Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

107. De weg in de richting van Dalem volgend komen we langs het zwembad, waar zwemmeester Koos van Raaij de scepter zwaaide. Een van de knapen achterin het grate of diepe bad is uw schrijver, die nog weet dat het plaatje werd gemaakt.

108. De stoep naar de dijk opgaande zien we het kerkje van Dalem (Hoogdalem) voor ons. Bedriegen de tekenen niet, dan zal dit plaatsje spoedig tot Zuid-Holland behoren en Gorcums gebied zijn,

109. Weer terug in de stad langs de Dalemsedijk gaan we over de "Soldatenwal" - thans Dalemwal - naar de Visserslaan, waar we kennismaken met onze Watertoren die op 27 juli 1886 in gebruik werd genomen. Daarvoor haalde men water uit eigen putten of pornpen, uit de stadspompen of uit de Haven.

Visschersdijk - Gorinchem

110. De Vissersdijk, maar nu geen bedrijvigheid van vissers meer. Rechts yond men de wasserijen, voortgekomen uit de vroegere blekerijen, Juist uiterst rechts een muur en een hek van de bierbrouwerij van Ravenswaaij. Ret Dortmunder was ook toen al best. De man rechts op de kaart, Hannes van Aken, fungeerde als blikvanger op vrijwel aile ansichtkaarten die hij voor de verkoop liet maken.

,

1

GOr!richem, 1<' B. ).ch 01

Ill. De H.B.S., op 1 september 1871 geopend als gemeentelijke school, werd later Rijks H.B.S. Op het pleintje, de "Oude Vismarkt" genoemd, werd tot 1876 vis verhandeld.

112. Op de hoek van de Vismarkt en de Burgstraat staat een oud huis met een trapgeve1 uit 1563, ,,'t Coemt Al Van God" geheten. Het werd later eigendom van de "Vereniging Hendrick de Keijser" en is door die vereniging gerestaureerd.

113. Vanaf de Visbrug, aldus geheten naar de visstallen die hier in de vijftiende en zestiende eeuw door de stad werden verpacht, kijken we nu in de Burgstraat, die eens via de Burchpoort aan het einde de uitgang was van de stad naar Laagdalem en naar de burcht van de Arkels in het Wijdschild ten oosten van de stad.

Gorin hem.

de Vi chbrug.

,. 'flu,t"j.nut.. ~o ..? ~os.

114. Nog eens de Visbrug met tot diep in de Burgstraat poserende mensen. Het kledingmagazijn van Bah1mann, rechts op de hoek, moet het nog doen met gaspitjes in de eta1age.

115. We gaan even de brug over om boven aan de Hoogstraat (eigenlijk Hoofdsteeg) een blik random ons te werpen. Hier dus de Hoogstraat met bakker Overes achter zijn bakkerskarretje op de stoep van zijn winkel. Rechts met bezem mevrouw Van Alenburg die de stoep een goede beurt geeft. Een goed en net burger deed dit of liet dit driemaal per week doen.

Groet uit

116. Draaien we ons am dan zien we de oude Beurs, een cafe-restaurant dat in de laatste oorlog sneuvelde, maar door een nieuwe Beurs op dezelfde plaats werd vervangen. Hier was vooral op maandag het trefpunt voor landbouwers, veehouders en handelaren. De notarissen maakten het hun gemakkelijk door er zitting te houden. Mevrouw Van Straten, de doktersvrouw, is met haar vriendin mejuffrouw Santman aan het winkelen. Rechts aan het hoekhuis een bord dat de toegang tot de Langendijk verbiedt vaor aile motorrijtuigen, die er toen dus al waren.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek