Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

O;lg. f. Sandijct. t;oes.

V oorsiad. Goes.

75. Aan het eind van de vorige eeuw werd van de zogenaamde Voorstad dit plaatje gemaakt. Tussen de iepebomen zien we een gaslantaarn en een telefoonpaal met porseleinen potjes. Op de achtergrond ontwaren we de Ganzepoortbrug, die later de Steenenbrug werd genoemd. De gaslantaarn en de telefoonpaal komen niet meer in het huidige straatbeeld voor.

76. We zien hier een opname van de Ganzepoortbrug, waarover juist een met een paard bespannen huifkar rijdt. Rechts zien we een gedeelte van de vest. Later is deze brug iets verbreed, hetgeen op een van de volgende foto's duidelijk zichtbaar is.

77. Dit is een oude opname van de Steenenbrug in Goes. (Let op de oude schrijfwijze! ) Over de brug rijdt juist een met een paard bespannen tweewielig koetsje, waarin slechts twee personen konden zitten. Let vooral ook op de ouderwetse kleding van de zich op de brug bevindende person en. Links is de toren van de rooms-katholieke kerk zichtbaar, terwijl in het midden boven de bomen nog juist de spits is te zien van de dakruiter van de hervormde kerk.

Goes - Ganzepoortbrug

78. Dit is weer een opname van de Ganzepoortbrug. Duidelijk is het bredere wegdek zichtbaar, in tegenstelling met een vorige opname. Tussen de bomen kunnen we de torens zien van de rooms-katholieke kerk en van de hervormde kerk. Rechts een garage in automobielen en rijwielen. Op de voorgrond zwemmen zwanen in de vest.

Ooes-Steenenbrug

79. Nog een oude opname van de Steenenbrug in Goes. In de vest zien we links een houten hokje, waarin schapenhuiden werden gewassen om daarna in de leerlooierij van Pieter Augustinus van Acker op de Keizersdijk te worden gedroogd. Van Acker had een handel in vodden en lompen. De oude gaslantaarn en de handkar zijn ook weer op de foto aanwezig. Wie rechts tussen de bomen poseren, kon men ons niet meedelen.

Goes in 1700

80. Hier zien we een gravure van de Ganzepoort in Goes uit 1700. Duidelijk is de toegangspoort tot de brug zichtbaar, die over de Oostvest liep en waardoor men dan weer via de poort, die met deuren kon worden afgesloten, in de stad kon komen. Op de achtergrond de hervormde Maria Magdalenakerk. De kinderkopjes deden het als bestrating in die tijd goed, alliep men er niet zo gemakkelijk op.

81. Nog een oude gravure, maar nu een van de Koepoort. We zien duidelijk de brug, waarover men door de tweede poort (links) in de Wijngaardstraat kon komen. Deze laatste poort kon men met deuren afsluiten, zodat niemand in of uit de stad kon.

DAM. GOES

82. Hier zien we een ansicht van de Dam (vroeger Boudewijn de Wittestraat), genomen vanaf de richting van de Stationsweg. Op de achtergrond zien we het magazijn van de N.V. weduwe Massee, gereedschappen en machinerieen voor landbouw en nijverheid, zoais op de voorgevel te Iezen viel. Rechts zien we de Steenenbrug, die ook weI Ganzepoortbrug heet. Van de op de voorgrond staande gietijzeren paaltjes zijn er twee wat naar links en rechts verbogen. De posthandkar kon er dan juist door, omdat men anders heIemaai om moest rijden om op het station te komen, Op deze manier ging het namelijk wat vIugger!

Dam - Goes

83. Een oud plaatje van de Dam. In het grote herenhuis aan de linkerzijde woonde destijds de familie Slegt. 1.M. Slegt, die afkomstig was uit Middelburg, waar hij in 1870 was geboren, was achtereenvolgens gemeentesecretaris van's Heer-Abtskerke, adjunct-commies ter gemeentesecretarie te Goes en later burgemeester van Hoedekenskerke, maar hij wilde niet in dat kleine dorp wonen. Daarom reed hij in het begin van zijn ambtsperiode met paard en wagen naar Hoedekenskerke en later reed hij met de fiets naar zijn gemeente. Rechts van zijn woning staat het koetshuis van de familie Slegt. Nu woont in het huis links nog steeds mejuffrouw 1.P.A.l. Slegt (Dam 5). Middenin staat de Maria Magdalenakerk. Rechts zien we het pand van de weduwe J.C. Massee en Zoon, waar gereedschappen en werktuigen voor landbouw en nijverheid te koop waren. In het pand van de firma Massee is thans het meubelmagazijn van Paauwe gevestigd.

84. Een opnarne uit de jaren dertig van de OostwaL Rechts ligt een gedeelte van de vest. Links zien we de toren van de roorns-katholieke kerk en tussen de bornen is nog juist de hervorrnde Maria Magdalenakerk zichtbaar. De namen van de op het bankje zittende Goesenaars hebben we helaas niet kunnen achterhalen. Een rustig plekje voor wandelaars!

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek