de nodige verlichting. Een gedeelte van het water, dat door het Dammetje in twee gedeelten was verdeeld, had een zoute smaak. Dit gedeelte noemde men het "Zoute Vestje". Het andere gedeelte had zoet water. Het noordelijke gedeelte is in de loop der jaren gedempt en daar is thans een gazon te vinden. Op de achtergrond zien we een gedeelte van de Nieuwstraat. De foto werd genomen vanaf de's Heer-Hendrikskinderendijk.

Uitg, G. V"Ueule. No. 11259 ./ A: :'~:A.

'8 Heer-Hendriks Kinderendijk.

GOES .

30. We kijken hier op de's Heer-Hendrikskinderendijk. Links ontwaren we een gedeelte van het zogenaamde "Dammetje". Naar alle waarschijnlijkheid zien we op dit plaatje een verhuizing, omdat de verhuiswagen juist halt houdt voor het cafe van J.M. de Coninck, dat de naam "Even Buiten" droeg. Daarachter woonde Marinus Schrijver, wiens woning we tussen de bomen en het cafe gedeeltelijk kunnen zien. Toen hij als metselaar werkzaam was bij de bouw van de nieuwe gereformeerde Westerkerk op de Westwal, verloor hij, ten gevolge van een noodlottige val, een been. In tegenstelling met de doordeweekse gebruikelijke Zuidbevelandse klederdracht, heeft deze vrouw haar grote routs op. Helaas konden we de namen van de op deze foto staande personen niet achterhalen. Ret cafe komt in het huidige straatbeeld niet meer voor, daar het in de loop der jaren is afgebroken.

's Heer-Hendrikskinderendijk. GOES.

--

31. Vanaf het Dammetje vervolgen we onze tocht door Goes en komen op de's Heer-Hendrikskinderendijk. Let op de ouderwetse kleding van een aantal op deze foto staande Goesenaars. De telefoonpaal, die we meer aehterwaarts op dit plaatje zien, komt in het huidige straatbeeld niet meer voor, daar de telefoonkabels inmiddels ondergronds zijn gelegd. Aan de reehterzijde van deze dijk zien we nog de houten heiningen, die dienst deden als afseheiding tussen de stoep van de huizen en de rijweg op de dijk. In de broodbakkerij, die we reehts op de foto zien, hebben diverse bakkers gewoond, onder andere W. Boutens. Deze opname werd in het begin van deze eeuw gemaakt.

Weele - Goes

32. Evenals vele andere plaatsen in Zeeland had ook de stad Goes een Weele, waarvan we hier een opname zien. Deze Weele was gelegen aan de westzijde van de stad, De waterplas is in de loop der jaren gedempt. Momenteelloopt dwars door de Weele de Middelburgsestraat. Op de achtergrond ontwaren we twee kerktorens. De linker toren is die van de hervormde Maria Magdalenakerk en de rechter die van de rooms-katholieke kerk. Een leuk plaatje, dat de herinnering aan de vroegere toestand levend houdt. Zwommen er voorheen wellicht stekelbaarsjes in de Weele, thans raast het moderne verkeer over de in dit gebied aangelegde Middelburgsestraat. Op de achtergrond, juist boven het water, zijn duidelijk de groentekassen zichtbaar van de firma De Jong. Ook heeft de heer Steenhard daar nog een bloemisterij gehad.

Goes

Panoram~.

33. Van dit panorama zijn in de loop der jaren diverse opnamen gemaakt, zowel in zwart-wit als in kleur. Vroeger noemde men dit gedeelte het "Groene Vestje". De op de voorgrond staande woningen zijn inmiddels gesloopt. Op de achtergrond zien we, van links naar rechts, de torens van de roomskatholieke kerk, de hervormde Maria Magdalenakerk en het stadhuis op de Grote Markt. Vooraan ligt de tuin van G. Verburg, die groentekweker was. Een totaal verouderd stadsbeeld van Goes.

34. Tijdens het bezoek van koningin Wilhelmina aan de stad Goes, op 13 september 1907, zijn, zoals dat gebruikelijk is, diverse foto's gernaakt, waarvan we er enkele in dit boekje opnemen. Hier zien we de zogenaamde "Jacoba van Beierengroep", De foto werd genomen in de Nieuwstraat. In het midden zien we een dame te paard, die in de toen gehouden optocht Jacoba van Beieren voorstelde. Deze Goese straat was prachtig versierd met een ereboog, die op de achtergrond zichtbaar is. De bewoners hadden de vlag uitgestoken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek