Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

GOES

81auwe Steen

55. Een heel oud plaatje is wel de foto van het huizencomplex "De Blauwe Steen", dat uit drie woningen bestond, waarvan we er hier twee zien. Ten gevolge van bouwvalligheid moesten deze destijds worden afgebroken. In het woninkje rechts was A. Verrijzer woonachtig; diens schoonmoeder woonde in het huisje links. In deze buurt woonde een zekere Th. van Son, die voddenboer was. Tevens was hij omroeper: hij maakte het nieuws met een bel bekend. Hij had niet minder dan achttien kinderen, voor wie hij de kost moest verdienen. Jammer, dat er toen in die tijd nog geen kindertoeslag was, want dan had hij het financieel heel wat beter gehad. Maar door vlijtig werken wist hij, zij het met de uiterste inspanning, toch de kost te verdienen voor zijn grote gezin. Dergelijke grote gezinnen komen in deze modeme tijd nog maar sporadisch VOOL Dit plaatje is genomen vanaf de Kade in de richting van de Sint-Jacobsstraat.

56. Een opname van zo'n zeventig jaar geleden van de Speelplaats. Deze was gelegen op de hoek van de Oostsingel. Links op de foto ontwaren we het woninkje van Jacobus van de Kreeke, die fietsenmaker was. Naast hem, in het witte huisje, woonde de familie F. Harinck. Daar werd de thans in Kloetinge wonende Cornelis Harinck geboren. Hij is de schoonvader van J. de Ruiter uit Kloetinge, die al enkele boekjes in de serie "in oude ansichten" op zijn naam heeft staan (onder andere van Heinkenszand, Borssele en Nieuwdorp). Het hoge huis en het pakhuis van de firma Barends daarnaast zijn, met alle woningen daar ter plaatse, in de loop der jaren gesloopt, Het huizencomplex moest plaats maken voor het gasthuis, dat inmiddels ook is afgebroken. Thans is hier een grate parkeerplaats voor auto's. Vooral in de winter, als er sneeuw lag, was dit een geliefd oord voor de jeugd om sleetje te rijden. Ook dit behoort tot het verleden!

Oude singel - Goes

57. Een opname van de Oude Singe!. Het stempel draagt het jaartal 1925. Links zien we een aantal oude huisjes met verderop een houten afscheiding van de voortuin met de weg. Links kwam men in de Julianastraat. Geheel rechts is thans de tuin van wethouder J. Rooze. In 1940 is dit gedeelte door afgeworpen bommen danig geteisterd. Deze opname werd gemaakt vanuit De Schans, in de buurt van de Albert Joachimkade. Het op de voorgrond zichtbare terrein werd "Het Genadewerk" genoemd; hierop konden de werklozen tijdens de zogenaamde werkverschaffrng werk vinden! Links gaat men naar het ten noorden van Goes gelegen dorpje Kattendijke.

58. Een wat donkere opname van de R.H.B.S. (Rijks Hogere Burgersehool) in Goes, die werd gebouwd op de plaats, waar vroeger de Oostpoort stond. Voorheen stond daar een gevangenis, Het aehterste gedeelte van deze zogenaamde "strafgevangenis" is afgebroken, terwiji het voorste gedeelte thans in gebruik is bij de Direete Beiastingen. Tevens is de roorns-katholieke mayo in dit gebouw gevestigd. Links kwam men op de Kade, terwijl men reehts op de Oude Singei kon komen. Deze kaart is een uitgave van J. de Jonge, voorheen P.A.H. Pieterman te Goes.

59. Hier zien we een oude opname van het eerste ziekenhuis aan de Oostwal, gemaakt vanaf de Oostsingel, Het op de foto staande bordje aan de straatzijde gaf de gegevens aan, waarschijnlijk van de bezoekuren en/of eventueel de namen van de aan dit ziekenhuis verbonden artsen. Vooraan zien we een gedeelte van de vest. Dit oude ziekenhuis, waarvoor we een haag en een houten toegangshek zien, bestaat thans niet meer, daar het in de loop der jaren werd gesloopt.

,'f

Goes - Algemeen ziekenhuis

60. Een opname van het Algemeen Ziekenhuis, dat op de Oostwal stond, Daarvoor zien we het wandelpad. Links van dit ziekenhuis ontwaren we een gedeelte van de woning van de portier. Thans is in dit voormalige ziekenhuis de gemeentesecretarie gevestigd.

Goes Ziekenhuis - Oosrwal

61. Een opname van het tweede ziekenhuis op de Oostwal in Goes. Links van de ingang zien we een bord waarop men de nodige gegevens kon lezen. Links staat het huis van de portier, dat men via een trapje kon bereiken. Op de voorgrond staan de isolatiebarakken, waarin de t.b.c-patienten waren opgenomen. Deze barakken hadden in die tijd een goudgele gevel. Boven het dak zijn nog juist de torens van de Maria Magdalenakerk, de rooms-katholieke kerk en van het stadhuis zichtbaar. Thans is dit gebouw in gebruik als gemeentesecretarie.

Vrouwenzaal, Gasthuis Goes

62. Mejuffrouw Dina Staal uit Wissenkerke schreef deze kaart aan de heer H. de Kok, die op de 's Heer-Hendrikskinderendijk in Goes woonde. We zien hier de vrouwenzaal van het gasthuis in Goes. Toen het oude ziekenhuis, tegenover de achterzijde van het postkantoor, niet meer als zodanig werd gebruikt, kwam er een nieuw ziekenhuis aan de Oostwal, dat inrniddels ook al weer een andere functie he eft, want momenteel is daar de gemeentesecretarie gevestigd. Dit ziekenhuis werd in 1925 gebouwd. De namen van de op deze foto voorkomende patienten en van de zuster hebben we helaas niet kunnen achterhalen.

OOSTWAL. GOES

63. Een oude opname van de OostwaL Op de aehtergrond zien we de Ganzepoortbrug. Links, onder de bomen, staat een kleine file ouderwetse auto's, waarsehijnlijk van het merk Chevrolet. Op de voorgrond een gedeelte van de vest en reehts, tussen de bomen, is een gedeelte van de Maria Magdalenakerk van de Hervormde Gemeente ziehtbaar.

64. Van de Maria Magdalenakerk in Goes zijn indertijd vele opnamen gemaakt, We zien hier een pentekening van deze hervormde kerk, getekend vanuit de Leliestraat in Goes. Op de voorgrond ontwaren we de boerderij van de heer Walrave, die daar destijds een tuinderij had waarop groenten werden gekweekt. Thans is op deze plaats de Daf-garage gevestigd, nadat het boerengedoetje in de loop der jaren onder de slopershamer is gevallen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek