Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

127. Gaan we de Walsteeg af die - vermoedelijk om misplaatste ijdelheid van de bewoners - werd omgedoopt tot Walstraat, dan staan we weer in de Arkelstraat. Ook hier de koetsies voor de deur van de uitspanning "Lion d'Or" van Mouthaan, voorheen De Pater. We gaan nu rechtuit de Arkelstraat door.

128. Hier ontmoeten we een paar oude auto's, verkondigers van nieuwe tijden. De firmant R.F. van Mill op de stoep naast de auto kon ze 1everen. Van wagenrnakerij naar autohandel was in die dagen een hele stap. U wilt weten welke merken? De linker auto is een Bebe-Peugeot, eigendom van de directeur van de steenfabriek Loevestein H.F. de Groot, met voor deze ge1egenheid J. Romijn achter het stuur. Rechts staat een Eiisink-automobiel met als chauffeur de rijwielhersteller N.B. Buiteman en als passagier de kweekschool1eraar J. Bernard.

129. We komen er toch langs, dus even terzijde rechts een kijkje nemen op de Varkenmarkt waar de handel in volle gang is. Aan lawaai geen gebrek bij het vee, dat al schreeuwt als je emaar wijst. Geen kooplust? Dan gaan we snel verder.

f

~

--

--

--

--

130. Op het kruispunt Arkelstraat-GasthuisstraatKe1enstraat-Hoogstraat aangekomen kijken we eerst terug de Arkelstraat in, met de Kapel die in 1350 al werd genoemd. Een in 1912 uitgevoerde restauratie gaf het gebouw weer oude luister. In 1657 werd de Heiligegeeststichting, die in dit gebouw haar zetel had, opgeheven en gingen de wezen over naar het Burgerkinderweeshuis, waarna het gebouw vele bestemmingen heeft gekend, zoa1s Latijnse school, vleeshuis, bewaarschoo1 en kerk.

131. Tot ver in de straat staan ze stil, zelfs de man die tussen de sporten van zijn ladder door kijkt. Ze hebben de fotograaf ontdekt die vanaf de bovenverdieping van het kledingrnagazijn "In de Paradijsvogel" van Frans Frerker de Arkelstraat op zijn plaatje wil hebben. Het lukt hem vrij goed van het begin tot het eind. Zelfs de zaak van Van Houweningen & Visser in koffie en thee staat erop met haar ronde straatlamp.

132. Deze fotograaf was vroeg opgestaan om de Gasthuisstraat bij opkomende zon te kieken. Het geeft ons de gelegenheid te letten op de vele stoeppalen en het pothuis links op de hoek van de Kelenstraat.

Gorinchem. Gosthuis tract.

133. Een wat levendiger beeid van dezeIfde straat met het pothuis ais stoepetalage. Rechts vrouw De Jong met haar groentewagen. Zelf staat ze op de stoep voor de goud- en zilverwinkel van de heer Stolk. Achter de viaggestok de drukkerij van Horneer, de stadsdrukker, genaamd ,,'t GuIde Haantje".

134. Vanaf zo'n kruispunt kun je veel zien als je rustig, niet gehinderd door het verkeer, kijken kunt. Hier een blik omhoog langs de Hoogstraat met op de hoek reehts het reeds genoemde kledingmagazijn "In de Paradijsvogel".

GORINCHEM - Hoogslraal

- .. ' - ~.

~

-:.- . r : __ ""

135. De fotograaf had er wel enige moeite mee. Hoe hou je het ook uit elkaar: een lange straat met drie namen? Wij weten beter. Het is de Gasthuisstraat, ongeveer in het midden. Op de stoep bij het paaltje de oude heer Maquine. In de deur van zijn winkel de heer H. van Aken van de firmaLll. Knierum; we ontmoetten hem al op de Vissersdijk, Rechts op de stoep zou de heer Ten Have met ziin kinderen ziin.

Gotincl em

H~┬Ěs "BG:~: h:.m'" A '0 1566

!

136. Gaarne had ik u dit pand laten zien v66r de restauratie en zoals het hier nu is na de restauratie in 1910. Een oud patriciershuis uit het jaar 1566 waarin de koopman Estius woonde. Een renaissance bouwwerk met klokgevel. Hier werd de beroemde geleerde Willem Estius geboren, die te Leuven studeerde en een werk schreef over de "Martelaren van Gorcum". Volgens de overlevering borg vader Estius in de geuzentijd (1572) in dit gebouw de kerkschatten. De Vereniging Dud Gorcum opende in dit gebouw haar museum in 1912. Naar de gevelsteen heet het pand "Dit is in Bethlehem", welke gevelsteen afkomstig zou zijn uit het klooster, dat stond in de Arkelstraat. Daarvoor heette het "De Prins van Oranje".

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek