Goirle in oude ansichten

Goirle in oude ansichten

Auteur
:   Heemkundige Kring 'De Vijer Heertganghen' met tekstbijdragen van C. Robben
Gemeente
:   Goirle
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1194-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goirle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ook in dit schabbernak, klein en nietig onder de wijde wolkenhemel, woonde goei en sober volk. 't Steke was onder andere de ouderlijke woning van Mie de Rooij, 't koeiboerke heeft er ooit geregeerd en het laatst heeft er gewoond Baoike Brok die mee negotie rondging, en .. 't zijn geen leugens, 't eerste biljart in Goirle stond hier. Het huisje stond aan het Hoogeind op de plaats waar nu het huisnummer 4 is aan De Oude Heertgang. In de verte ziet u het nog bestaande pand nr. 5 aan de Hoogeindseweg.

Gooke van Os in oude klederdracht. Wie was Gooke van Os? Gooke was een kwezel, de rechterhand van Thomas van Diessen die op zijn beurt de tweede kapelaan werd genoemd. Thomas beijverde zich rond 1870-1880 met het opvangen van opgroeiende Goirlese jeugd en maakte zich verdienstelijk op godsdienstig en charitatief gebied. Hij gaf eenvoudig katechismusonderricht en Gooke stond hem daarbij ter zijde.

't Hoogeind van vroeger. Oud Goirle was een planloos dorp, zonder enige architectonische pretentie. In de loop der jaren groeiden langs de banen en zandwegen de wijken naar elkaar toe. Een straat begon ergens in de akkers; de afgedrukte foto hierboven geeft een indruk van de aard der bouwsels. In het eerste huis woonde Van Heerebeek, in het tweede blinde G ielis en later Kees Snoek, in nummer drie zwaaide Drik Welles de scepter en in vier Van Loon, 't koeiboerke, en ten vijfde Mart van Bergen.

Tot de legendarische figuren van Goirle behoort zeer zeker dokter Costerman Boodt, wonende in het doktershuis aan de Kerkstraat. U ziet hem hier (met bolhoed) en vóór hem zittend zijn huishoudster Kaatje Geelhoed. Geheel links staat Mina Santegoets, de dienstmaagd. Uit de vele verhalen die over Costerman Boodt in omloop zijn, blijkt wel dat hij de schapen scheerde waar te scheren was en arme mensen schappelijk behandelde. Hij werd begraven in Dreischor bij Zierikzee.

De naam van de hier afgebeelde boerderij, St.-Jacob, wordt in de zestiende eeuw reeds genoemd als van een herberg gelegen langs de heerbaan van Tilburg op Antwerpen. Op het einde van de zestiende eeuw hebben de Goirlenaren in het open haardvuur van St.-Jacob de belastingkohieren verbrand, wat nare gevolgen had. De boerderij op de foto staat aan de huidige Jacobsbaan, zij het geheel verbouwd; de schuur links is in 1890 door "unne haauw-rnaauw" omvergewerveld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek