Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

35. Hier is het heel wat rustiger in de Nieuwstraat dan op de vorige foto. Links zien we het bekende gebouw "De Prins van Oranje" waarin diverse samenkomsten en vergaderingen werden gehouden. Links op deze straat kijkt W. Breen ons aan, die eigenaar was van voornoemd gebouw. Verder zien we de door de hond voortgetrokken melkwagen van Judocus Boudens, die juist bezig is om melk uit te venten die met een grote melkwagen vanuit de Wilhelminapolder werd aangevoerd. Rechts zien we nog een oude handkar van de wagenmakerij van D. Kopmels. Een totaal verouderd straatbeeld!

GOES WESTERSTRAAT

36. Een oude opname van de tussen de bomen zichtbare Westerstraat. Tussen de boven- en de benedenstraat zien we op de scheiding een aantal bomen staan. Vooraan een prachtig park met gazon. Voor wandelaars een uniek plekje! Wanneer we deze foto aandachtig bekijken, lijkt deze plek meer op een park dan op een straat! Links (niet zichtbaar) stand de hoeve "Klein Frankrijk". Thans loopt hier een grote verkeersweg. Op de voorgrond bevindt zich de gedempte Zoute Vest.

GOES. Zaagmolenstraat ~ ~.

37. Indertijd heeft de stad Goes meerdere molens gehad. Van de laatste drie molens, die Goes ten slotte rijk is geweest, namelijk de houtzaagmolen, de korenmolen "De Vijf Gebroeders" en "De Korenbloem", is alleen de laatste nog over. Deze molen, die eigendom is van de gemeente Goes, werd indertijd gehuurd door de firma M.J. Snoep, die toen molenaar was. Deze in 1801 gebouwde molen was een korenmolen en hij is tot 30 juni 1967 regelmatig in gebruik geweest. Hier zien we deze molen, gelegen op de WaI, de noordhoek van de stad. Links van de op de weg staande gaslantaarn staat, juist voor de molen, het graanpakhuis en reehts (met witte gevel) ontwaren we de woning van de molenaar. De vroegere molenaar M.J. Snoep, wiens zoon A. Snoep predikant is bij de Gereformeerde Gemeente van Vlissingen, is nog enige tijd met ds. C. Harinek in Amerika geweest, doeh later naar Nederland teruggekeerd. Deze korenmolen verkeert momenteel nog in een uitstekende toestand, in tegenstelling met vele andere korenmolens, die hard toe zijn aan restauratie. Een sieraad voor de stad Goes!

Goes - Oaslabriek

38. Een oude opname van de gasfabriek. De kolen werden uit het in de haven liggende schip gedragen en op de lopende band gedeponeerd, die aan het einde van de jaren twintig werd aangebracht, hetgeen een grote vooruitgang betekende. De gebouwen met de muur en de gashouder zijn in de loop van de jaren vijftig afgebroken, daar omstreeks 1950 geen gas meer werd geproduceerd en geleverd. Een en ander van het op dit plaatje staande gebouwencomplex was gelegen bij de weegbrug, in de richting van het ten noorden van Goes gelegen Wilhelminadorp. Thans is op dit terre in het bedrijf van n.v, Hollestelle gevestigd. Let op de bovengrondse telefoondraden en de oude gaslantaarn, die thans niet meer in het straatbeeld van Goes voorkomen. De elektriciteit heeft, voor wat betreft de verlichting, de gaslantaarn vervangen!

GOES. HAVEN

39. Hier zien we een gedeelte van de haven in Goes met op de voorgrond de "klapbanke", zoals men deze noemde, waarop de nieuwtjes uit Goes door de ouden van dagen werden besproken. Daarachter ontwaren we het gebouw van de n.v. Duvekot's Graanhandel. Rechts is een gedeelte zichtbaar van de houthandel van Johan Dekker, die door A. Dekker en S. Dekker werd voortgezet. In de tijd waarin deze opname werd gemaakt, Iagen er nog zeilschepen in deze haven. Dergelijke schepen komen niet meer in deze haven vOO!. Thans is hier de toegang tot de iachthaven!

40. Bij de firma F. Sandijck in Goes werden destijds vele ansichtkaarten uitgegeven, waarvan we er hier een zien. We kijken hier op de J.A. van der Goeskade. In het midden staat de brugwachterswoning, waarvan elders in dit boekje nog een opname voorkomt. Naast de gaslantaarn ontwaren we een reddingsgordel. In het winkeltje met het zonnescherm woonde een weduwe, die snoep verkocht. Het was mevrouw Nieuwdorp-van den Dorpel. Haar kinderen waren Janus, Marien en Kee Nieuwdorp. Later werd deze winkel voortgezet door Adriaan de Groot. Naast dit winkeltje zien we het graanpakhuis van Binus Luiks. Rechts zien we nog een gedeelte van de "klapbanke". De tweede van het groepje personen op de voorste rij is Jacobus van Hese.

Uilg. G. Verh"I., Goes.

J. A. van der Goeskade.

GO.E, .

. .<

41. Een wat recentere opname van de l.A. van der Goeskade, doch weI komen hierop nog de oude gaslantaarns voor, waarvan we er bij de brug vier zien. Op de voorgrond staat een oude Zuidbevelandse boerenkar met een paard ervoor. Let op de ouderwetse kleding, speciaal die van het voor deze kar poserende meisje. In het midden zien we de huidige burgemeesterswoning. De bestrating bestaat, zoals op de foto duidelijk is te zien, nog uit zogenaamde "kinderkopjes". Rechts is nog een gedeelte van de "klapbanke" zichtbaar.

Goes

6ru~~<.'lc.hters~onlng.

Dit is een oude opname van het brugwachtershuis, waarin destijds een aantal brugwachters heeft gewoond van wie we er twee konden identificeren, namelijk Ko Koekoek en Karel Vermeulen. Onder het linker raam is duidelijk de kelder zichtbaar, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilkelder van de luchtbescherming heeft dienst gedaan. In de nis naast het rechter raam hing later een reddingsgordel. Deze kaart werd destijds uitgegeven door W. van Aken uit Goes.

43. Een van de uitgevers van ansichtkaarten in Goes was de Erven M.D. Dekker. De hierboven afgebeelde kaart werd door genoemde uitgever op de markt gebracht. Het is een opname van de Turfkade, gemaakt omstreeks de eeuwwisseling. Boven de gaslantaarn zien we een woning met een oude gevel, waarin later het museum was gevestigd en daarnaast de fabriek van A.S.J. Dekker in kerkorgels, piano's en Amerikaanse orgels. In het huis tussen de twee zonneschermen woonde J. Plazier, die daar een drogisterij had. Achter het omstreeks 1910 gebouwde vishuisje zien we de grote woning van notaris E.C. van Dissel. Let op het ouderwets geklede meisje met de kruiwagen.

P: ?.... 4; ?..?...? .6. .6. V Rll t "...::n _ P. A. H. PrETER;JM·:. Goes.

44. Aan het einde van de vorige eeuw werd van de Kade in Goes deze opname gemaakt. Aan de Kade liggen twee schepen. Het eerste schip, een zeilschip (een zogenaamde "eenmaster"), voer nog op de zeilen en was van beurtschipper J. Bakker Mzn., die op Zierikzee voer. De daarachter liggende stoomboot was van I.A. van der Schuit, die een geregelde dienst onderhield met Rotterdam. De op de achtergrond liggende stalen brug is later door een stenen brug vervangen. Sinds kort is daar, ten behoeve van de jachthaven, een klapbrug in gebruik, die de naam Maartensbrug voert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek