Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. We gaan weer eens een kijkje nemen op de Kade, Om preeies te zijn de Bierkade, met weer de onafseheidelijke gaslantaarn. In de haven ligt een oude eenmaster. Helemaallinks zien we een gedeelte van de drogisterij van W.F. den Herder. Dit pand is in de oude stijl hersteld. Daarnaast zien we de enige sexboetiek die Goes thans rijk is. Vervolgens zien we, van links naar reehts: het grate huis met de twee trapgevels, "De drie Koningen" waarin vroeger notaris Mulock-Houwer woonde, die in het kleine huisje reehts zijn kantoor had. In de zijgevel van dit grote huis, in de Koningsstraat, zijn de afbeeldingen van "De drie Koningen" te zien. Deze notaris werd op 5 februari 1854 in Gulpen geboren en was omstreeks 1900 notaris in Goes. Thans is in dit pand het arehiteetenbureau van J.A. de Bruijne gevestigd. Vervolgens zien we de zogenaamde Coopcratie, de sehoenenwinkel van Johs. de Kruijter en ten slotte het grote herenhuis aehter de gaslantaarn, waarin deurwaarder Johannes Carolus Hubertus Holleman woonde.

Goes. Turfkade. 3e huis v, links ,.Museum", 2a huis v. rechts voormalige "Soepkokerij"

46. Vroeger was er op de hoek van de Koningstraat en de Magdalenastraat een pand, waarin de Lintvelt's Bazar was gevestigd, die ook diverse stadsgezichten uitgaf, waarvan we er hier een zien, namelijk een opname van de Turfkade. Het onderschrift is niet helemaal juist, want niet het derde, maar het tweede huis van links was het museum. Het pand met het torentje was de voormalige Soepkokerij, het "Soep'uus" genoernd. Achter de gaslantaarn zien we nu eens geen boerenwagen, maar een bakfiets.

47. Een wat nieuwere opname van de Turfkade met een ander onderschrift, namelijk "Haveneind en Museum". Het museum (links op het plaatje) verkeert nog in zijn oude toestand. Het tweede huis van links is de kerkorgelfabriek van de firma A.S.J. Dekker. In het vierde huis was een winkel in galanterieen. Links van het vishuisje zien we een met twee paarden bespannen wagen. In het hoge huis woonde destijds J. Goedbloed, die onderwijzer was aan de openbare lagere school. Later werd het een kantoor, waarin thans notaris M.E.J.F. van Dissel zetelt. Het gebouw met het torentje was het zogenaamde "Soep'uus", waarin vroeger koren werd gemalen.

GOES, KLEI IE KADE

48. In het begin van deze eeuw werd van de Kleine Kade deze opname gemaakt. Achter het bekende vishuisje staat de grote woning, waarin later notaris E.C. van Dissel zijn intrek nam, Ret gebouw rechts is weer de voormalige Soepkokerij, ofte wei het "Soep'uus". Voor het vishuisje staan diverse Goesenaars. Let vooral op de ouderwetse kIeding. Ook de onafscheidelijke gaslantaarn ontbreekt hier niet.

<!:urf- en llein~ lad~.

~oes

ulq. G. verheulen.

31().i

49. Een oude opname van de Turf- en Kleine Kade met in de haven een overdekte passagiersboot, waarvan we duidelijk het stuurrad en een reddingsgordel zien. Ret huis in het midden, met de trapgevel, droeg de naam "Zeelandia", hetgeen duidelijk op de voorgevel is te lezen. Hierin was een meubelzaak gevestigd. Ret hoge huis was later van notaris E.C. van Dissel. Het pand met torentje was het "Soep'uus". De op de foto staande beide gaslantaarns zorgden in de avonduren voor de nodige verlichting. Duidelijk is achter de passagiersboot het trapje zichtbaar, waarlangs de in het water gevallen paarden weer op het droge werden gebracht. Tevens maakte men van dit trapje gebruik om water te putten, terwijl men via dit trapje op en van de boot kon komen.

50. Een bekend hoekje in Goes is de Turfkade, waarvan we hier een oude opname zien, genomen in de jaren twintig. Naast het bekende huis (tweede pand van links) zien we de kerkorgelfabriek van de firma A.S.J. Dekker. Op de gevel van de woning met trapgevel, waarin een galanteriezaak was gevestigd zien we het reclamebord van Zebra Kachelglans. In dit pand woonde Jan Plazier. Boven het aan de Kade liggende schip zien we het bekende vishuisje. Vroeger was in het rechter huis met de trapgevel een meubelzaak gevestigd, "Zeelandia" genaamd. Thans is dit pand in gebruik als kerkgebouw bij de Vrijzinnig Hervormden en de Remonstrantse Kring. Links van dit gebouw woonde destijds ds. P.J. Steinz, die op 28 mei 1875 werd geboren. Nadat hij op 4 februari 1900 in Stavenisse zijn loopbaan als predikant was begonnen, kwam hij op 5 april 1908 naar Goes. Hij heeft ook nog op de Kloetingscheweg 10 gewoond.

GOES Kade

51. In het begin van deze eeuw werd van de Kade deze opname gemaakt. Links zien we het gebouw met het torentje, waarin de oude soepkokerij was gevestigd. In het midden van de foto staat links Cor Maartense, de zoon van een Goese sehoenmaker, terwijl reehts Bram de Dreu ons aankijkt. Reehts van het "Soep'uus" zien we een reddingsgordel. De op de Kade staande gaslantaarns komen in het huidige straatbeeld niet meer voor.

GOES

QUDE GEVEL TURFKADE

52. Hier zien we een oude gevel op de Turfkade. Het is het woonhuis met trapgevel zoals dat er uitzag voor de restauratie. Hierbij werd de ronde top vervangen door een rechthoekige afsluiting, hetgeen op de volgende foto duidelijk zichtbaar is. Dit oude huis was destijds eigendom van Iz, Wessel en Co. (twee broers), die het later hebben verkocht aan de firma Kriense-Lokker, (Dit was een Schouwse naam.) Later werd het "Het huis van de firma Kriense-Wessel", genoemd, groothandel in levensmiddelen. Rechts ervan weer de fabriek in kerkorgels, piano's en Amerikaanse orgels van A.S.l. Dekker. Aan de beide handkarren kan men zien dat we hier met een oude opname hebben te maken, Ondanks het feit, dat de fiets reeds zijn intrede had gedaan, zijn de op deze foto voorkomende Goesenaars nog ouderwets gekleed.

53. Op deze foto zien we het prachtige gerestaureerde museum "Het Gotische Huis" op de Turfkade. Let op de top van de trapgevel, die, in tegenstelling met die op de vorige opname, een rechthoekige afsluiting heeft. Links van het museum is een gedeelte zichtbaar van het modehuis van H. Hollestelle, terwijl rechts het pand van A.S.J. Dekker gedeeltelijk is te zien. Aan het eind van de jaren zestig heeft dit voormalige museum een andere besternming gekregen. Thans is er een antiekzaak in gevestigd.

54. We kijken hier op de Kade in Goes. Deze kaart was een uitgave van P.A.H. Pieterman uit Goes, die toen al gekleurde kaarten in de handel bracht. Links zien we de stoomboot van schipper I.A. van der Schuit, die op Rotterdam voer. Verder liggen er enkele zeilschepen, onder andere voor vervoer van hout, Helemaal rechts zien we een gedeelte van een oude boerenwagen en links een met twee paarden bespannen wagen. Deze komen in het huidige stadsbeeld niet meer voor. Het huis in het midden op de achtergrond is van schoenhandelaar lac. de Kruijter. Rechts, op nummer 23, woonde destijds G. Verheule, die een boekwinkel had en die tevens ansichtkaarten van Goes aan de man bracht. Een leuke herinnering aan de oude tijd, die voorbij is, maar waaraan dit plaatje de herinnering levend houdt!

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek